Co je to národní identita?
NIA ID

 1. Přihlaste se do své datové schránky na počítači přes webové stránky mojedatovaschranka.cz.
 2. Přejděte do sekce Nastavení
 3. Klikněte na Informace o schránce.
 4. Klikněte na Zřízení identity v Národním bodu.
 5. Klikněte na Přejít na zřízení identity v Národním bodu.
 6. Udělte souhlas s předáním údajů, které o vás má portál schránky.

Co je národní bod Národní bod je informační systém, který vás umí identifikovat, tedy říct, že jste to vy. Zjistí to ze základních registrů. Více informací najdete na infowebu Identity občana.Schopnost jedince vnímat sám sebe, chápat svou svébytnost, smysl své existence, stejnost, shodnost, rovnost i totožnost jako člena lidské společnosti. Též sebepojetí jedince, které se vytváří v sociálních interakcích v průběhu života a vyjadřuje jeho postoje a očekávání vůči sobě samému.

Jak zjistit Nia id : V případě zapomenutého uživatelského jména k NIA ID kontaktujte Service Desk DIA na telefonním čísle +420 227 023 444.

Co je potřeba k identitě občana

Každá z připojených online služeb požaduje určitou minimální úroveň důvěryhodnosti způsobů přihlašování (identifikačních prostředků). Stát vám pro přihlašování nabízí možnost využít Občanský průkaz s čipem nebo NIA ID (uživatelské jméno, heslo a jednorázový SMS kód) a Mobilní klíč eGovernmentu.

Jak se registrovat do národního bodů : Doporučený postup:

 1. Nainstalujte si mobilní aplikaci a nastavte preferovaný způsob přihlašování
 2. V aplikaci zvolte možnost Mám účet v Národním bodu.
 3. Následně dostanete na výběr zda pokračovat na počítači či telefonu.
 4. Máte-li počítač při ruce, postupujte na identitaobcana.cz dle instrukcí a vyberte volbu Mám hotovo.

Sociální identita je podle klasické definice znalost individua, že náleží k určité sociální skupině spolu s jistou emoční a hodnotovou významností, kterou pro něj skupinové členství má.

Digitální identita představuje elektronický prostředek pro identifikaci osob. Tvoří ji certifikát obsahující „veřejný klíč“, který lze zobrazit, a „soukromý klíč“, který je soukromý. Váš soukromý klíč vám umožňuje podepisovat elektronické dokumenty podpisem, který mohou ostatní ověřit pomocí vašeho veřejného klíče.

Co to je Bank iD

BankID je bezplatnou a dobře zabezpečenou službou, která představuje jednoduchý způsob pro ověření vaší identity za použití možností přihlášení které již máte v bankovnictví nastavené (tyto možnosti se liší dle konkrétní banky).Doporučený postup:

 1. Nainstalujte si mobilní aplikaci a nastavte preferovaný způsob přihlašování
 2. V aplikaci zvolte možnost Mám účet v Národním bodu.
 3. Následně dostanete na výběr zda pokračovat na počítači či telefonu.
 4. Máte-li počítač při ruce, postupujte na identitaobcana.cz dle instrukcí a vyberte volbu Mám hotovo.

Pokud Vám Bankovní IDentita nejde použít, tak se nám pravděpodobně nepodařilo ověřit vaši totožnost vůči Registru obyvatel. Nejčastější příčinou bývá nevhodný typ dokladu totožnosti nebo neudělení souhlasu. Bez toho nejde Bankovní IDentitu použít.

Pokud jste se rozhodli aktivovat své NIA ID prostřednictvím portálu národního bodu, přihlaste se přihlašovacími údaji Vašeho NIA ID na identitaobcana.cz. Po úspěšném ověření (přihlášení) vybraným způsobem bude Váš přístup prostřednictvím NIA ID plně aktivován.

Co je kulturní identita : Není to tak dávno, co se začalo hojně hovořit o kulturní identitě. Tímto výrazem se označuje povědomí o jedinečné a jasně definované osobitosti, jež se projevuje na všech úrovních kolektivního výrazu země či národa a díky němuž se tato země či národ může vymezovat vůči jiným zemím či národům.

Co je to evropská identita : Evropská identita je přihlášení se k hodnotám úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, nepřípustnosti diskriminace, toleranci a spravedlnosti.

Co je to falešná identita

Falešná identita je vydávání se za někoho úplně jiného. Například v profilu na sociálních sítích dotyčný tvrdí, že se jmenuje jako známý člověk a převezme i jeho profilovou fotografii (zatímco doopravdy je to zkušený hacker, který chce z někoho jen vylákat peníze).

S digitálními daty pracuje v současnosti většina počítačů. Název digitální je odvozen z anglického digit – číslice nebo prst, které pochází z latinského digitus – prst. Odkazuje tedy na to, co se dá spočítat na prstech nebo obecněji, co lze očíslovat pomocí přirozených čísel.Na portálu firmy nebo úřadu, který využívá Bank iD, zvolíte přihlášení přes Bank iD. Následně vyberete ověření prostřednictvím své banky a budete přesměrováni na její stránky, kde odsouhlasíte předání údajů. Poté budete přesměrováni zpět na portál, kde již budete bankovní identitou ověřeni.

Jak se zřizuje Bankovní identita : Je to velmi jednoduché. Nemusíte o nic žádat, vyřizovat si speciální formuláře ani jinak speciálně komunikovat se svojí bankou nebo s úřady. Stačí mít aktivní internetové bankovnictví, přes které se můžete přihlásit do služeb eGovermentu. Bankovní identita pak funguje jako elektronický občanský průkaz.