Co vše chodí do datové schránky?
Oprávněným osobám u schránek podnikajících fyzických osob a právnických osob (tzn. fyzické osobě podnikatele a členům statutárních orgánů) se doručuje na jejich adresu pobytu, případně na kontaktní adresu, která má přednost, je-li zapsána v Registru obyvatel. Pro schránky typu OVM se doručuje na adresu sídla.Tato notifikace je zasílána při změně e-mail adresy pro zasílání notifikací. Používá se pro ověření, že uživatelem zadaná e-mail schránka je funkční a Datové schránky jsou schopné do ní e-mail zaslat.Zřízení i používání datové schránky je pro komunikaci s úřady zdarma.

Jak se vyhnout datové schránce : Datová schránka bude zřízena i subjektům, které mají živnost pozastavenu. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

Co se stane když se nepřihlásím do datové schránky

Pokud se do datové schránky nepřihlásíte, bude datová zpráva považovaná za doručenou desátým dnem od jejího dodání do datové schránky. Od momentu kdy je datová zpráva doručená běží například zákonné lhůty pro odpověď. Nezapomeňte si nastavit zasílání upozornění na nové datové zprávy.

Jaké soubory lze posílat datovou schránkou : Jako písemnost lze připojit soubory ve formátech podle těchto přípon – ASICE, ASICS, CER, CRT, CSV, DER, DOC, DOCX, DBF, DGN, DWG, EDI, FO, GIF, GFS, GML, HEIC, HEIF, HTM, HTML, ISDOC, ISDOCX, JFIF, JPEG, JPG, JSON, MP2, MP3, MP4, M4A, M4P, M4V, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPG, ODP, ODS, ODT, P7B, P7C, P7F, P7M, P7S, PDF, PK7, …

Digitální a informační agentura automaticky zřídí datovou schránku všem orgánům veřejné moci, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci, což je zejména Registr osob, Registr práv a povinností a dále také evidence profesí jako jsou statutární auditoři.

Proč ji nemít Mínusy u datových schránek jsou to, že dokument, který přijde, se do deseti dní automaticky považuje za doručený. Nezáleží, jestli jste se během této doby do schránky přihlásili a zprávu skutečně přečetli. Můžete tak prošvihnout lhůtu pro odvolání nebo dlužit za pokutu, o které nevíte.

Kolik platí stát za datovou zprávu

„Cena jedné odeslané datové zprávy jiné fyzické, podnikající nebo právnické osobě je 5 korun, zatímco na poště dáme za doporučený dopis od 52 korun výše,“ připomíná. Na zřízení datových schránek novým povinným subjektům bude mít stát po lednu 2023 tři měsíce. Celá akce tedy bude probíhat do konce března 2023.Pokud si někdo neaktivuje datovou schránku sám a nechá to na nás, tak na to má zcela nepochybně právo a neporušuje zákon. Nehrozí mu rovněž ani žádná sankce, ale sám sebe připravuje o možnost se s datovou schránkou seznámit, naučit se s ní pracovat a vyzkoušet si některé věci v tom prostředí.Pokud datovou schránku stále nemáte a do konce roku si jí nezřídíte, bude vám na začátku roku automaticky zařízena a přístupové údaje přijdou statutárním zástupcům poštou. Doporučujeme však, abyste si datovou schránku zařídili již nyní na podzim. Budete mít více času na seznámení se s prostředím.

V případě, že osoba, která má oprávnění k přístupu do datové schránky, ztratí nebo zapomene své přístupové údaje, může požádat o jejich zneplatnění a vydání nových. Vydání nových přístupových údajů je zdarma. Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek.

Jak poslat PDF do datové schránky : Vložení souborů do přílohy z Úložiště

  1. V sekci PŘÍLOHY klepněte na tlačítko VLOŽIT Z ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ.
  2. Přejdete do okna PŘIDÁNÍ SOUBORŮ Z ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ. Zde zaškrtněte políčka před položkami souborů, které chcete zařadit do přílohy.
  3. Po označení všech souborů klepněte na tlačítko PŘIDAT VYBRANÉ.

Jak otevřít soubor z datové schránky : Pro otevření souboru nabízí operační systém aplikaci příslušející k souboru podle přípony jeho názvu podle registrační databáze Windows (v případě PDF například Adobe Reader, v případě DOCX je to Microsoft Word apod.). Z aplikací, ve kterých jsou sobory otevřené, můžete obsah souboru obvykle snadno vytisknout.

Co když si Nezřídím datovou schránku

Pokud datovou schránku stále nemáte a do konce roku si jí nezřídíte, bude vám na začátku roku automaticky zařízena a přístupové údaje přijdou statutárním zástupcům poštou. Doporučujeme však, abyste si datovou schránku zařídili již nyní na podzim.

Pokud posíláte placenou datovou zprávu, je nad tlačítkem ODESLAT ZPRÁVU uveden údaj o poplatku, který musíte uhradit. V současnosti je cena jedné placené zprávy sjednocena na 10 Kč bez ohledu na způsob placení. Po odeslání datové zprávy se zobrazí okénko s informací o úspěšném odeslání.Nevýhody datové schránky

  • Za opakovanou obnovu hesla si připlatíte. Pokud zapomenete přihlašovací údaje jednou, neplatíte nic.
  • Musíte si hlídat obsah schránky.
  • Komunikace mimo státní správu není zdarma.
  • Uložení dokumentů na delší dobu se prodraží.

Co znamená zkonvertovat zprávu v datové schránce : Při konverzi dokumentu v datové zprávě nebo datovém souboru do listinné podoby může být dokument v datové zprávě nebo datovém souboru uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT převeden do listinné podoby.