Co obnasi práce produkční?
Produkční má na starosti většinou celou praktickou stránku věci. Ať už se jedná o divadelní představení, natáčení nebo výstavu.Produkční je členem hlavního výrobního štábu a má na starosti celý projekt po technicko-organizační stránce od úplného začátku až po jeho ukončení. Nastavuje a hlídá rozpočet, připravuje plány, dohlíží nad prací ostatních členů týmu/štábu, aby všichni věděli, co a kdy mají dělat.Utváření zpracovatelských štábů a obsazování vedoucích funkcí při tvorbě filmů a pořadů včetně obsazování rolí herci. Zajišťování finančních zdrojů. Zajišťování dodržování rozpočtů. Zajišťování a koordinace personálního obsazení tvůrčích profesí pro realizaci projektů děl.

Co dělá vedoucí produkce : Výrobní ředitel řídí, koordinuje a kontroluje výrobní proces organizace, podílí se na tvorbě plánu výroby a zabezpečuje jeho plnění, dohlíží na provádění údržby a zajištuje technologický a technický rozvoj.

Kolik bere produkční

Kolik vydělává Produkční v České republice Pokud se podíváme na Produkční platové statistiky v České republice během 1. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 447 564 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 37 297 Kč za měsíc, 9 324 Kč za týden nebo 233,11 Kč za hodinu.

Co obnáší práce dramaturga : Dramaturg je tvůrčí pracovník zabývající se přípravnou uměleckou činností zvanou dramaturgie. Jedná se o literárního či hudebního odborníka, pracovníka v divadle, rozhlasu, televizi apod., který je pověřen výběrem a sestavováním repertoáru.

Nejvýše situovanou funkcí v hierarchii filmového štábu je producent, který ale není jeho součástí a spíše stojí nad ním – úkolem producenta je dodat na výrobu filmu finanční prostředky, ale sám se obvykle tvorby přímo neúčastní. Jeho výkonným zástupcem je produkční (vedoucí výroby).

Asistenti produkce pomáhají producentům a režisérům na televizních, filmových nebo divadelních scénách. Obvykle mají na starosti každodenní povinnosti při přípravě herců, štábu a kulis na každý natáčecí den. Mezi jejich povinnosti může patřit například: Zvedání telefonů

Kolik bere vedoucí výroby

Kolik vydělává Vedoucí výroby v České republice Pokud se podíváme na Vedoucí výroby platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 729 144 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 60 762 Kč za měsíc, 15 190 Kč za týden nebo 379,76 Kč za hodinu.Kolik vydělává Producent v České republice Pokud se podíváme na Producent platové statistiky v České republice během 1. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 1 003 836 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 83 653 Kč za měsíc, 20 913 Kč za týden nebo 522,83 Kč za hodinu.Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

 • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
 • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
 • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
 • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,


Dramaturg/yně může ovlivnit i herecké obsazení. Také píše programy nebo různé další doprovodné tiskové materiály. Průběžně se snaží objevit, přeložit nebo dokonce i napsat nové hry. Často dramatické texty spolu s režisérem upravuje, většinou je krátí či se podílí na dramatizaci prózy.

Co dělá inspicient v divadle : Kontrola přítomnosti všech účinkujících před začátkem představení nebo zkoušky. Kontrola připravenosti scény. Vydávání pokynů k zahájení představení a jednotlivých jednání. Vedení inspicientských knih o průběhu představení a knih představení.

Kolik si vydělá režisér : Zkontrolujte si svůj plat

Většina pracovníků, kteří pracují jako Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti , má v roce 2024 plat 19 841 Kč až 48 425 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti na nejnižší úrovni, je od 19 841 Kč do 39 517 Kč.

Co dělá kreativni producent

Kreativní producent, na rozdíl od dramaturga, nahlíží na rozpočet filmu. Má na starosti financování a zároveň řeší vývoj filmu z pohledu kreativní stránky.

Práce asistentky: Jaká je její náplň práce

 • vyřizování e-mailové korespondence a telefonátů,
 • organizace schůzek vašeho nadřízeného,
 • administrativa a úschova důležitých dokumentů,
 • prezentace na poradách a jejich tvorba,
 • asistence u pracovních pohovorů a schůzek,
 • správa sociálních sítí,
 • vedení systémů ve firmě a podobně.

Odborný asistent se podílí na výuce i výzkumu, tedy převážně vede semináře (cvičení), případně i přednáší, publikuje, píše vysokoškolské studijní opory – skripta, může též vystupovat jako vedoucí či oponent rigorózních prací, vedoucí při semestrálních projektech, bakalářských pracích či diplomových (magisterských) …

Kolik si vydělá prodavačka : Podle portálu Platy.cz si český prodavač vydělá od 17 000 po 31 000 korun měsíčně v závislosti na regionu a zaměstnavateli. Průměrná mzda v ČR se podle údajů Českého statistického úřadu v letošním třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 6,9 procenta na 33 697 korun.