Co se uci v psychologii?
Oddíl psychologie ověřuje znalosti uchazeče z jednotlivých psychologických disciplín, zejména dějin psychologie, obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologické metodologie, sociální psychologie, psychopatologie a jednotlivých aplikačních disciplín.V dnešním článku si představíme několik profesí, na které je možné navázat po vystudování magisterské psychologie. Patří mezi ně např. forenzní psychologie, věda a výzkum, poradenská psychologie, psychoterapie, klinická psychologie či pracovní psychologie.Studium psychologie není náročné.

Jak je těžké se na psychologii dostat, tak je snadné ji vystudovat. Tím je myšleno, že komu se pak už nechce učit, projde. Kdo to myslí vážně, dá mu to hodně práce, jako všude jinde. Úroveň výuky psychologie velmi kolísá předmět od předmětu.

Jaké jsou obory psychologie :

 • Obecná psychologie: – zabývá se postavením psychologie v systému.
 • Psychologie osobnosti: – studuje strukturu, dynamiku a vývoj.
 • Vývojová psychologie: Ontogenetická psychologie – studuje zákonitosti vývoje člověka od početí po smrt.
 • Sociální psychologie: – zkoumá zákonitosti utváření lidské psychiky.
 • Psychopatologie:

Kolik si vydělává psycholog

Většina pracovníků, kteří pracují jako Psychologové , má v roce 2024 plat 18 288 Kč až 35 247 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Psychologové na nejnižší úrovni, je od 18 288 Kč do 30 646 Kč. Po získání 5 let zkušeností bude příjem od 22 423 Kč do 38 993 Kč měsíčně.

Na jakou vysokou školu jít Když chci být psycholog : Pokud se však chcete živit jako psycholog, k většině povolání je potřeba mít vystudovanou jednooborovou psychologii (a to jak bakaláře, tak magistra). Studium je zpravidla na 5 let, tři roky bakalářské studium, dva roky magisterské studium.

Psycholog je absolventem fakulty filozofické, oboru psychologie, po pětiletém studiu má titul Mgr., který si posléze může vylepšit v postgraduálu a stát se doktorem, na rozdíl od mediků ale doktorem filozofie s titulem PhDr.

Ačkoliv se celková úspěšnost uchazečů stabilně zvyšuje, šance na přijetí se liší podle studijních oborů i jednotlivých škol. V současnosti je nejtěžší dostat se na práva, medicínu a umělecké obory. Nejvyšší procento neúspěšných bylo na Vysoké škole umělecko-průmyslové (UMPRUM) v Praze.

Jaká věda je psychologie

Psychologie je společenská věda, která se zabývá duševními jevy, snaží se porozumět chování, jednání a prožívání lidí, předvídat a formulovat je. Studuje vnitřní prožívání a vnější chování lidí. Slovo psychologie = psyché(duše)+logos(slovo, věda). Vznik moderní psychologie- r.Orientační ceník služeb

služba cena Kč/hod.
Psychologické přednášky a semináře 1300
Skupinová psychologická terapie 1000
Psychologická zpráva z vyšetření pro lékaře, soud 500
Supervize – individuální,skupinová 1000-1300

Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

 • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
 • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
 • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
 • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,


Nejnižší percentil, který zajistil uchazeči přijetí, byl 149 (součet percentilů z testu z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd. Nejnižší potřebný percentil se však liší v závislosti na té které kombinaci oborů – v kombinaci se žurnalistikou je to již 173 a v jednooborové psychologii dokonce 177.

Jaký obor je nejlehčí : Nejnáročnější studijní obor na vysokých školách je medicína, nejlehčí je zemědělství. Vyplývá to z odpovědí více než 8000 absolventů českých univerzit, průzkum provedlo Středisko vzdělávací politiky, což je pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Jaké obory se vyplatí studovat : 5 nejperspektivnějších studijních směrů podle zaměstnanosti a platu

 • Zdravotnictví a medicínský výzkum. Zdravotnictví není překvapením.
 • Moderní technologie.
 • Informační technologie a počítačová věda.
 • Byznys a management.
 • Finance, ekonomika a bankovnictví

Jaký má titul psycholog

Psycholog je absolventem fakulty filozofické, oboru psychologie, po pětiletém studiu má titul Mgr., který si posléze může vylepšit v postgraduálu a stát se doktorem, na rozdíl od mediků ale doktorem filozofie s titulem PhDr.

Psychiatr je lékař a má vystudovanou lékařskou fakultu. Psycholog má naopak humanitní vzdělání (obvykle filozofickou fakultu). Například vztahové problémy, sebevědomí, otázky životního smyslu a naplnění má smysl řešit spíše s psychologem. Někteří psychologové se specializují i na léčbu různých fobií (strachů).Psychologa nebo psychiatra je v případě osobních problémů dobré navštívit tehdy, když Vám nějaký problém začíná výrazněji omezovat život. I v případě, že Vám život omezuje samotné přemýšlení o problému. Některé problémy mají navíc tendenci uzavírat se do kruhu.

Kdo má v ČR nejvyssi plat : Proto nejvyšší platy v ČR mají ředitelé velkých firem nebo dispečeři letového provozu.