Co je to student?
Student nebo studující (zastarale též študent či študák) je člověk, který chodí do školy a který se systematicky vzdělává na nějaké střední, vyšší odborné, či vysoké škole, obvykle tak činí za účelem přípravy na své budoucí povolání. Věnuje se lidské činnosti zvané studium.Za studenta se z pohledu sociálního a zdravotního pojištění považuje student do 26 let, který chodí na střední nebo vyšší odbornou školu, navštěvuje pomaturitní studium bezprostředně po maturitě nebo je studentem vysoké školy v prezenční či kombinované formě. Zdravotní pojištění platí za studenty stát.Takzvaný „status studenta“ na univerzitě má člověk s aktivním bakalářským, magisterským nebo doktorským studiem bez ohledu na věk. Vzniká řádným nebo opětovným zápisem do studia a student o něj přichází přerušením nebo ukončením studia.

Kdy jsem student : Z pohledu SŠ jste studentem do dne úspěšného vykonání maturitní zkoušky v řádném termínu, v opačném případě do 30. 6. Z pohledu VŠ jste studentem do dne vykonání státní zkoušky nebo její poslední části, další možnosti uvádíme níže. Na VOŠ přestáváte být studentem den následující po úspěšném vykonání absolutoria.

Jak se prokázat jako student

Nemáte-li studentský průkaz, můžete se pokusit studium doložit například indexem či potvrzením o studiu. Pokud není na potvrzení o studiu fotografie, je vhodné přiložit ještě nějaký průkaz s vaší fotografií. Potvrzení o studiu by měla na žádost studenta příslušná škola vydat.

Kdy mě mohou vyhodit z vysoké školy : Ukončení VŠ přestáváte být studentem dnem vykonání státní zkoušky nebo její poslední části.

Zda je vše v pořádku a jste i nadále hlášená v kategorii státní pojištěnec, si můžete snadno a rychle ověřit on-line v aplikaci Moje VZP. Případně můžete také zavolat na infolinku 952 222 222 a zeptat se, zda je studium správně nahlášeno.

Průkaz ISIC může získat každý, kdo má ze zákona status studenta. Držitelem průkazu se tedy může stát student vysoké, vyšší odborné, střední školy nebo účastník jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou. Podívej se na Pravidla použití průkazů a karet, kde se dočteš, jestli máš na průkaz ISIC nárok.

Jak se mohu prokázat jako student

Nemáte-li studentský průkaz, můžete se pokusit studium doložit například indexem či potvrzením o studiu. Pokud není na potvrzení o studiu fotografie, je vhodné přiložit ještě nějaký průkaz s vaší fotografií. Potvrzení o studiu by měla na žádost studenta příslušná škola vydat.když státnicujete v červnu, máte status studenta až do konce července. Pokud ale navazujete na své studium na vysoké škole dalším vysokoškolským studiem do tří měsíců následujícím po měsíci vašich státnic, status studenta vám zůstává (zápis do následujícího studia je do tří následujících měsíců po státnicích).Průkaz je platný vždy pouze na jeden školní rok. Platí od začátku školního roku do 30. 9. následujícího školního roku, nebo po dobu trvání akademického roku.

Zda je vše v pořádku a jste i nadále hlášená v kategorii státní pojištěnec, si můžete snadno a rychle ověřit on-line v aplikaci Moje VZP. Případně můžete také zavolat na infolinku 952 222 222 a zeptat se, zda je studium správně nahlášeno.

Jak dlouho jsem student : Po úspěšném absolvování středních a vyšších odborných škol přísluší dané osobě status studenta do dne 31. 8. toho roku, v němž studium úspěšně ukončila. V případě vyšších odborných škol, jejichž absolutorium připadá na leden, náleží studentovi status studenta do konce ledna téhož roku.

Jak si zařídit studentský průkaz : Studentský průkaz: po zakoupení tiskopisu průkazu jej žadatel vyplní hůlkovým písmem a nechá školou ověřit status studenta (u držitelů starších 18 let). K vydání průkazu následně předloží v informační kanceláři aktuální fotografii, vyplněný, potvrzený tiskopis a platný občanský průkaz.

Kolik procent je studentská sleva

Co je Zvláštní jízdné pro žáky a studenty od 18 do 26 let Ušetřete při každé cestě vlakem, a to nejen do školy! Žáci a studenti od 18 do 26 let mohou využít cenově zvýhodněné žákovské jízdné. Sleva činí 50 %.

Ukončení VŠ přestáváte být studentem dnem vykonání státní zkoušky nebo její poslední části.V příměstské a dálkové dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 50 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Kdy končí studium : Z pohledu SŠ jste studentem do dne úspěšného vykonání maturitní zkoušky v řádném termínu, v opačném případě do 30. 6. Z pohledu VŠ jste studentem do dne vykonání státní zkoušky nebo její poslední části, další možnosti uvádíme níže. Na VOŠ přestáváte být studentem den následující po úspěšném vykonání absolutoria.