Co znamená poddat se?
Promluvím dnes o slovu podlý, které má v současné češtině význam "mravně nízký, mrzký, hanebný, ničemný, bídácký, bídný, padoušský, nestoudný, bezcharakterní".podsaditý, podseditý příd. 1. (též *podsazený Bass, *podsedlý Ner., Arb.) pomenší, avšak zavalitý, svalnatý, silný n.Pojem svět označuje celek přírody, věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti, rozum a emoce. Nejběžnější význam slova odkazuje na planetu Zemi, její obyvatele a její životní prostředí. V širším slova smyslu se slovo vztahuje na vesmír jako celek. Svět je též důležitý filosofický pojem.

Co je Procovský : Slovník spisovného jazyka českého hodnotí přídavné jméno procovský jako hovorové až hanlivé a definuje je jako „takový, jaký bývá u proců, povýšenců, pro ně příznačný: procovské zařízení bytu, procovská nadutost“.

Co znamená slovo poddat se

ustoupit, podlehnout, vyhovět jsou hlavní synonyma "poddat se" v tezauru čeština.

Co je to podpůrný : který má za cíl podpořit či podepřít (o opatřeních, činech, předmětech apod.)

Svět kolem nás. Cyklus SVĚT KOLEM NÁS je mezinárodní vzdělávací projekt, který žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší planety.

S velkým písmenem se píšou např. Vltava, Dyje, Amazonka, (rybník) Svět, Krkonoše, Alpy. Některá z nich tvoří základ pojmenování víceslovných.

Co je to Perlík

Jedná se o speciální typ kladiva, které je navrženo tak, aby nabídlo maximální údernou sílu, preciznost a komfort během používání. Perlík kladivo je svou konstrukcí optimalizováno pro různorodé úkoly, ať už jde o mírné klepání nebo silné údery.Ze španělského pandero označujícího úzký, vysoký buben, zavěšený na krku a dosahující k břichu, které patrně vychází ze středověkolatinského pandōrium, jež snad souvisí se jménem starořeckého boha Pana.Znásilněním se rozumí čin, kdy pachatel donutí oběť násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy k pohlavnímu styku, nebo k takovému činu zneužije bezbrannosti oběti. Za pohlavní styk se považuje jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby (stejného nebo jiného pohlaví).

Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971) uvádí dva významy: 1. ‚uzavřený otáčivý buben, do něhož jsou při tahu uložena čísla vydaných losů ap. ' (vytáhl z osudí šťastný los); 2. ‚schránka na hlasovací lístky; urna' (volební osudí je připraveno).

Co je to poddajný : poddajný , tvárný , snadno ovladatelný ( člověk i zvíře ), povolný ( mírný ), submisivní , poslušný ( podřizující se příkazům ap .)

Jak se píše Brněnsko : Kapitola Jižní a jihovýchodní Morava: Brněnsko, s.

Jak se píše Český ráj

Český ráj (německy Böhmisches Paradies) je název pro území ve středním Pojizeří, které vyniká vysokou koncentrací přírodních i historických památek.

Právní věta: Pohlavním stykem je jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby, ať stejného či odlišného pohlaví. Jde o široký pojem, který zahrnuje jednání vyvolaná pohlavním pudem, jejichž podstatou je fyzický kontakt s druhou osobou, tj. dotyk, který směřuje k ukojení sexuálního nutkání.ukojit – Slovník současné češtiny | Nechybujte | Lingea s.r.o. uspokojit , utišit potřebu , touhu ap . Ukojil si své zvrhlé choutky na nevinné dívce .

Co to je anabáze : Slovo anabáze je původem z klasické řečtiny. Dnešním základním významem slova anabáze je dlouhá a obtížná cesta vojska, v českém prostředí se v tomto významu nejčastěji používá ve spojení sibiřská anabáze.