Co obnáší práce režiséra?
Zkontrolujte si svůj plat

Většina pracovníků, kteří pracují jako Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti , má v roce 2024 plat 19 841 Kč až 48 425 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti na nejnižší úrovni, je od 19 841 Kč do 39 517 Kč.Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce představení. Navrhování složení inscenačního týmu a výběr umělců pro jednotlivé role. Spolupráce pří sestavování plánů studia a termínů zkoušek. Umělecký dozor při představeních.Práci s hercem má samozřejmě na starost režisér. Jeho job je v podstatě intermediální převod dvourozměrného scénáře do trojrozměrného díla a jeho snahou tedy logicky co největší přesnost a dokonalost této transkripce podle jeho představy a nejlepšího vědomí a svědomí.

Co dělá filmový režisér : Charakteristika. Režisér zajišťuje režírování všech složek dramatického představení v divadle, televizi, rozhlase nebo filmu, operativně zajišťuje, organizuje a koordinuje průběh vysílání televizních a rozhlasových stanic v průběhu dne podle vysílacích programů a plánů.

Co musí umět režisér

Režisér musí být člověk vzdělaný historicky, filozoficky, literárně, výtvarně i hudebně, musí umět jednat s lidmi, organizovat a řídit práci, mít velké znalosti z filmové historie, techniky a estetiky, a současně musí mít i hluboké životní zkušenosti. Většina dnešních režisérů má vysokoškolské vzdělání.

Kolik si vydělá učitelka za měsíc : Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů napříč celým školstvím (a včetně příplatků) byl v roce 2021 podle Českého statistického úřadu 46 843 Kč (115 % průměrné celorepublikové mzdy), podle novely školského zákona podpořené sněmovnou má od roku 2024 být plat učitele nejméně 1,4 násobkem průměru, tomu v roce 2024 má …

Plnění úkolů a pokynů režiséra inscenace uměleckého díla. Vedení písemné dokumentace k připravované inscenaci uměleckého díla. Spolupráce při sestavování realizačního týmu. Udržování kontaktu se všemi výrobními složkami podílejícími se na inscenaci uměleckého díla.

Režisér je tvořivý umělec syntetizující jednotlivé složky a prvky dramatické struktury do ideově a stylově jednotného, celistvého díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového). Jde o vedoucí osobnost týmu uměleckých pracovníků ve všech dramatických uměních.

Co to je režie

Režie (z franc. régie, samostatné a odpovědné vedení, z lat. regere, panovat, vládnout) je umělecká tvůrčí činnost ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě, která spočívá v celkové organizaci filmového (jevištního atd.)Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

 • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
 • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
 • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
 • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,

Kolik vydělává Vychovatelka školní družině v České republice Pokud se podíváme na Vychovatelka školní družině platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 337 104 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 28 092 Kč za měsíc, 7 023 Kč za týden nebo 175,58 Kč za hodinu.

Práce asistentky: Jaká je její náplň práce

 • vyřizování e-mailové korespondence a telefonátů,
 • organizace schůzek vašeho nadřízeného,
 • administrativa a úschova důležitých dokumentů,
 • prezentace na poradách a jejich tvorba,
 • asistence u pracovních pohovorů a schůzek,
 • správa sociálních sítí,
 • vedení systémů ve firmě a podobně.

Co patří do režií : režie výrobní, spojená s řízením a obsluhou výrobních zařízení (například údržba, řízení kvality atd.), režie správní zahrnuje náklady na řízení a správu podniku (vedení, účtárny atd.) a. režie odbytová, která zahrnuje například balení, expedici, reklamu atd.

Co patří mezi režijní náklady : Mzdové náklady představují ohodnocení práce úředníka/ků v souvislosti s výkonem agendy, tj. plat a povinné odvody. Režijní náklady jsou náklady související s řízením, činností a obsluhou úřadu, např. kancelářské potřeby, energie, telefony, pošta, nájemné, pojištění, vzdělávání úředníků, náklady na obslužný personál.

Jaká je nejvýdělečnější práce v ČR

Nejlépe placené profese:

Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč) Ředitelé velkých společností (139 385 Kč) Piloti (109 667 Kč) Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)

Pokud se podíváme na Kadeřnice platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 278 688 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 23 224 Kč za měsíc, 5 806 Kč za týden nebo 145,15 Kč za hodinu.Kolik vydělává Vychovatelka školní družině v České republice Pokud se podíváme na Vychovatelka školní družině platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 337 104 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 28 092 Kč za měsíc, 7 023 Kč za týden nebo 175,58 Kč za hodinu.

Kolik si vydělává vychovatelka ve školce : Kolik vydělává Vychovatel v soukromé školce v České republice Pokud se podíváme na Vychovatel v soukromé školce platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 388 884 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 32 407 Kč za měsíc, 8 102 Kč za týden nebo 202,54 Kč za hodinu.