Co to znamená virtualni?
Překlad takového slova znamená doslova ponoření, vpuštění. A to je přesně to, co i my uděláme s dětmi. Doslova je ponoříme do angličtiny. Nejlépe k tomu dojde, když děti dělají běžné činnosti: hrají si, staví, vyrábí, kreslí, nebo se třeba oblékají.Slovník cizích slov Indukce – jeden z typů úsudků a metoda zkoumání, kdy se na základě pozorování jednotlivých případů vyvozují všeobecné závěry. Postup od zvláštního k obecnému. Dedukce – logické vyvození, způsob logického myšlení postupujícího od obecného pravidla k jednotlivému.Afirmativní neboli pozitivní akce či pozitivní opatření jsou opatření zaměřená na určitou skupinu, jejichž cílem je napomoci vyrovnat znevýhodnění, které je zapříčiněno tradičními postoji a strukturami a mají napravit a zabránit diskriminaci, která vyplývá z příslušnosti k této skupině.

Co je to indukce : Indukce (z lat. inductio = uvádění, vyvozování – Ciceronův překlad řec. pojmu epagogé) je logická metoda zobecňování, spočívající ve vyvozování obecných závěrů ze singulárních výroků.

Co je to induktivní myšlení

Induktivní usuzování vychází z konkrétní skutečnosti a směřuje k určitému zobecnění. Zahrnuje myšlenkové operace vedoucí ke generalizaci a někdy i abstrakci, tj. zobecňování konkrétnějších poznatků. Využívá dílčích zkušeností či informací, z nichž vyvozuje závěr na různé úrovni pravděpodobnosti.

Co to je objektivní : Objektivní = věcný, nestranný, neutrální, neosobní, realita existující venku. Subjektivní = osobní, nevěcný, předpojatý, jednostranný, realita popisovaná z vnitřního pohledu.

Akutní znamená „prudký“ či „náhlý“ a v souvislosti s lékařstvím se tento termín používá u náhle vzniklých stavů. Například akutní průjem se objeví „zničehonic“ u dosud zcela zdravého člověka (typicky jako následek požití nějaké zdravotně závadné potraviny apod.). Opakem akutního je chronický.

Indukční nádobí velmi dobře poznáte. Na jeho dně zespodu najdete grafický symbol cívky – několik vlnovek nad sebou, případně slovní označení Induction. Při vaření se šetří energie díky kratšímu ohřevu, ale také tím, že se varná zóna přizpůsobí velikosti nádobí, zahřívá se pouze dno.

Co jde na indukci

Vhodným nádobím na indukční desku je tedy to vyrobené z oceli nebo litiny, nikoliv však například z nerezové oceli či hliníku. Na indukci si neuvaříte ani v měděném, hliníkovém či snad skleněném nádobí. Naopak ideální nádobí je právě to litinové, jelikož se rovnoměrně zahřívá, krásně rozvádí a udržuje teplo.Druhy myšlení

myšlení abstraktní – provádíme operace se znaky (symboly), př. matematickými, verbálními, logickými. pojmové myšlení – nejběžnější, manipulace s verbálními znaky (pojmy) propoziční myšlení – základním elementem jsou propozice (výroky) vyjádřené ve verbálním kódu, s nimiž provádíme mentální manipulace.Kognitivní funkce někdy bývají označovány také jako poznávací, tj. jedná se o funkce, prostřednictvím kterých vnímáme svět, reagujeme na podněty, jednáme, řešíme problémy, ukládáme a zpracováváme informace, učíme se apod.

Subtilní je označení pro něco, co je jemné nebo velmi tenké a přitom výrazné nebo výstižné. Subtilní může být použito k popisu něčeho, co je velmi jemně vyjádřené nebo nenápadné, ale přesto má význam nebo vliv.

Co je to subakutní : Podle délky trvání rozlišujeme akutní, subakutní a chronické infekce. Akutní trvají v řádech dnů (rýma, salmonelóza) až týdnů (většina infekcí). Subakutní infekce trvají v řádech týdnů až měsíců (komplikovanější formy jakékoliv infekce).

Co je akutni pripad : Jde o akutní péči při vážném zdravotním stavu, náhlém onemocnění nebo zranění. Taková péče vám bude poskytnuta za všech okolností bez ohledu na zdravotní pojištění.

Jak poznat pánev na indukci

Většina výrobců značí indukční nádobí zespodu nádoby grafickým symbolem cívky nebo také slovním značením induction. I naše nádobí na indukci je takto značeno.

Ve prospěch indukčních desek hraje i flexibilnější ovládání teplot ohřevu. Sklokeramické desky zpravidla poskytují pět až devět úrovní v závislosti na vydávané teplo. Naopak indukční varné desky jsou v tomto ohledu podstatně dokonalejší. Mají více teplotních úrovní a také rychleji reagují na přidání či ubrání teploty.Fungují na ní tedy jedině ty hrnce a pánve, které mají magneticky vodivé dno, někdy označované jako feromagnetické dno. Když se na indukci umístí vhodné nádobí, vznikne silné magnetické pole a aktivuje se indukční cívka. Ta ohřívá pouze jeho dno, a tak nedochází ke zbytečnému úniku tepla.

Jak probiha myšlení : Funkce myšlení

Člověk nejprve formuluje problém nebo cíl, čímž si ho zpřesní a představí tak, že může začít hledat postupy jednání a řešení. Na to bezprostředně navazuje souzení a hodnocení, které posuzuje a porovnává dosažený stav s cílovým, zkušenost s představou.