Jak dlouhá má být teoretická část bakalářské práce?
Podstatou teoretické části práce je formulovat výzkumný problém, na který se ve Vaší bakalářce nebo diplomce zaměřujete. Použitím dostupných zdrojů (knihy, časopisy, odborné studie) následně analyzujeme získané informace a formulujeme teoretická východiska.1 TEORETICKÁ ČÁST

Teoretická část nemusí být dlouhá, stačí 10 – 20 stran. Teoretická část by měla tvořit rozsahem přibližně 1/3 celé práce. i ze zdrojů zahraničních. kritickou analýzu a konfrontaci těchto dostupných pramenů.Bakalářská práce

Doporučený rozsah bakalářské práce je stanoven na 50–60 normostran (bez příloh), včetně preliminárií (cca 90 000–108 000 znaků, včetně mezer).

Jak napsat teoretickou část Bakalarky : Tipy pro teoretickou část práce:

Jednoznačně definujte, čemu se v práci budete věnovat, definujte si hlavní pojmy a termíny, které se v průběhu v práci objeví. Zároveň v úvodu zmiňte, jaký má vaše práce přínos oproti dalším již dříve použitým zdrojům, sepište, co už bylo o vybraném tématu vyzkoumáno dříve.

Kolik stran má mít Teoretická část bakalářská práce

Celkový rozsah bakalářské práce je minimálně 45 normostran textu. Úvod – cca 1,5 – 2,5 strany. Teoretická část – dle celkového rozsahu práce cca 15 – 25 stran, protože musí být zachován poměr mezi částí teoretickou a praktickou. Praktická část – dle celkového rozsahu práce cca 45 – 60 stran.

Kolik zdrojů by měla mít Bakalářka : Počet zdrojů při bakalářské práci by měl být alespoň 15 – 20 knižních titulů samozřejmě co nejnovějšího data, 5 – 10 internetových zdrojů, sborníky, časopisy. Pro pestrost použité literatury doporučujeme uvézt minimálně 1 – 2 zahraniční tituly.

Bakalářská práce má předepsaný rozsah od 10 tisíc do 15 tisíc slov. Do tohoto rozsahu se nepočítají poznámky pod čarou, obsah, přílohy (vč.

Na napsání bakalářské práce bývají zpravidla dva semestry, na práci diplomovou pak dokonce semestry čtyři. Může se tak zdát, že je času víc než dost, což je sice pravda, ale platí zde, nejen studentský, zákon, který říká, že úsilí je přímo úměrné času, které na práci máme.

Kolik stran má mít bakalářská práce

Pro orientaci lze uvést, že je obvykle požadován rozsah 35-45 normostran. Například jeden pramen (filozofická fakulta), který hovoří k optimálnímu rozsahu, uvádí, že: „Doporučená kvantita je pro bakalářskou diplomovou práci 70 000 znaků (asi 38 normostran) (…).(4) Diplomová práce má rozsah podle povahy studijního programu a studijního oboru a tématu práce (orientačně 60 stran normovaného textu – 100 000 znaků). Bakalářská práce má rozsah podle povahy studijního programu a studijního oboru a tématu práce, zpravidla však 30 – 40 stran normovaného textu (50 000 – 70 000 znaků).Jaký má být rozsah bakalářské práce Jason Bell: Hlavní část bakalářské práce má mít rozsah 55 000 – 99 000 znaků s mezerami, bez abstraktu, poznámek pod čarou, bibliografie atd. Není žádný limit stránek, počítají se pouze znaky. Katarína Nemčoková: 1 normostrana = 1800 znaků.

Pokud se ale ocitnete v situaci, kdy nemáte na výběr a musíte napsat diplomku za 14 dní, máme pro vás pár rad, jak to zvládnout.

  1. Zvolte si jednoduché téma.
  2. Udělejte si plán.
  3. Využijte dostupné zdroje.
  4. Pište stručně a jasně.
  5. Nezapomeňte na korekturu.

Jak dlouhá má být bakalářská práce : Rozsah bakalářské práce, tj. vlastního textu bez příloh, je minimálně 30 normostran (normostrana = 1 800 znaků, rozumí se symbolů a mezer), u magisterské práce minimálně 60 normostran. Maximální rozsah není stanoven, ale pozor: délka práce nevypovídá nic o kvalitě, tj.

Kolik stran má Bakalarka : Bakalářská práce zpravidla nebývá kratší než 50 normostran. 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer.

Kdy je dobře začít psát bakalářskou práci

Pokud začínáte psát od září, první část byste měli zvládnout napsat ještě téhož roku, tedy do Vánoc. Další termín můžete stanovit měsíc po zkouškovém. Třetí zase měsíc před odevzdáním a hotovou práci už potom zašlete svému školiteli v dostatečném předstihu.

Diplomová i bakalářská práce jsou zpravidla složeny ze dvou částí – teoretické a praktické pasáže. Poměr obou částí by měl být přibližně 1:1 (přičemž lépe hodnoceno je, pokud je praktická část obsáhlejší, než teoretická, např. v poměru 2:1), ovšem je to vždy individuální dle tématu.Rozsah bakalářské práce je 30 – 50 stran (1 strana = 1800 znaků včetně mezer, tedy min. 54000 znaků včetně mezer), rozsah diplomové práce je 40 – 100 stran (1 strana = 1800 znaků včetně mezer, tedy min. 72000 znaků včetně mezer).

Jak má být dlouhá bakalářská práce : Bakalářská práce má předepsaný rozsah od 10 tisíc do 15 tisíc slov. Do tohoto rozsahu se nepočítají poznámky pod čarou, obsah, přílohy (vč.