Co je Struktura kriminality?
Pod obecnou se zařazuje kriminalita násilná, mravnostní, majetková a ostatní. Do jiné kriminality patří hospodářská, zbývající a vojenské trestné činy. Vzhledem k použití převážně policejních statistik jde o strukturu a vývoj kriminality registrované, nikoliv latentní.Kriminální etiologie – kriminologické výzkumy jsou zaměřeny na vysvětlení geneze kriminality. Zabývá se zkoumáním a zjišťováním souvislostí z nichž lze usuzovat na příčinná spojení určitých jevů, tj. poznáváním příčin kriminality z nashromážděných faktů.Pro popis stavu kriminality se dále užívá pojmu rozsah kriminality, který uvádí počet spáchaných trestných činů na určitém území za dané časové období. Takovýto rozsah se uvádí v absolutních číslech, kdy se zpravidla krom trestných činů, sledují i činy jinak trestné, tj.

Co je násilná kriminalita : Co jsou násilné trestné činy Násilné jsou takové trestné činy vyjmenované v trestním zákoníku (TZ), které zahrnují násilí proti druhé osobě nebo pohrůžku násilím.

Kde je nejvetsi kriminalita v ČR

Nejvíce trestných činů jsme evidovali v Praze (41 070) a Moravskoslezském kraji (21 564), nejméně pak v Karlovarském kraji (5 041) a na Vysočině (5 605). Pokud lze nějaký z krajů označit za stabilní, pak především ten Jihočeský, neboť v loňském roce evidovali pouze o 1 trestný čin více nežli v roce 2022 (8 917 vs.

Co to je prevence kriminality : Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní.

Struktura kriminality – rozložení kriminality podle různých rozložení kriminality podle různých hledisek (geograficky, druh kriminality, věk a pohlaví pachatele, recidivisté aj.) pachatele, recidivisté aj.) Celková kriminalita ve společnosti (reg. +nereg.)

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní.

Co je to kriminalita

Kriminalitu lze obecně chápat jako protiprávní jednání, čili veškeré páchání přestupků nebo trestných činů. Odborná literatura však uvádí, že kriminalita je souhrn spáchaných trestných činů (Vichlenda, Béreš, 2008, p 7).Obecná kriminalita v sobě zahrnuje celou škálu trestné činnosti od násilné, přes majetkovou až po mravnostní trestnou činnost, přičemž její řešení vyžaduje odbornou znalost jak po stránce právní a kriminalistické, tak i určité základní znalosti psychologie, zdravotnictví apod.Nejmírumilovnější zemí zůstává Island, naopak nejhůře je na tom Afghánistán. Po Islandu zaujímají nejvyšší příčky Nový Zéland, Irsko, Dánsko a Rakousko. Kromě Afghánistánu jsou na chvostu žebříčku Jemen, Sýrie, Rusko a Jižní Súdán. Nejmírumilovnější oblastí tak zůstává Evropa, má mezi první desítkou hned sedm zástupců.

V roce 2017 došlo v EU k přibližně 5 200 úmyslným vraždám, což je o 20 % méně než v roce 2008. V přepočtu na velikost populace byly předloni nejvyšší hodnoty zaznamenány v Lotyšsku (5,6 případu na 100 tisíc obyvatel), Litvě (4,0), Estonsku (2,2) a na Maltě (2,0).

Co to jsou kriminogenní faktory : kriminogenní faktory – sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality, potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální či skutečné oběti trestných činů.

Co je to kriminalita mládeže : Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních a společenských norem, které jsou charakteristické pro trestný čin. Osoby ve věku 15-18 let se označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením.

Co je to kriminalistika

Odborný předmět kriminalistika se zabývá zkoumáním okruhů zákonitostí vzniku, trvání a zániku stop, jejich vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním a také zkoumáním zákonitostí jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech.

kriminalita – (z lat. criminalis = zločinný; to z crimen = zločin) – též zločinnost – výskyt trestného chování neboli chování kriminálního, vyjádřený souhrnem trestných činů spáchaných ve společnosti.Kriminalitu lze obecně chápat jako protiprávní jednání, čili veškeré páchání přestupků nebo trestných činů. Odborná literatura však uvádí, že kriminalita je souhrn spáchaných trestných činů (Vichlenda, Béreš, 2008, p 7).

Kde je v ČR nejvetsi kriminalita : Nejvíce trestných činů jsme evidovali v Praze (41 070) a Moravskoslezském kraji (21 564), nejméně pak v Karlovarském kraji (5 041) a na Vysočině (5 605). Pokud lze nějaký z krajů označit za stabilní, pak především ten Jihočeský, neboť v loňském roce evidovali pouze o 1 trestný čin více nežli v roce 2022 (8 917 vs.