Co to je společný násobek?
Výpočet pomocí rozkladu

Nejmenší společný násobek dvou čísel lze nalézt tak, že každé z čísel je rozloženo na součin prvočísel (tzv. prvočíselný rozklad) a výsledný NSN je součinem největšího možného počtu všech prvočísel (resp. součin největších mocnin), která se vyskytují alespoň v jednom rozkladu.Zapíšeme n (3,4,5) = 60.Nejmenší společný násobek využíváme při hledání společného jmenovatele a při řešení slovních úloh, kde se například řeší stavba čtverce či obdélníku (krychle či kvádru) z různě velkých bloků; anebo úlohy kde, se hledá, kdy se znovu setkají vozidla, jež vyrážela ve stejný okamžik, a každému z nich objetí celé trasy …

Jak se počítá společný dělitel : Největší společný dělitel dvou čísel lze vždy spočítat tak, že od většího čísla vždy odečteme číslo menší a tento postup opakujeme do té doby, dokud jedno z čísel není nula. Druhé číslo je největším společným dělitelem zadaných čísel.

Co to je násobek

Násobení je vedle sčítání jedna ze základních početních operací v aritmetice. Symbol násobení je · nebo ×, vstupní hodnoty se nazývají činitelé, výsledek násobení součin. Opakovaným násobením získáváme umocňování.

Jak se počítá násobek : Pro větší čísla můžeme nejmenší společný násobek nalézt pomocí prvočíselného rozkladu. NSN je roven součinu všech prvočísel, které se vyskytují alespoň v jednom rozkladu (v nejvyšší mocnině, v jaké se vyskytují).

Nejmenší společný násobek (NSN) dvou celých čísel je nejmenší číslo, které je beze zbytku dělitelné oběma čísly. Příklady: NSN(12, 15) = 60, NSN(6, 8) = 24, NSN(3, 15) = 15.

Postup hledání společného jmenovatele: ✓ Vyberte největšího jmenovatele a říkejte si jeho násobky (i jedna násobek ) ✓ Zastavte se ve chvíli, kdy tímto násobkem můžeme dělit druhého jmenovatele nebo všechny další jmenovatele (u více zlomků najednou) beze zbytku. ✓ Našli jste společného jmenovatele.

Jaký je největší společný dělitel čísel 16 a 24

Největší společný dělitel je 6.Společný dělitel dvou nebo více přirozených čísel je každé přirozené číslo, jímž jsou všechna daná čísla dělitelná. Daná přirozená čísla mají vždy aspoň jednoho společného dělitele. Je jím číslo 1. Například číslo 3 je společným dělitelem čísel 18 a 30, číslo 5 jejich společným dělitelem není.Násobky přirozených čísel = kolikrát dané číslo sečteš – např. trojnásobek čísla 7 je 7 + 7 + 7 = 21, jednoduše 3 . 7 = 21.

Dělitel je číslo, které dělí jiné číslo beze zbytku. Takže 4 ‍ je dělitel 32 ‍ . Násobek je výsledek násobení jednoho celého čísla druhým.

Jak poznat násobek : Číslo rozdělte dvěma, pokud vám vyjde sudé číslo, je to násobek čísla 4.

  1. Příklad: 168:2 = 84 je sudé číslo, takže 168 lze dělit 4.
  2. Příklad: 146:2 = 73 není sudé číslo, takže to nejde.

Co to je společný jmenovatel : Společní jmenovatelé Když zlomky mají stejného jmenovatele, říkáme, že mají společného jmenovatele .

Co je to společný dělitel

Společný dělitel dvou nebo více přirozených čísel je každé přirozené číslo, jímž jsou všechna daná čísla dělitelná. Daná přirozená čísla mají vždy aspoň jednoho společného dělitele. Je jím číslo 1. Například číslo 3 je společným dělitelem čísel 18 a 30, číslo 5 jejich společným dělitelem není.

Nejmenší společný násobek (NSN) dvou celých čísel je nejmenší číslo, které je beze zbytku dělitelné oběma čísly. Příklady: NSN(12, 15) = 60, NSN(6, 8) = 24, NSN(3, 15) = 15.Největším společným dělitelem je číslo, které je součinem všech společných prvočísel, která jsou obsažena v rozkladu na prvočinitele. Př.

Co je násobek a dělitel : Číslo a je násobkem čísla b, jestliže dělení a : b je beze zbytku. Číslo a je dělitelné číslem b, jestliže při dělení a : b je zbytek 0.