Co má dítě umět před vstupem do MŠ?
Dítě by mělo znát své jméno, příjmení, stejně tak jména rodičů a sourozenců. Mělo by znát adresu, kde bydlí a také svoje datum narození. Mělo by zvládnout sebeobsluhu. Důležitý je také správný úchop tužky, schopnost stříhat nůžkami a lepit.10 dovedností, které by dítě mělo ovládat do 10 let

 1. Vyprat. Nelekejte se.
 2. Osadit rostlinky na zahrádce.
 3. Zatlouct hřebík.
 4. Připravit jednoduché jídlo.
 5. Napsat a poslat dopis.
 6. Umýt koupelnu.
 7. Orientovat se v mapě
 8. Nakupovat a srovnávat.

Co by mělo dítě umět před nástupem do mateřské školy

 • nepoužívat v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny.
 • umýt si ruce.
 • samostatně používat WC.
 • umět se svléknout a obléknout (pomůžeme se zipy, punčocháčemi, knoflíky)
 • umět se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky.
 • aktivně hlásit své potřeby.

Jak připravit dítě na vstup do mateřské školy : Dítěti můžete pomoci, když s ním budete chodit mezi děti. Velice vhodné jsou i návštěvy různých kroužků, například kreslení, plavání či společná cvičení maminek s dětmi. Sebeobsluha – rozvíjejte u dětí potřebné dovednosti sebeobsluhy (při toaletě, hygieně, stravování, oblékání a obouvání).

Na co se ptaji při zápisu

K zápisu do první třídy by mělo dítě umět:

Představit se, říci své jméno, věk a bydliště. Poznat základní barvy a geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh). Vyjmenovat číselnou řadu do deseti a spočítat předměty do pěti – porovnat počet prvků ve skupině (více x méně x stejně).

Co se dělá při zápisu do školky : Doklady k zápisu:

 1. Rodný list.
 2. Místo trvalého pobytu dítěte.
 3. Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře.

Své dítě dokážu naučit vše, co ho naučí školka

Doma se děti naučí i číst, počítat, používat nůžky, zavázat si tkaničky, umýt si ruce před obědem a další praktické dovednosti. Co se však doma nenaučí, je interakce s jinými dětmi. Sdílení zkušeností v kolektivu. Chování mezi vrstevníky.

Kdy začíná dítě mluvit Každé děťátko je jiné, ale žvatlání se mění na skutečná slova někdy mezi 9 a 18 měsíci. Okolo druhého roku života se začínají slova a mysl dítěte prolínat a ovlivňovat. Mezi třetím a čtvrtým rokem života pak u dětí zaznamenáváme obrovský pokrok.

Co musí mít dítě do školky

doporučujeme tričko, tepláčky, legíny, ne pevné rifle, zástěrku, punčocháče, náhradní oblečení, spodní prádlo, ponožky (bude uloženo ve skříňce v šatně), přezůvky (umožňující bezpečný pohyb, podpora klenby nohy).10 + 1 tip, jak zvládnout nástup do školky

 1. Vždy mluvte o odloučení předem.
 2. Mluvte vždy pravdu.
 3. Nestrašte dítě školkou.
 4. Dodržujte rituály, čas a sliby.
 5. Nikdy neodcházejte bez rozloučení
 6. Neprodlužujte a nedramatizujte zbytečně moment loučení
 7. Dovolte dětem projevit emoce.
 8. Dejte svému dítěti čas.

Mluvte s dětmi o tom, proč nechtějí chodit do školky, a ujišťujte je, že si je vždy v určitý čas vyzvednete. Nezapojujte do loučení paní učitelku například tím, že po ní budete chtít, aby od vás řvoucí dítě odtrhla. Stejně tak s ní nikdy nemluvte v přítomnosti dítěte o tom, že už si s jeho chováním nevíte rady.

S sebou k zápisu musíte přinést žádost k přijetí do prvního ročníku, občanský průkaz (pozor, platný!) a rodný list dítěte. Pokud vaše dítě nastupuje o rok později, je potřeba doložit i rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Co se dělá u zápisu : Jak probíhá samotný zápis Zápisy mají 2 části: ve formální části předložíte potřebné dokumenty a nezabere Vám moc času. další částí bývá rozhovor dítěte s paní učitelkou, která hravou formou posoudí, zda je dítě připravené k nástupu do školy, obvykle zabere zhruba 20 minut.

Kolik si můžeš dát přihlášek do mateřské školky : Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do každé z Vámi vybraných MŠ osobně. Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Co dát dětem do školky

doporučujeme tričko, tepláčky, legíny, ne pevné rifle, zástěrku, punčocháče, náhradní oblečení, spodní prádlo, ponožky (bude uloženo ve skříňce v šatně), přezůvky (umožňující bezpečný pohyb, podpora klenby nohy).

„Dítě má právo se vyjádřit od 12 let. Současná judikatura ale dává prostor už i sedmi/osmiletým dětem,“ říká Adéla Lacinová Hubinková. Existuje několik forem péče o děti po rozchodu rodičů. Netypičtější variantou je výlučná péče jednoho z rodičů.Většinou děti řeknou svoje první slovo mezi 11. a 14. měsícem, kdy jsou již rty i jazyk obratnější a mozek je schopen přiřadit věcem jejich jména. Pochopitelně, že každé děťátko má i v tomto ohledu svůj čas, nicméně jeho mluvení můžete podpořit jednoduchými návyky.

Co s sebou první den do školky : Přibalte mu tedy už od prvního dne nástupu do školky oblíbeného plyšáka nebo jinou hračku, která ho utěší, když se mu bude stýskat. Plenky a vlhčené ubrousky: Do některých školek, většinou soukromých, je potřeba přibalit také plenky, vlhčené ubrousky a další potřeby pro děti.