Co je psychologie a co zkoumá?
Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duševno, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka o duševnu) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (souhrnně označované jako psychika) a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat.Obecná psychologie studuje lidské poznávání, motivaci a emoce. Zabývá se tedy základními psychickými procesy u duševně zdravého člověka. Vývojová (ontogenetická) psychologie zkoumá, jak se jedinec vyvíjí a mění v průběhu svého života.Psychologie je společenská věda, která se zabývá duševními jevy, snaží se porozumět chování, jednání a prožívání lidí, předvídat a formulovat je. Studuje vnitřní prožívání a vnější chování lidí. Slovo psychologie = psyché(duše)+logos(slovo, věda).

Jaké jsou obory psychologie :

 • Obecná psychologie: – zabývá se postavením psychologie v systému.
 • Psychologie osobnosti: – studuje strukturu, dynamiku a vývoj.
 • Vývojová psychologie: Ontogenetická psychologie – studuje zákonitosti vývoje člověka od početí po smrt.
 • Sociální psychologie: – zkoumá zákonitosti utváření lidské psychiky.
 • Psychopatologie:

Co je lepší psycholog nebo psychiatr

Psychiatr je lékař a má vystudovanou lékařskou fakultu. Psycholog má naopak humanitní vzdělání (obvykle filozofickou fakultu). Například vztahové problémy, sebevědomí, otázky životního smyslu a naplnění má smysl řešit spíše s psychologem. Někteří psychologové se specializují i na léčbu různých fobií (strachů).

Co resit u psychologa : Co lze řešit

 • osobní a partnerské problémy,
 • manželské krize,
 • odcizení ve vztahu,
 • těžkosti: ve vztazích s dětmi, v zaměstnání, v podnikání, při studiu,
 • stavy úzkosti, strachu a deprese,
 • pocity samoty,
 • nedostatečné sebevědomí,
 • psychosomatické potíže.

Jednodušeji řečeno psychiatr léčí medikamenty, psycholog především slovem. Odborněji řečeno psychiatr aplikuje farmakoterapii, zatímco psycholog (zpravidla) psychoterapii. Psychoterapeutický a farmakoterapeutický postup nejsou v praxi protipólem, ale pokud je třeba, vzájemně se doplňují.

Psychologie zkoumá člověka, způsoby jeho chování, stavy jeho vědomí, citových stavů a zážitků. Pokouší se odhalit a formulovat zákony těchto jevů, zjistit, jak vznikly, aby se případně daly ovlivňovat a měnit. Předmětem psychologie je psychika.

Co je fixace psychologie

Funkční fixace je kognitivní zkreslení (bias), které nám říká, že každý předmět má svou specifickou funkci, ke které slouží (např. šroubovák slouží ke šroubování, krabička k uchování předmětů). Pojem jako první definoval roku 1945 psycholog Karl Duncker.Většina pracovníků, kteří pracují jako Psychologové , má v roce 2024 plat 18 288 Kč až 35 247 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Psychologové na nejnižší úrovni, je od 18 288 Kč do 30 646 Kč. Po získání 5 let zkušeností bude příjem od 22 423 Kč do 38 993 Kč měsíčně.Celková úspěšnost zájemců o studium činí pouhých 13,8 procent. Co se statistiky přijatých na konkrétní školy týče, největší přetlak bývá tradičně na největších veřejných vysokých školách v Česku. Loni se na obor Psychologie na Karlově univerzitě hlásilo 976 lidí. Přijato bylo pouhých 67 z nich.

Psycholog je odborník vzdělaný v humanitních vědách, obvykle vystudoval psychologii na filozofické nebo pedagogické fakultě. Psychiatr je vždy lékař, vystudoval medicínu a psychiatrie je jeho další specializace, zakončená atestací z psychiatrie.

Kdy je čas jít k psychologovi : Kdy řešit osobní problémy s psychologem Psychologa nebo psychiatra je v případě osobních problémů dobré navštívit tehdy, když Vám nějaký problém začíná výrazněji omezovat život. I v případě, že Vám život omezuje samotné přemýšlení o problému. Některé problémy mají navíc tendenci uzavírat se do kruhu.

Kdy je třeba vyhledat psychologa : Psychologa můžete vyhledat například ve chvíli, kdy se potřebujete rozhodnout, potřebujete získat informace, chcete ve svém životě něco změnit nebo si přejete, aby vás někdo bezpečně provázel nelehkým obdobím. Ze své zkušenosti uvádím některé příklady životních situací, ve kterých lidé psychologa vyhledali.

Kdy jít za psychologem a kdy za psychiatrem

Obvykle platí, že když je to na léky, je to na psychiatra, a když je to na terapii, tak na psychologa. Ale je to velmi individuální. Někdy stejně odešlu pacienty k psychologovi a naopak, pacienti jsou ke mně posláni od psychologa. Já sama se snažím s každým, kdo ke mně přijde, domluvit.

Předmět psychologie:

prožívání a chování člověka, které jsou východiskem k poznání osobnosti člověka. osobnost je mnohem více než jen proces prožívání a chování k poznání osobnosti je nezbytné zkoumat tyto procesy v dalších souvislostech.Disociace je mentální proces, který vytváří pocit „odpojení“ od pacientových myšlenek, vzpomínek, emocí, činností a uvědomění si vlastního já.

Kolik stojí hodina s psychologem : Orientační ceník služeb

služba cena Kč/hod.
Psychologické přednášky a semináře 1300
Skupinová psychologická terapie 1000
Psychologická zpráva z vyšetření pro lékaře, soud 500
Supervize – individuální,skupinová 1000-1300