Co se stane kdyz Vytece brzdová kapalina?
Zvuky a vibrace: Pokud při brzdění slyšíte zvuky nebo cítíte vibrace, může to být důsledkem znečištěné nebo ztracené brzdové kapaliny.Nedoporučuje se pokračovat v jízdě, protože při spojování a brzdění s příliš malým množstvím brzdové kapaliny v systému může dojít k dalšímu poškození. Oprava by měla být provedena v servisu, protože je nutné následně odvzdušnit celý brzdový systém.Brzdová kapalina se postupně opotřebovává a ztrácí své vlastnosti. Je hygroskopická – absorbuje vzdušnou vlhkost, čímž se snižuje její bod varu a zvyšuje se riziko vzniku parních bublin v brzdovém okruhu. Jejich přítomnost poznáte například podle toho, že se při brzdění propadá brzdový pedál.

Jak poznám že je špatný posilovač brzd : Brzdový pedál, který se po vypnutí motoru jen stěží dá sešlápnout, může rovněž ukazovat na vadný posilovač brzd. Kromě toho může posilovač brzd při netěsnosti součástí nebo rzi v pouzdře slyšitelně syčet. Toto syčení je způsobeno podtlakem, který vtahuje vzduch do pouzdra posilovače brzd.

Jak se pozná Zavzdušněná brzda

Odvzdušnění je poměrně běžný servisní úkon, který časem čeká skoro každou brzdu. Poznáte to hlavně tak, že brzdová páka po stlačení změkne před koncem, tedy tam, kde by měla klást výrazný odpor a brzdy by měli pořádně zabrat.

Jak spravne Dolit brzdovou kapalinu : Stačí odšroubovat víčko na nádržce a potřebné množství prostě a jednoduše dolít. I takovou věc ale dokáží někteří zdramatizovat. Předně je dobré se pokusit kapalinou nepocintat. Na oblečení to vytváří nevzhledné skvrny.

Starou brzdovou kapalinu rozhodně nevyléváme do kanalizace, ale odevzdáme na některém ze sběrných míst! Odvzdušňování probíhá konvenčním způsobem známým z motorových vozidel.

Správnou funkcí podtlakového posilovače vyzkoušejte tak, že po zhasnutí motoru ještě jedenkrát až dvakrát normálně zabrzdíte, potom pedál brzdy ztvrdne a krok pedálu se zmenší . Po nastartování motoru ihned nastane posilovací účinek a brzdy opět brzdí normálně.

Jak odvzdušnit brzdovou kapalinu

Nejprve několikrát zmáčkneme brzdovou páku, pak ji přidržíme zmáčknutou a povolíme odvzdušňovací ventilek. Hadičkou proteče část kapaliny s bublinkami, poté ventilek opět utáhneme. To vše při stále zmáčknuté brzdové páce! Celý postup opakujeme do té doby, než z hadičky vytéká jen čirá kapalina bez vzduchu.Stačí otevřít kapotu a najít zásobník na brzdovou kapalinu, který je obvykle označen symbolem brzdy. Pak už jen zkontrolujte, zda je hladina kapaliny mezi minimem a maximem. Pokud je hladina nízká, může to znamenat únik nebo opotřebení brzdových destiček.Kdy měnit brzdovou kapalinu a jak často Výrobci automobilů zpravidla doporučují výměnu brzdové kapaliny ve lhůtě od 1 do 3 let. Záleží na kvalitě brzdové kapaliny a provozních podmínkách. Není-li takové doporučení k dispozici, pak se obecně výměna běžné kapaliny provádí ve lhůtě do 2 let.

Výrobci automobilů zpravidla doporučují výměnu brzdové kapaliny ve lhůtě od 1 do 3 let. Záleží na kvalitě brzdové kapaliny a provozních podmínkách. Není-li takové doporučení k dispozici, pak se obecně výměna běžné kapaliny provádí ve lhůtě do 2 let.

Proč se propadá brzdový pedál : Brzdový pedál se propadá

K propadu brzdového pedálu dochází při poškození těsnění pístu hlavního brzdového válce nebo uvolnění matice pro jeho upevnění. Nejčastěji je však na vině zavzdušnění brzdové soustavy, které způsobuje přehřívání brzd.

Jak se projevují Zavzdusnene brzdy : Zavzdušněné brzdy poznáš snadno a ani nemusíš mít nastartovaný motor,stačí sešlápnout opakovaně pedál brzdy pokud zůstává po opakovaném sešlápnutí ve stejné poloze je to v pořádku jestli-že se pedál začne zvedat a zabírat dřív znamená to zavzdušněný systém.

Co způsobuje pískání brzd

Sjeté destičky jsou nejběžnějším důvodem, proč brzdy pískají. O nelibý zvuk se starají malé plíšky, které jsou na destičkách umístěné tak, aby na tento problém řidiče včas upozornily. Jakmile je na destičce nedostačující množství brzdného materiálu, plíšky se začnou třít o kotouč „kov na kov“.

Pokud kotouče drhnou, je třeba povolit šrouby uchycení brzdy. Lehce stisknout brzdovou páku a šrouby znovu utáhnout. Kotoučové brzdy více namáhají výplet kol, proto častěji kontrolujte správné napětí drátů a stav výpletu.Zkorodované brzdové kotouče

Vlhkost působící přes noc na ocelový kotouč bez povrchové úpravy totiž způsobí malou vrstvu koroze, která se vytváří prakticky okamžitě. Rez potom vytvoří na kotouči malé „hrbolky" o které drhne brzdová destička.

Co kdyz pískají brzdy : Za zvuky někdy stojí i opotřebované brzdové kotouče s nánosem koroze na jejich horní hraně. V takovém případě je možné lem odstranit ořezáním na soustruhu, ale ideální variantou je výměna kotoučů. Opotřebované brzdové destičky jsou častou příčinou pískání a je potřeba je vyměnit.