Co je to house music?
Co je to House Dance House Dance je tanec, který se vyvíjel společně s houseovou hudbou. První taneční kroky spojené s především s technikou Jacking vznikly v Chicagu (USA), za popularizací tohoto tanečního stylu však stojí tanečníci z New Yorku (USA).House dance je taneční styl, který poprvé spatřil světlo světa na přelomu 70. a 80. let minulého století v undergroundových klubech Chicaga a New Yorku.Deep house je podžánr housové hudby, který vznikl v druhé polovině 80. let. Využívá prvky ze stylů jazz-funk, chicago house, detroit techno a soulová hudba. V písni jsou často dojemné vokály, jemné sentimentální melodie.

Kdy vznikl house dance : Tanec house dance vznikl koncem 80. let dvacátého století a do dnešní doby se neustále vyvíjí. Tento taneční styl klade důraz na rychlou práci nohou, která je kombinována s ladným a plynulým pohybem trupu.

Co je to moonwalk

Moonwalk (v překladu měsíční chůze) je taneční pohyb, který spočívá v iluzi pohybu tanečníka dopředu, který se přitom pohybuje dozadu.

Kdy vznikl house music : House Music se začala vyvíjet na přelomu 70. a 80. let dvacátého století.

1. hluboký ( jezero ap .) knee deep po kolena hluboký ( vrstva sněhu ap .)

Za kolébku novodobého tance je pokládána Evropa. Odtud se toto pojetí tanečního umění dostává do Ameriky, kde nastupuje jako druhá vlna, když v Evropě již dochází k určité stagnaci. Za průkopníka výrazového tance v Evropě je pokládán Maďar Rudolf von Laban.

Kdo vymyslel moonwalk

Vůbec první, kdo se s podobnými kroky „blýskl“, byl údajně jazzový zpěvák Cab Calloway v roce 1932. Klouzavý krok pozpátku tehdy pojmenoval jako „The Buzz“.Zpočátku přední noha spočívá celým chodidlem na zemi, zatímco zadní noha je na špičce. Přední noha zůstává při zemi, avšak lehce a hladce sklouzne dozadu kolem špičky zadní nohy. V této pozici se přenáší váha na nynější přední nohu, zadní se staví na špičku a pohyb se opakuje s vystřídanými chodidly.V přeneseném významu slova do oblasti současné populární hudby toto slovo přesně vyjadřuje amatérskou hudební tvorbu a její amatérské hudební provozování, respektive amatérské písničkářství. Slovní spojení folk music [ˈfəuk ˌmjuːzik] pak znamená lidová hudba anebo – stylizovanou nápodobou – folková hudba.

Teorie o vzniku hudby

Hudba vznikla pro kooperaci v boji a pro výchovu v rodině. Hudba vznikla jako doprovod společné práce a za účelem socializace. Rytmická složka hudby pomáhá udržovat pracovní tempo. Hudba se (podle starověké domněnky) vyvinula napodobováním přírodních zvuků, například zpěvu ptáků.

Co je to Refill : Podstatné jméno. hovor. doplnění, dolití, znovunaplnění nádoby ap.

Co je to grow up : vyrůst , dospět ( člověk ap .) Kdy už ( konečně ) dospěješ

Jak se jmenuje Český tanec

Půlka nebo maděra: tak se prý původně jmenoval tanec, který se se poprvé tančil ve třicátých letech 19. století, dnes jej známe jako polku a patří k české národní klasice.

V tanečních obvykle začínáme výukou foxtrotu či waltzu, které jsou nejjednoduššími tanci. Naopak nejnáročnější tanec je slowfoxtrot a v tanečních pro mládež patří k nejsložitějším tancům i valčík. I proto, že se tančí v rychlém tempu – stejně jako polka, cha cha nebo quickstep.Moonwalk (v překladu měsíční chůze) je taneční pohyb, který spočívá v iluzi pohybu tanečníka dopředu, který se přitom pohybuje dozadu.

Co je to etnická hudba : Etnická hudba je označení pro hudební projevy, které produkují a provozují určitá etnika či národy. Zahrnuje jak hudební kulturu předliterárních národů, tak evropskou lidovou hudbu, které stojí v opozici proti individuální umělecké tvorbě. Jako etnická hudba, často pod zkratkou etno, se označuje i world music.