Co je to prevence kriminality?
Jeho cílem je zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, eliminace sociálně rizikových jevů, prevence útoků páchaných s extremistickým motivem a podpora nerepresivních metod práce Policie ČR i obecní policie.Asistent prevence kriminality

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Obecní policie
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté (NSP 2)
Platové rozmezí: 17 000 Kč – 57 000 Kč

Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití).

Co je dynamika kriminality : DYNAMIKA KRIMINALITY – charakterizuje trestnou činnost v pohybu, změně v určitém konkrétním období na určitém území.

Co je to situační prevence kriminality

Situační prevence

staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností.

Jaké vzdělání musí mít městský policista : Podmínky přijetí

  • je bezúhonný,
  • je spolehlivý,
  • je starší 18 let,
  • je zdravotně způsobilý,
  • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a.
  • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).

Do doby získání osvědčení hrubý plat čekatele činí 23.510,- Kč. Po zařazení do přímého výkonu služby je hrubý plat strážníka od 30.130,- Kč. Plat po zapracování činí až 48.000,- Kč.

Průměrný plat příslušníků Policie České republiky po třech letech služby v roce 2022 byl 40 130 Kč, přičemž průměrný plat v roce 2022 byl 51 969 Kč.

Co je to kriminalita mládeže

Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních a společenských norem, které jsou charakteristické pro trestný čin. Osoby ve věku 15-18 let se označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením.Pro popis stavu kriminality se dále užívá pojmu rozsah kriminality, který uvádí počet spáchaných trestných činů na určitém území za dané časové období. Takovýto rozsah se uvádí v absolutních číslech, kdy se zpravidla krom trestných činů, sledují i činy jinak trestné, tj.praevenire, předcházet) je soubor opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, v případě zdravotní prevence, nemocem např. zhoubným nádorům, nemocem srdce a cév, šíření infekcí nebo jiným katastrofám.

Obecná kriminalita v sobě zahrnuje celou škálu trestné činnosti od násilné, přes majetkovou až po mravnostní trestnou činnost, přičemž její řešení vyžaduje odbornou znalost jak po stránce právní a kriminalistické, tak i určité základní znalosti psychologie, zdravotnictví apod.

Kolik si vydělá kriminalista : Zkontrolujte si svůj plat

Většina pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové , má v roce 2024 plat 22 899 Kč až 37 579 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové na nejnižší úrovni, je od 22 899 Kč do 33 735 Kč.

Kolik si vydela mestsky policista : Budete pobírat nástupní hrubý plat ve výši až 48.000 Kč včetně nadstandardních benefitů: Náborový příspěvek 300.000 Kč

Kolik si vydělá kriminální policie

Zkontrolujte si svůj plat

Většina pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové , má v roce 2024 plat 22 899 Kč až 37 579 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové na nejnižší úrovni, je od 22 899 Kč do 33 735 Kč.

PLAT 43.114 KČ MĚSÍČNĚ

Policista bez praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá v prvním roce během "školy" hrubý služební příjem od 30.070 Kč. Průměrný plat po třech letech služby očekáváme ve výši 43.114 Kč, přičemž průměrný plat u Policie ČR za rok 2023 odhadujeme na 56.308 Kč.Popelář je 35 279 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 198 Kč . Průměrná čistá mzda popeláře vychází na 28 458 Kč.

Kolik bere rotný : Platová tabulka pro vojáky – od 1.1.2024

Hodnost Základní plat od 1.1.2024
Četař 33 630
Rotný 38 810
Rotmistr 41 410
Nadrotmistr 44 030