Co to je OSVČ?
OSVČ je termín používaný v českých zákonech o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která ukončila povinnou školní docházku, dosáhla věku alespoň patnácti let a má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti.OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, kterou se podnikatel stává založením živnosti. Živnostník podniká samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Živnosti se dělí podle živnostenského zákona na ohlašovací a koncesované.Kromě daňového přiznání podávají OSVČ také přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Vždy do měsíce ode dne, kdy mělo být podáno přiznání. TIP: Pokud nestíháte podat daňové přiznání, platí tzv. liberační lhůta.

Co všechno musím platit jako OSVČ : Co se platí z podnikání

Každý podnikatel musí platit tři podnikatelské „daně“. Daň z příjmu, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Když máte podnikání jako hlavní činnost, vztahují se na vás minimální částky pojištění, které musíte každý měsíc zaplatit. Bez ohledu na to, kolik jste si skutečně vydělali.

Kolik platí OSVČ sociální pojištění

u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu, u OSVČ 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění a.

Co musí platit OSVČ 2024 : Pokud má OSVČ podnikání jako hlavní činnost, bude v roce 2024 minimální výše měsíční zálohy na důchodové pojištění včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3 852 korun. V případě vedlejší činnosti je minimální výše zálohy 1 413 korun. Výše minimální zálohy u nemocenského pojištění je 216 korun.

Výše odvodů v roce 2022

Sociální pojištění OSVČ (minimální záloha) 2 841 Kč měsíčně (34 092 Kč ročně)
Zdravotní pojištění OSVČ (minimální záloha) 2 627 Kč měsíčně (31 524 Kč ročně)
Paušální daň 5 995 Kč měsíčně (71 940 Kč ročně)
Minimální mzda 16 200 Kč hrubého měsíčně (96,40 Kč na hodinu)


Minimálním vyměřovacím základem OSVČ se rozumí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. V roce 2022 činí minimální měsíční záloha na pojistné 2 627 Kč. Tuto částku musíte platit od měsíce zahájení činnosti do konce prvního kalendářního roku své činnosti.

Kolik si můžete vydělat jako OSVČ

Pro rok 2023 hovoříme o částce 2 944 Kč. V případě podnikání na vedlejší činnost nemusíte na sociálním pojištění zaplatit ani korunu, pokud za rok 2023 nepřekročíte rozhodný příjem, který je stanoven na 96 777 Kč. Limit pro OSVČ na vedlejší činnost 96 777 Kč se na vás vztahuje pouze tehdy, pokud podnikáte celý rok.Založení živnosti osobně

Za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi na úřadě zaplatíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč.Minimálním vyměřovacím základem OSVČ se rozumí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. V roce 2022 činí minimální měsíční záloha na pojistné 2 627 Kč. Tuto částku musíte platit od měsíce zahájení činnosti do konce prvního kalendářního roku své činnosti.

OSVČ vykonávající činnost jako hlavní zaplatí v roce 2024 minimální zdravotní pojistné 2 968 Kč měsíčně. Pojistné na nemocenské pojištění do roku 2023 činilo 2,1 % vyměřovacího základu, od roku 2024 se jedná o 2,7 %. Minimální měsíční pojistné pro rok 2024 je 216 Kč. Měsíční paušální daň v roce 2024 je 7 498 Kč v 1.

Kolik se plati za IČO : Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí ze svých příjmů 15% daň z příjmů (případně u části příjmů nad 48násobek průměrné mzdy je zvýšená sazba 23 %). Neplatí se z celých příjmů, ale ze zisku. Daň se tedy počítá z příjmů po odečtení výdajů.

Kolik musím odvadet jako OSVČ : Minimálním vyměřovacím základem OSVČ se rozumí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. V roce 2022 činí minimální měsíční záloha na pojistné 2 627 Kč. Tuto částku musíte platit od měsíce zahájení činnosti do konce prvního kalendářního roku své činnosti.

Kdy musí OSVČ platit daně

U OSVČ je zdaňovacím obdobím kalendářní rok a daňové přiznání musí podat elektronicky, proto má lhůtu pro podání daňového přiznání v roce 2024 do 2. května. Pokud tento den připadá na víkend, posunuje se lhůta na první následující pracovní den.

Měsíční zálohy jsou ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu z předchozího roku (50 % daňového základu). Pokud je takto vypočtená záloha nižší než minimální, platí OSVČ minimální zálohy. Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 13,5 % z poloviny průměrné mzdy, tj.Všichni živnostníci musí platit daně z příjmů ve výši 15 %, a to nezávisle na tom, zda mají podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost.

Kolik musí platit OSVČ : Všichni živnostníci musí platit daně z příjmů ve výši 15 %, a to nezávisle na tom, zda mají podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost.