Co je to zákazník?
Základní skupinou, která bývá přednastavena jako výchozí, je Koncový zákazník. Koncovým zákazníkem se rozumí registrovaný zákazník, který není velkoobchodním zákazníkem.Persona je váš zákazník, kterého si vytvoříte na papíře na základě údajů o vaší cílové skupině. Persona může být i váš reálný zákazník, který reprezentuje nějakou skupinu ostatních zákazníků. Pomůže vám uvědomit si, pro koho danou věc děláte, jaké jsou jeho potřeby a zájmy, nebo naopak co ho nezajímá a otravuje.Základní rozdělení zákazníků je podle jejich nákupního chování: Noví zákazníci: Jedná se o osoby, které s firmou teprve navazují kontakt a poprvé nakupují její produkty či služby. Stávající zákazníci: Jedná se o osoby, které již v minulosti s firmou nakupovaly a pravděpodobně tak budou činit i v budoucnu.

Jak jednat se zákazníky : Obsah článku

 1. Zůstaňte v klidu a udělejte zákazníka šťastným.
 2. Aktivně naslouchejte a buďte trpěliví
 3. Navrhněte řešení, nevymýšlejte si výmluvy.
 4. Udělejte pro své zákazníky něco navíc.
 5. Buďte upřímní za každé situace.

Kdo je můj zákazník

Tomu, kdo od dodavatele nebo prodejce získává za peněžní nebo jinou úplatu produkt, službu nebo myšlenku či nápad, říkáme zákazník.

Co je koncový uživatel : Koncový uživatel – „Koncový uživatel je uživatel informací užívající koncové výsledky vyhledávání prováděného informačními službami s cílem uspokojit jeho informační potřeby.

Jednat pravdivě a čestně a vždy v zájmu klienta či zákazníka

 1. nabízet oboustranně výhodný kontrakt.
 2. vždy dostát slíbeným termínům a závazkům.
 3. zachovávat mlčenlivost a diskrétnost.
 4. přijmout plnou zodpovědnost za své jednání a chování


Klient versus spotřebitel

Hlavní rozdíl mezi klientem (zákazníkem) a spotřebitelem spočívá v tom, že zatímco klient si zboží kupuje, spotřebitel jej užívá.

Jak komunikovat se zákazníky

V tomto článku se podíváme na klíčové principy a strategie, které vám pomohou komunikovat co nejvíce efektivně a úspěšně.

 1. Naslouchejte a buďte empatičtí
 2. Komunikujte jasně a srozumitelně
 3. Respektujte je a chovejte se profesionálně
 4. Personalizujte komunikaci na konkrétní zákazníky.
 5. Využívejte různé komunikační kanály.

Pracujte s tím, jak rychle nebo pomalu mluvíte, vyslovujte zřetelně, vždy mluvte směrem ke klientce. Když je potřeba mluvit hlasitěji (např. u starších nedoslýchavých zákaznic) a kdy naopak hlas ztišit (např. u masáže chceme, aby klientka přestala vyprávět, uvolnila se a relaxovala).6 tipů, jak získat nové zákazníky a rozjet váš byznys

 1. Poznejte vaše zákazníky.
 2. Vyberte vhodné kanály pro oslovení nových zákazníků
 3. Vytvářejte obsah, který osloví nové zákazníky.
 4. Využijte recenzí spokojených zákazníků
 5. Navažte spolupráci s firmou z příbuzného oboru.
 6. Nabídněte zákazníkům slevy, bonusy či odměny.


Orientace na zákazníka označuje obchodní strategii, která upřednostňuje zákazníky před vším ostatním. Jde o pomoc zákazníkům při naplňování jejich potřeb a přání.

Jak se omluvit zákazníkovi : Pět zásad jak se správně omluvit zákazníkovi

 1. Zapomeňte na formálnost, ukažte lidský přístup.
 2. Neobviňujte někoho jiného.
 3. Omluva má přijít od nejvýše postavené osoby.
 4. Poděkujte.
 5. Odškodněte zákazníka a věnujte se mu osobně

Jak přilákat zákazníky : 6 tipů, jak získat nové zákazníky

 1. Vytvořte škálovatelnou strategii a stanovte si jasné cíle.
 2. Vytvořte poutavý obsah a usnadněte jeho vyhledání
 3. Myslete v intencích omnikanálu – stejně jako vaši zákazníci.
 4. V jednoduchosti prodeje je síla.
 5. Přesvědčte nerozhodné návštěvníky webových stránek.
 6. Odměňte věrnost.

Jak najít zákazníky

Kde hledat nové zákazníky

 1. rešerše firem podnikajících v určitém oboru.
 2. účast v diskusních skupinách a publikování příspěvků na LinkedIn nebo jiných sociálních sítích.
 3. účast na relevantních konferencích.
 4. blog a newsletter s tipy a informacemi o nových trendech.
 5. reference přes spokojené zákazníky.


Zákaznická péče je váš nový marketingový nástroj

 1. Upřímně se zajímejte o názory svých zákazníků Dejte lidem možnost se vyjádřit.
 2. Buďte hrdí na svůj telefon.
 3. Nechte návštěvníky najít si svou odpověď
 4. Mějte v péči o zákazníky pořádek.
 5. Buďte rychlí, hodně rychlí
 6. Buďte odborníci ve své profesi.
 7. Zůstaňte lidmi.
 8. Uznejte svou chybu.

Jak řešit stížnosti zákazníků

 1. Neztrácejte hlavu. Jedná se o nejvíce podceňovaný krok při řešení stížnosti zákazníka (naštvaného zákazníka).
 2. Buďte dobrým posluchačem.
 3. Odrážejte slova zákazníka zpět.
 4. Pochopit, odkud zákazník přichází
 5. Poděkujte zákazníkovi za to, že vás o problému informoval.

Jak sehnat nové zákazníky : Čtyři nejpoužívanější postupy:

 1. Firemní databázi dostanete jako první.
 2. Mapování terénu (přiděleného regionu) se naučte využívat od samého nástupu ve firmě.
 3. Kontaktování po telefonu, další ze způsobů jak najít nové zákazníky.
 4. Email marketing je další způsob, jestliže tento nástroj vaše firma používá.