Co je to osnova práce?
Osnova BP vypadá následovně:

  1. Úvod.
  2. Cíl práce a metodika.
  3. Teoretická východiska / Současný stav poznání řešené problematiky.
  4. Vlastní práce / Vlastní zpracování / Vlastní řešení / Analytická část.
  5. Zhodnocení a doporučení / Výsledky a diskuze.
  6. Závěr.
  7. Seznam použitých zdrojů / Použitá literatura.
  8. Přílohy.

Osnova může označovat: notová osnova – zápis hudby. osnova (textil) – soustava nití při tkaní textilií slohová osnova – struktura textu sepsaná například jako obsah, avšak sestavená předem, ještě před psaním stati, jako pomůcka a návod pro psaníText můžeme popsat pomocí osnovy, která má tři části: úvod, stať a závěr. Jednotlivé části (nejčastěji stať) mohou být dále rozčleněny. Každou část označíme výstižným názvem.

Co je to větná osnova : Větná – Obsah jednotlivých částí shrneme ve větách. Citátová – využívá citací (úryvků) z textu tak, abychom z osnovy poznali, o co v textu šlo. Citáty mohou být slova, ale oslovení, zvolání, slovní spojení i celé věty.

Co obsahuje osnova

Osnova představuje plán, podle kterého se řídíme při psaní určitého slohového útvaru v podobě například vypravování, popisu, úvahy, fejetonu apod. Osnova se zpravidla skládá ze tří základních částí: Jedná se o úvod, vlastní stať a závěr.

Jak vypadá slohová osnova : Podle ustálené praxe má osnova celkem tři části – úvod, hlavní stať a závěr. K osnově lze ale přidat i nadpis, neboť ten nejenže velká část slohových útvarů musí obsahovat, ale zároveň jsou nároky na něj v některých případech poměrně vysoké.

Osnova představuje plán, podle kterého se řídíme při psaní určitého slohového útvaru v podobě například vypravování, popisu, úvahy, fejetonu apod. Osnova se zpravidla skládá ze tří základních částí: Jedná se o úvod, vlastní stať a závěr.

Každá maturitní slohová práce musí mít nadpis, úvod, text a závěr. Kromě samotného textu se hodnotí také vizuální stránka (škrtance, okraje, mezery mezi odstavci) a samozřejmě pravopisné chyby. Maturitní slohovka musí splnit minimální počet slov, bývá to 250 slov, což je v přepočtu průměrně 30 řádků formátu A4.

Jak má vypadat osnova vyprávění

Jak na osnovu vyprávění

Případně je možné příběh rozdělit do pěti fází, kterými jsou: expozice (úvodní situace), kolize (zápletka), krize (vyvrcholení konfliktu), peripetie (zvraty a komplikace) a nakonec rozuzlení.Každá maturitní slohová práce musí mít nadpis, úvod, text a závěr. Kromě samotného textu se hodnotí také vizuální stránka (škrtance, okraje, mezery mezi odstavci) a samozřejmě pravopisné chyby. Maturitní slohovka musí splnit minimální počet slov, bývá to 250 slov, což je v přepočtu průměrně 30 řádků formátu A4.Když píšete vyprávění nebo příběh, měla by osnova začínat uvedením do děje, pak by měla následovat zápletka, vyvrcholení příběhu a rozuzlení.

Každá maturitní slohová práce musí mít nadpis, úvod, text a závěr. Kromě samotného textu se hodnotí také vizuální stránka (škrtance, okraje, mezery mezi odstavci) a samozřejmě pravopisné chyby. Maturitní slohovka musí splnit minimální počet slov, bývá to 250 slov, což je v přepočtu průměrně 30 řádků formátu A4.