Co je to DIA?
Vicepremiér Ivan Bartoš spolu s Martinem Mesršmídem, ředitelem Digitální a informační agentury (DIA), dnes na tiskové konferenci představili novou aplikaci eDoklady, kterou mohou občané stahovat již od pátku na App Store a Google Play.V Česku jsme vybudovali Digitální a informační agenturu, která nám pomůže dosáhnout úspěšné digitální transformace veřejné správy. Díky spojení zahraničního know-how a českého technologického talentu jsme otevřeli cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy.S digitálními daty pracuje v současnosti většina počítačů. Název digitální je odvozen z anglického digit – číslice nebo prst, které pochází z latinského digitus – prst. Odkazuje tedy na to, co se dá spočítat na prstech nebo obecněji, co lze očíslovat pomocí přirozených čísel.

Které tři hlavní dokumenty tvoří digitální Česko : Program "Digitální Česko" je tvořen vrcholovými cíli uvedených dílčích strategií. Pokrývá oblasti od interakce České republiky v Evropské unii (dále "EU") v digitální agendě (1), přes digitální veřejnou správu (2), až po přípravu a interakci společnosti a ekonomiky České republiky na konzumaci digitalizace (3).

Co to jsou digitální produkty

Digitální produkty jsou produkty, které jsou distribuovány ve formě digitálních souborů nebo elektronicky poskytovány online.

Co jsou digitální data : Digitální obsah jsou data, která jsou vytvořena a poskytována v digitální podobě např. video soubory, audio soubory, hudební soubory, počítačové programy, aplikace, digitální hry, e-knihy a ostatní elektronické publikace.

Digitální dokument je dokument kódovaný v binární soustavě a přesně interpertovaný pouze pomocí výpočetní techniky.

Digitální technologie jsou elektronické nástroje, systémy, zařízení a zdroje, které generují, ukládají nebo zpracovávají data. Mezi dobře známé příklady patří sociální média, online hry, multimédia a mobilní telefony.

Co znamená pojem digitální

Název digitální je odvozen z anglického digit – číslice nebo prst, které pochází z latinského digitus – prst. Odkazuje tedy na to, co se dá spočítat na prstech nebo obecněji, co lze očíslovat pomocí přirozených čísel.Digitální technologie jsou elektronické nástroje, systémy, zařízení a zdroje, které generují, ukládají nebo zpracovávají data. Mezi dobře známé příklady patří sociální média, online hry, multimédia a mobilní telefony.Data jsou v informatice údaje zaznamenané v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému zpracování. Data (např. číslo, text, obrázek, zvuk) jsou zapsána (kódována) v podobě posloupností čísel (bajtů) a uložena např. v operační paměti počítače nebo na záznamovém médiu (pevný disk, CD, paměťová karta apod.).

Digitalizace dokumentů je převod papírových dokumentů do elektronické podoby (nejčastěji skenováním), vytěžení dokumentů nebo převedení do podoby s možností fulltextového vyhledávání a následným uložením.

Co je elektronický dokument : Elektronický dokument je libovolný soubor typicky vytvořený uživatelem pomocí aplikačního softwaru, který může být používán v elektronické nebo tištěné formě. Původně byly počítačové dokumenty považovány pouze za interní formu; výsledným tvarem byl tištěný dokument.

Co je digitální produkt : Digitální produkty jsou produkty, které jsou distribuovány ve formě digitálních souborů nebo elektronicky poskytovány online. Jsou to produkty, které nemají fyzickou podobu, ale jsou vytvořeny a poskytovány v digitálním formátu.

Co jsou digitální produkty

Digitální produkty jsou produkty, které jsou distribuovány ve formě digitálních souborů nebo elektronicky poskytovány online.

A) Digitální zařízení (hardware)

Nepřenosné počítače, včetně příslušenství jako obrazovky apod. Mobilní digitální zařízení jako notebooky, ultrabooky, tablety, phablety, mobilní telefony apod., včetně příslušenství (nabíjecí boxy, obaly apod.)Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Data se získávají zápisem, měřením nebo pozorováním, a lze je dělit na data spojitá a data atributivní. Data spojitá se přitom vztahují k nějaké spojité stupnici, zatímco data atributivní nikoliv.

Co jsou data na internetu : Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi. “