Co je to imisní limit?
Nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší.Imise je emise, která se dostala do styku se životním prostředím. Imise se mohou kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic, nebo v potravním řetězci.Co jsou hlavní zdroje lidských emisí Na přibližně 70 % světových emisí skleníkových plynů se podílí oxid uhličitý. Jeho hlavním zdrojem je spalování fosilních paliv, především v energetice, průmyslu a dopravě.

Co se stane kdyz auto neprojde emisemi : Neúspěšný test emisí obvykle znamená, že váš vůz potřebuje servis nebo opravu, než budete moci obnovit registraci a legálně s ním jezdit. Můžete mít období odkladu, kdy můžete legálně řídit auto, než znovu podstoupíte kontrolu emisí.

Jaký je rozdíl mezi imisí a emisí

Emise neboli množství znečišťujících látek z konkrétního zdroje, který známe (komín rodinného domu nebo teplárny, výfuk mého automobilu) EMISE se měří například i technické kontroly – STK a SME. Imise neboli množství znečišťujících látek v konkrétním místě v konkrétním čase.

Kdy jít na emise : Každé nové auto musí STK (vyžadovanou kontrolu technického stavu vozidla) absolvovat po 4 letech od jeho uvedení do provozu a potom každé 2 roky. U měření emisí je to podobně – jejich platnost je také 2 roky, a díky tomu je můžete u většiny STK absolvovat společně.

Co se stane, když neprojdu emisemi Pokud vozidlo neprojde měřením emisí, bude označeno jako technicky nezpůsobilé. Na protokolu o měření emisí bude uvedena závada, která je potřeba opravit. Vozidlo bude muset absolvovat opravu a opakované měření emisí, aby bylo zpětně označeno jako technicky způsobilé.

Cestou na emise doporučuji zahřát motor na provozní teplotu, což je také potřeba pro absolvování měření emisí. U vozů bez filtrů pevných částic doporučuji také (až po zahřátí motoru) jet ve vyšších otáčkách. Při vyšších otáčkách motoru se tak dostanou z výfukového systému hrubší částice.

Kolik stojí emise na auto

Průměrná orientační cena technické kontroly osobního automobilu (STK) je kolem 1000 Kč. Nejčastěji v rozmezí 700 – 1500 Kč. Průměrná orientační cena měření emisí vyjde zpravidla na 800 – 1400 Kč.Absolvovat technickou prohlídku včetně měření emisí musí všechny osobní vozy po 4 letech od první registrace, a poté v pravidelném intervalu každé dva roky.Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má zřízenu nebo hodlá zřídit stanici měření emisí, se sídlem v obvodu obce s rozšířenou působností, a která má k jejímu provozování příslušné živnostenské oprávnění.

Každé nové auto musí STK (vyžadovanou kontrolu technického stavu vozidla) absolvovat po 4 letech od jeho uvedení do provozu a potom každé 2 roky. U měření emisí je to podobně – jejich platnost je také 2 roky, a díky tomu je můžete u většiny STK absolvovat společně.

Co je potřeba na emise : K provedení měření emisí, pravidelné technické prohlídky či evidenční kontroly je třeba vždy předložit originál technického průkazu (velký TP) a osvědčení o registraci vozidla (malý TP). S vozidlem nemusí přijet majitel, stačí někdo, kdo bude mít výše uvedené doklady.

Co kdyz Neprojdu na emisich : Co se stane, když neprojdu emisemi Pokud vozidlo neprojde měřením emisí, bude označeno jako technicky nezpůsobilé. Na protokolu o měření emisí bude uvedena závada, která je potřeba opravit. Vozidlo bude muset absolvovat opravu a opakované měření emisí, aby bylo zpětně označeno jako technicky způsobilé.

Co se stane kdyz neprojde emisemi

Co se stane, když neprojdu emisemi Pokud vozidlo neprojde měřením emisí, bude označeno jako technicky nezpůsobilé. Na protokolu o měření emisí bude uvedena závada, která je potřeba opravit.

K měření emisí většinou dochází přímo v areálu STK a absolvujete ho před samotnou technickou prohlídkou. U nových osobních aut je test platný stejně jako u technické prohlídky čtyři roky, dále je nutné jím projít každé dva roky.Každé nové auto musí STK (vyžadovanou kontrolu technického stavu vozidla) absolvovat po 4 letech od jeho uvedení do provozu a potom každé 2 roky. U měření emisí je to podobně – jejich platnost je také 2 roky, a díky tomu je můžete u většiny STK absolvovat společně.

Kdy musí auto na měření emisí : Měření emisí

U nových osobních aut je test platný stejně jako u technické prohlídky čtyři roky, dále je nutné jím projít každé dva roky. Po měření obdržíte státem uznávaný protokol o výsledku měření emisí.