Jak chodí chodci?
Po chodníku chodíme vpravo, protijedoucím vozidlům se vyhýbáme také vpravo. Víte proč Ze stejného důvodu, proč chodíme po silnici vlevo. Chodci, kteří jdou po vnitřním okraji chodníku (blíž k silnici), jsou v očním kontaktu s auty jedoucími po bližší straně silnice.Chodec nemá přednost před tramvají a vozy s právem přednostní jízdy (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, záchranáři). Je-li na křižovatce semafor, vždy respektujte světelná znamení. Nikdy nepřecházejte na červenou!každý chodec je účastníkem silničního provozu, jako chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro chodce, kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe.

Co je skupina chodců : Skupina (útvar) chodců

Vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže nebo organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, je oprávněn při přecházení vozovky zastavovat vozidla.

Po které straně chodí skupina

Pro dětskou skupinu chodců (organizovaný útvar chodců) platí podobná pravidla, podle kterých se v silničním provozu řídí řidiči motorových vozidel. Patří sem také organizovaný útvar školní mládeže. Oproti jednotlivým chodcům se musí po pozemní komunikaci pohybovat vpravo, tedy jako auto.

Po jaké straně jít s kočárkem : Tak pozor, pokud má kočárek více jak 600mm na šířku, tak už nejsi chodec, ale osoba, která tlačí vozík o celkové šířce větší než 600mm a pro pohyb na silnici pro tebe platí §59 odst 4 zákona č. 361/2000 Sb. Tzn musíš po silnici chodit vpravo.

Chodec musí přechod pro chodce využít tehdy, je-li od něj vzdálen méně než 50 metrů. Přednost na přechodu chodec má, nikoli však absolutní a ničím neomezenou. Na přechod může vstoupit ve chvíli, kdy přijíždějící vozidlo stihne zastavit. V takovém případě musí dát řidič chodci přednost.

Chodci mají přednost v momentě, pokud jsou již na přechodu. Potom je povinnost každého jedoucího auta zastavit. Chodce na přechodu nesmíte jako řidič auta podle platných předpisů ohrozit. To platí i v případě, kdy se chodec chystá vstoupit na přechod.

Jak chodi chodci po silnici

Proto je velice důležité abychom všichni věděli jak se máme jako chodci na silnici chovat a proč. Úplně prvním pravidlem je, že chodec musí užít chodník nebo stezku pro chodce. Pokud chodník není, nebo je nechůdný, chodí se po levé krajnici nebo při levém okraji vozovky.Družičky mohou jít buď před nevěstou případně za nevěstou nesoucí její závoj. Opět se v procesí uplatňuje základní pravidlo: „Žena jde vždy po pravici muže.Tolerováni jsou na chodnících také jezdci na kole či koloběžce do 10 let věku, ale striktně vzato tam stejně jako starší cyklisté nepatří (viz dále). S jedinou výjimkou patří pouze na vozovku, na stezku pro cyklisty či na společnou stezku pro chodce a cyklisty. Za jízdu na chodníku reálně hrozí nemalá pokuta.

Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.

Kdy chodit po silnici vpravo : Je‐li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Na které straně silnice chodí skupina : (v platném znění). Z toho plyne: skupina jde po chodníku vždy vpravo, nejvýše ve dvojstupu; řídí se pravidlem: chodci tam kde nejsou chodníky, chodí po levé krajnici (levý kraj vozovky) s tím, že na více zatížených či nepřehledných úsecích je bezpečnější, aby děti šly po jednom za sebou.

Jak daleko od přechodu můžu přejít

Podle zákona o silničním provozu nesmí chodec silnici přejít pokud je nejbližší přechod vzdálen do 50 metrů. V tomto případě je to však o pár metrů více.

Přechod je možné vybudovat pouze v místě s návaznou pěší dostupností, přechod musí začínat i končit na chodníku. Chodník musí mít v místě přechodu bezbariérovou úpravu s vyznačením signálních a varovných pásů pro nevidomé. Nezbytný je dobrý rozhled jak pro řidiče, tak pro chodce.Je‐li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Kde stojí žena : V čele stolu sedí novomanželé, žena po pravici muže.

Vlevo od ženicha pak sedí matka nevěsty a vedle ní otec nevěsty.