Co vyšetřuje kriminálka?
Útvary Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV), hovorově též kriminální policie nebo kriminálka, jsou policejní orgány činné v trestním řízení pověřené prověřováním a vyšetřováním trestné činnosti a další specializované služby Policie České republiky.Odbor obecné kriminality plní především úkoly na úseku objasňování, vyhledávání a vyšetřování závažné, úmyslné a zejména organizované nebo sériově páchané trestné činnosti. Konkrétně se jedná o trestné činy vražd a kvalifikované skutkové podstaty trestných činů, kde spodní hranice trestní sazby činí nejméně pět let.praní špinavých peněz, úpadkové delikty, trestné činy související s veřejnými soutěžemi a dražbami, ale také protiprávní jednání v oblasti životního prostředí a ochrany autorských a průmyslových práv.

Co dělá kriminalista : Mezi jeho činnosti patří pátrání po zmizelých osobách, vyšetřování vražd, loupeží nebo případů spojených s drogami. Jeho práce spočívá ve sběru důkazů, vyslýchání svědků a vytváření profilu pachatelů. Pro výkon profese kriminalisty je nutné nejprve absolvovat výcvik a získat zkušenosti jako policista.

Jak poznat kriminální policii

Odznak nosí policista na uniformě zpravidla na levé straně hrudi, rukávová nášivka se státním znakem a nápisem policie je umístěna na záloktí levého rukávu. Kriminalista nosí odznak služby kriminální policie a vyšetřování v pouzdře společně se služebním průkazem.

Jaký je rozdíl mezi detektivkou a kriminálkou : A v tom rozdíl mezi kriminálkou a detektivkou tkví, u kriminálky většinou pachatele zločinu znáte a jen sledujete vyšetřovatele, kteří se ho snaží dopadnout, u detektivky identitu pachatele neznáte až do posledních okamžiků příběhu.

Odbor hospodářské kriminality se zabývá objasňováním, vyhledáváním a vyšetřováním závažné hospodářské trestné činnosti, zejména trestnými činy proti daňové soustavě, proti měně a podvody.

Zkontrolujte si svůj plat

Většina pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové , má v roce 2024 plat 22 899 Kč až 37 579 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové na nejnižší úrovni, je od 22 899 Kč do 33 735 Kč.

Co musí vystudovat kriminalista

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika.Obecně vzato je pro práci policisty asi nejlepší VŠ s právnickým zaměřením – Policejní akademie nebo některá klasická právnická VŠ. Ke kriminální policii se dostaneš pokud budeš úspěšný v přijímacím řízení k PČR. Nástup ke kriminální policii ihned po absolvování Základní odborné přípravy je spíše výjimečným jevem.Detektiv specialista

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)
Platové rozmezí: 29 000 Kč – 54 000 Kč


Trestní právo, kriminologie a kriminalistika.

Co dělá pořádková policie : Nejčastěji reagují na tísňová volání na linku 158, zajišťují ochranu veřejného pořádku, pátrají po zločincích, ale i po pohřešovaných nebo jiných hledaných osobách. Šetří přestupky a méně závažné trestné činy (i ty páchané v on-line prostředí) a také dohlíží na bezpečnost silničního provozu.

Co je majetková trestná činnost : Tyto trestné činy směřují proti vlastnictví (např. krádež, zpronevěra) a majetku jako celku (např. podvod). Patří sem i trestné činy ohrožující nehmotné statky, jako jsou osobní informace, autorská práva apod.

Jaká práce je nejlépe placená

Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

  • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
  • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
  • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
  • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,


Trestní právo, kriminologie a kriminalistika.Tříletý bakalářský studijní program Kriminalistika a forenzní disciplíny, zařazený do programu Právní specializace, je konstruován jako program s právním základem, poskytující znalosti a vědomosti z oblasti trestního práva, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd.

Co studovat když chci být kriminalista : Trestní právo, kriminologie a kriminalistika.