Co potřebuji k založení dětské skupiny?
Důležité je, že i v případě malé dětské skupiny je potřeba získat oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a stejně tak je možné získat příspěvek na její provoz. Specialitou malých dětských skupin je především: možnost založit takovou DS jako fyzická osoba (§ 3, odst 2 písmeno i) zákona)Osoby, které složením zkoušky získaly profesní kvalifikaci z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), mohou i nadále vykonávat péči o děti v dětských skupinách.Dětská skupina představuje zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí.

Kdo kontroluje dětské skupiny : Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině je povinen dodržovat standardy kvality péče. Kontrolním orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je oprávněno stanovit nápravné opatření. Nesplnění nápravného opatření ve stanovené lhůtě je přestupkem, který projednává ministerstvo.

Kdo může zřídit dětskou skupinu

Dětskou skupinu mohou zakládat jak neziskové organizace, tak firmy, za jejím provozem ale často stojí i jednotlivec. Nejčastěji to bývá člověk, který má již s poskytováním péče o předškolní děti zkušenosti. Není to ale podmínkou.

Kolik je dotace na detskou skupinu : Dětskou skupinu můžete vytvořit jak podnikovou (pro děti zaměstnanců), tak i pro veřejnost. Dotace je většinou 100%, financování ex-ante. Při 6 dětech získáte cca 1,3 mil. Kč.

Chůva zajišťuje přímou péči o děti, jejich bezpečný a zdravý všestranný rozvoj a podílí se na plánu výchovy a péče. Dětské skupiny nabízí kapacitu pro 12 nebo 24 dětí, čímž zajišťuje individuální péči v kolektivu pečujících osob. Cílovou skupinou tak mohou být děti v kojeneckém a batolecím věku, ale i předškoláci.

Dětskou skupinu mohou zakládat jak neziskové organizace, tak firmy, za jejím provozem ale často stojí i jednotlivec. Nejčastěji to bývá člověk, který má již s poskytováním péče o předškolní děti zkušenosti. Není to ale podmínkou.

Kdo muze dát dítě do detske skupiny

(1) Službu péče o dítě v dětské skupině může poskytovat pouze osoba, která má oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 4 (dále jen „poskytovatel“). Poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči, jehož je zaměstnavatelem.Průměrná částka poplatku (bez stravného) činí dle této analýzy 3 500 Kč za dítě na měsíc. Uváděné částky se pohybovaly od 0 do 14 800 Kč. Nejvyšší poplatky platí rodiče v Praze (průměrně 6 600 Kč), s odstupem pak následují Jihovýchod a Střední Čechy (průměrně 4 100 Kč/dítě).Víte, jaké kroky vedou k založení dětské skupiny

  1. Proveďte analýzu potencionální klientely.
  2. Založte spolek.
  3. Najděte vhodné prostory, konzultuje je s KHS.
  4. Proveďte potřebné stavební úpravy.
  5. Zajistěte schválení prostor dotčenými orgány (stanovisko KHS a HS)
  6. Zapište se do evidence dětských skupin.
  7. Požádejte o dotace na provoz.


Dětskou skupinu mohou zakládat jak neziskové organizace, tak firmy, za jejím provozem ale často stojí i jednotlivec. Nejčastěji to bývá člověk, který má již s poskytováním péče o předškolní děti zkušenosti. Není to ale podmínkou.

Kolik bere Chůva ve skolce : Pro pracovní pozici Chůva v dětské skupině eviduje úřad práce 1 volné pracovní místo v 1 nabídce práce firem. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 15000 do 18000Kč.

Kdo může dělat chůvu : Pro pozici chůvy v mateřské škole postačuje minimálně jedna odborná způsobilost: Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky. Vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví nebo sociální péče.

Kdo financuje dětské skupiny

Obecně je možné říci, že zatímco provoz dětské skupiny je nejlepší financovat ze státního příspěvku dle zákona 247/2014 Sb., pokud chcete získat peníze také na její „rozjezd“, musíte se porozhlédnout v oblasti evropských dotací. Aktuální příležitosti je možné sledovat na webu MPSV zde.

(1) Službu péče o dítě v dětské skupině může poskytovat pouze osoba, která má oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 4 (dále jen „poskytovatel“). Poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči, jehož je zaměstnavatelem.Pohybuje se mezi 200 až 350 korunami za hodinu.

Kolik si vydělává učitelka ve školce : Jako učitel mateřské školy můžete očekávat průměrný plat 35 838 Kč měsíčně. Kde je o uchazeče na pozici učitel mateřské školy aktuálně nejvyšší poptávka Zájem je především v okresech Praha (9), Karlovy Vary (2) a Praha-východ (2) a uplatnění zde naleznou i schopní lidé bez praxe.