CO je to svítí plyn?
Nejčastěji se jedná o sloučeniny síry, jako jsou sulfidy či thioly – neboli sirné alkoholy, známé také pod starším názvem merkaptany, které intenzivně zapáchají i při nízkých koncentracích. Typický zápach plynu se tak tvoří uměle.Samotný zemní plyn není nijak cítit. Ale pokud dojde k úniku plynu v domácnosti, rychle to poznáte – páchne totiž podobně jako zkažená vejce. Proč Pro větší bezpečnost se do něj přidávají sloučeniny síry, které nepříjemně páchnou, aby byl jeho případný únik patrný.Zajímavost: Samotný zemní plyn nemá žádný pach. Právě kvůli bezpečnosti se do něj přidávají sloučeniny síry (sirné alkoholy), díky kterým výrazně páchne již při slabém úniku a malé koncentraci.

Jak se projevuje otrava plynem : Mírná otrava: Slabá bolest hlavy, nevolnost, zvracení, celková únava (často se hovoří o „chřipkových” příznacích). Střední otrava: Silná pulzující bolest hlavy, malátnost, dezorientace, srdeční arytmie. Těžká otrava: Bezvědomí, křeče, kardiovaskulární selhání. Nevratné změny, které vedou ke smrti.

Co muze zpusobit únik plynu

Únik plynu: Jak jej poznat a co může způsobit Podle druhu plynu hrozí při jeho úniku výbuch, otrava nebo udušení.

Jak se chovat při úniku plynu : – zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů, Obr. 2: Při úniku pomozte i dalším osobám. – pomozte také osobám se sníženou pohyblivostí, – v případě potřeby poskytněte první pomoc (viz výše), – volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Únik plynu: Jak jej poznat a co může způsobit Podle druhu plynu hrozí při jeho úniku výbuch, otrava nebo udušení.

1/ Zemní plyn je nástroj sebevrahů

Toxické vlastnosti toho plynu jsou sice zanedbatelné, ale nadýchání způsobuje malátnost, bolesti hlavy a pocit tlaku v očích. Stačí se rychle nadýchat čerstvého vzduchu a tyto příznaky zmizí, jenže pokud dáte hlavu do trouby a už ji nevyndáte, zmalátníte a nakonec se udusíte.

Co se stane kdyz necham zapnuty plyn

1/ Zemní plyn je nástroj sebevrahů

Toxické vlastnosti toho plynu jsou sice zanedbatelné, ale nadýchání způsobuje malátnost, bolesti hlavy a pocit tlaku v očích. Stačí se rychle nadýchat čerstvého vzduchu a tyto příznaky zmizí, jenže pokud dáte hlavu do trouby a už ji nevyndáte, zmalátníte a nakonec se udusíte.Co se stane při nehodě – Může potom zařízení zkapalněného plynu explodovat Nádrže zkapalněného plynu jsou vybaveny pojistnými ventily pro případ prasknutí potrubí. Pokud by byla při nárazu nádrž vytržena z upevnění a potrubí odtrženo, jsou příslušné přípoje okamžitě uzavřeny.- informujte pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu (telefonujte mimo dům nebo místo, kde uniká plyn), – telefonní číslo, kam volat, je 1239 – pohotovost PLYN (jednotné číslo pro celou ČR, funguje nepřetržitě 24 hodin denně).

Hodina vaření na zemním plynu vyjde asi na 4–5 Kč, na indukční desce budete stejný čas vařit asi za dvojnásobnou cenu.

Jak se Počita plyn : Základní přepočet objemových jednotek plynu na kilowatthodiny je jednoduchý: 1 m3 zemního plynu = 10,55 kWh energie. Pokud chcete výsledek v megawatthodinách, vydělte získanou hodnotu tisícem.

Kam volat když nejde plyn :

  • telefonní číslo pro hlášení o poruchách 1239 platí na celém území České republiky.
  • ve veřejné telefonní síti, z pevné linky a z mobilního telefonu se vytáčí bez předčíslí, stejně jako čísla hasičů, záchranné služby a policie.
  • cena hovoru je zpoplatněna dle ceníku poskytovatele telekomunikačních služeb.

Co je levnější vařit na plynu nebo elektřině

Vaření na plynu

Plyn je obecně levnější než elektrická energie. Pořízení plynového spotřebiče je taktéž cenově dostupnější, k jejich ceně je však třeba připočíst zapojení odborníkem, jelikož na rozdíl od elektrického sporáku si ten plynový sami nezprovozníte.

Vláda omezila maximální ceny

Náklady na vytápění neúnosně stouply, a proto vláda vyhlásila maximální povolené ceny. České domácnosti v roce 2023 svým dodavatelům nezaplatí více než: 5,00 Kč/kWh + 130 Kč/měsíc za elektřinu. 2,50 Kč/kWh + 130 Kč/měsíc za zemní plyn.Aktuální průměrná obchodní cena plynu se pohybuje okolo 1,25 Kč/kWh (aktualizace duben 2024). Konkrétní ceny se mohou od sebe dost lišit dle místa a dodavatele. V současné době cena plynu stále mírně klesá a lze si zajistit ještě nižší ceny.

Kolik Spotrebuji plynu : Průměrná spotřeba plynu domácností v ČR

Rok Průměrná spotřeba na jednoho zákazníka (v m3) Průměrná spotřeba na jednoho zákazníka (MWh)
2018 866 9,2
2019 830 8,9
2020 859 9,2
2021 967 10,3