Co znamená Almost?
always {příslovce} vždy {přísl.}význačný , přední , prominentní ( osoba ap .)AS USUAL. Velmi častá chyba i u pokročilejších studentů, je překládat české “jako obvykle” anglickým “as usually”.

Co znamená However : Spojka. jak (jen), jak(koliv)I will help however I can. Pomůžu, jak jen budu moci.

Co znamená česky Queen

královny {ž mn. č.}

Co znamená go away : go away {sloveso}

odcházet [odcházím] {sl.} odejít [odejdu] {sl.}

Výraz pitoreskní je velmi knižní, takže pokud se chcete vyjadřovat obecnou češtinou, používejte synonyma ke slovu pitoreskní – malebný, ladný, elegantní, nebo také směšný a divný pro hanlivá označení.

Spotify (IPA: [ˈspotɪˌfaːɪ]) je služba nabízející streamování či podcasting hudby od vybraných vydavatelství jako jsou Sony, EMI, Warner Music Group, Universal a další.

Co znamená though

Slůvko though/'ðəʊ/ patří mezi spojky přípustkových vět. Má stejný význam jako although/ɔ:l'ðəʊ/ nebo even though/ˌi:vən'ðəʊ/ , tedy ačkoli, i když.Should je modální sloveso, kterým vyjadřujeme, že bychom měli něco udělat. My sami tedy cítíme nebo víme, že bychom to měli udělat, protože je to rozumné, dobré, potřebné či správné, nebo říkáme, že někdo by měl nebo neměl něco udělat, protože je to rozumné, dobré, potřebné či správné.Can znamená 'moci', proto COULD znamená 'mohl bych'. Sloveso shall se v dnešní běžné angličtině tak často nepoužívá. Mírně pokročilí by snad měli znát jen to, že se používá v otázce první osoby a vyjadřuje jakousi nabídku (otázku, zda 'máte' něco udělat).

milovat: Miluji tě. I love you. milovat: Miluje pizzu. She loves pizza.

Co znamená česky Birthday : birthday [ˈbɜːθˌdeɪ]

Best wishes., k narozeninám Happy birthday! narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.

Co znamená stay : pobývat , zdržovat se , bydlet kde ( dočasně ) stay healthy zůstat zdravý Where are you staying Kde bydlíte ( v kterém hotelu ap .) He stayed at the Continental Hotel . Bydlel v hotelu Continental .

Co znamená Departed

departed [dɪˈpɑːtɪd]

zesnulý, zemřelý přítel ap.

pikantní [pɪkantɲiː] příd. 1. 2. dráždivě zajímavý , příjemně vzrušující , intimního rázu ap .Je to silná stránka projevené zdrženlivosti. Pokud jste opatrní, nepřijímáte zbytečná rizika a neříkáte ani neuděláte věci, kterých byste mohli později litovat. Jste-li prozíraví, zvažujete dlouhodobé důsledky svého jednání.

Co znamená Although : ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH

Tyto spojky mohou v angličtině uvozovat vedlejší věty přípustkové. Znamenají něco jako české ačkoliv, ač, i když.