Co je to Bellova obrna?
Bellova obrna mívá obvykle příznivou prognózu. Až 70–90 % případů se v průběhu 6 týdnů až 3 měsíců zcela upraví.Podle místa postižení se k příznakům přidává porucha tvorby slz (suché oko nebo naopak nadměrné slzení), porucha produkce slin, změna vnímání chuti ev. citlivost na zvuky nebo „dvojité slyšení“ (v každém uchu jiná výška tónu). Někdy obrně předchází bolest za uchem nebo v oblasti zevního zvukovodu, ev. bolest hlavy.Centrální paréza lícního nervu se projeví jako obrna dolní poloviny obličeje, charakteristický je pokles koutku, vytékání slin a porucha řeči. Naopak schopnost zavírat oko a zvedat obočí zůstává zachována díky tomu, že se na jejich ovládání podílejí i jiné nervové dráhy, které probíhají nezkříženě.

Jak se léčí zánět lícního nervu : Léčba parézy lícního nervu je vždy úkol pro fyzioterapii. Fyzioterapeutickými metodami je aplikace tepla, ruční stimulace svalů a svalová masáž. Teplo se může aplikovat na postiženou část obličeje 2x denně. Masáž postižené strany se provádí vždy směrem nahoru, aby docházelo zároveň ke stimulaci svalů.

Jak se léčí Bellova obrna

Pokud je rozpoznána Bellova obrna do 2-3 dnů od začátku příznaků, lékař často předepíše léky nazývané kortikoidy. Tyto léky pomáhají snížit otok a potlačit zánětlivé procesy. Někdy je vhodné užívání antivirotik, hlavně při podezření, že by mohly hrát klíčovou roli herpetické viry.

Jak se projevuje obrna : Začíná příznaky meningitidy, po nichž následuje silná bolest svalů a ztráta citlivosti a hybnosti v různých částech těla. Po jednom až dvou dnech se objevuje slabost a dochází k paralýze. Paralyzována může být jakákoli kombinace končetin, i když postiženy jsou především dolní končetiny.

Mezi nejčastější příčiny patří cévní mozková příhoda, infekční onemocnění (hl. virového původu), úraz, případně nádor mozku či mozkového kmene.

Mezi nejčastější příčiny patří cévní mozková příhoda, infekční onemocnění (hl. virového původu), úraz, případně nádor mozku či mozkového kmene.

Jak dlouho trvá zánět nervu

Potíže nejčastěji odezní přibližně do 10 týdnů. A jak dlouho trvají ataky bolesti při zánětu trojklaného nervu Nejčastěji v řádech několika vteřin až minut. Potíže ovšem mohou přicházet opakovaně po dnech, týdnech i měsících.U miminka se DMO v úvodu projevuje opožďováním psychomotorického vývoje, ztuhnutím svalů a nezvyklým nastavováním končetin. Nejvýraznějším příznakem u dětí s DMO jsou tedy obecně poruchy hybnosti a zkrácené svaly. Dítě je zpravidla málo aktivní, opoždění může být také v oblasti mentální, smyslové (zrak, sluch), řečové.Tři nejdůležitější příznaky cévní mozkové příhody

  1. Ochrnutí a necitlivost.
  2. Poruchy vidění
  3. Závratě a poruchy rovnováhy.
  4. Náhlý nástup silných bolestí hlavy.


Typickým příznakem zánětu nervů je silná a prudká bolest. Podle lokalizace zánětu se mohou vyskytovat bolesti hlavy, závratě, problémy s viděním a další obtíže. Jak dlouho trvá zánět očního nervu Potíže nejčastěji odezní přibližně do 10 týdnů.

Jak se projevuje zánět nervu : Příznaky zánětu trojklanného nervu se projevují jako intenzivní, ostrá někdy až nesnesitelná bolest. Často postihuje jednu polovinu obličeje a prochází okolí oka, tváře, ucha a dolní čelisti, čímž může způsobit i bolesti zubů.

Co způsobuje DMO : DMO je následkem prenatální, postnatální nebo raně postnatálního poškození vyvíjejícího se mozku. K poruše hybnosti se mnohdy připojuje epilepsie, poruchy citlivosti, smyslů (např. zrakové postižení) a vnímání, poruchy učení, kognice, komunikace, chování nebo mentální retardace.

Co způsobuje ochrnutí

Příčiny. Ochrnutí je nejčastěji způsobeno poškozením mozku nebo nervového systému, obzvláště pak míchy. Hlavní příčinou bývá mrtvice, nádorová onemocnění či další zdravotní problémy. Další příčinou ochrnutí může být otrava jedem, který narušuje nervové funkce (kurare, BMAA, botulin atp.).

Zvýšená hladina bílých krvinek, CRP (C-reaktivní protein) a ESR (rychlost sedimentace erytrocytů) dokáže ukázat na přítomnost zánětu v těle. Mezi další zobrazovací metody pak patří ultrazvuk, MRI nebo CT, které mohou odhalit známky zánětu v konkrétních orgánech nebo tkáních.Existuje pět příznaků neboli symptomů, které mohou indikovat akutní zánět: zarudnutí, zvýšení teploty, otok, bolest a zhoršení pohyblivosti či funkce postižené části těla.

Jak zjistit jestli mám zánět v těle : Existuje pět příznaků neboli symptomů, které mohou indikovat akutní zánět: zarudnutí, zvýšení teploty, otok, bolest a zhoršení pohyblivosti či funkce postižené části těla.