Jak dlouho se léčí rakovina prsu?
Průměrný věk ženy s metastatickým karcinomem prsu je 60 až 70 let, nemoc se ale často týká i mnohem mladších žen, řada se stará o nezletilé děti. Metastatická forma je chronické onemocnění s průměrnou dobou přežití tři až pět let, často ale pacientky žijí i sedm a více let.Nádoru trvá podle různých studií několik let, než se s minimálního počátku stane mamograficky viditelnou lézí. To je ta chvíle, kdy je třeba využít zobrazovací schopnosti mamografu a nádor odhalit. Než nádor vyroste do hmatného stadia, uběhne ještě pár let, obvykle dva až tři roky.Nejdůležitějším léčebným opatřením je úplné odstranění nádoru z prsu, čehož lze dosáhnout pouze prostřednictvím operace. Po operaci většinou následuje radioterapie a/nebo medikamentózní léčba. Společným cílem všech léčebných opatření je zastavit růst zhoubného nádoru a zabránit jeho dalšímu šíření v těle.

V kolika letech se objevuje rakovina prsu : Výskyt zhoubných nádorů prsu

V České republice je u žen ročně diagnostikováno přibližně 7 000 nových případů rakoviny prsu. Karcinom prsu ve velké míře postihuje ženy v produktivním věku. Typický věk české pacientky s karcinomem prsu sice leží v intervalu 60–74 let, ale 35 % všech nemocných je mladších než 60 let [1].

Kolik žen ročně onemocní rakovinou prsu

V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 7 182 případů, tedy 133,1 na 100 000 žen. Při mezinárodním srovnání incidence ZN prsu u žen stojí Česká republika v Evropě na 21. místě. Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN prsu u žen vykazuje v posledních letech mírný pokles.

Jak často se vrací rakovina prsu : Nemoc se vrací až u 30 % žen, bohužel již v metastatickém stádiu. Zhoubný nádor se může vrátit i po více než 10 letech od léčby. Příznaky návratu karcinomu prsu bývají nezvyklé klidové bolesti hlavy a zad, brnění končetin, dvojité vidění nebo nevysvětlitelné hubnutí.

V případě operace, která může po biopsii následovat, je klip odstraněný. Po biopsii následuje komprese místa vpichu a přiložení krycího obvazu. Alternativou tohoto výkonu je provedení operační biopsie, při které je ale nutná celková anestézie a hospitalizace pacientky.

Mezi nejčastější vyšetřovací metody se řadí vyšetření krve (včetně případného stanovení nádorových markerů), radiologické zobrazovací metody (např. výpočetní tomografie, magnetická rezonance), případně metody nukleární medicíny (např. při podezření na zhoubný nádor štítné žlázy).

Jak se pozná rakovina v puse

Nádory dutiny ústní se mohou projevovat podobně jako nastupující bolest zubů. Dalším a častým příznakem je zápach z úst, krvácení na sliznici, skvrny nebo jiné útvary v ústech, potíže se žvýkáním, polykáním a pohybem čelisti. Rakovinu úst může provázet i necitlivost v ústech, zesílení stěny tváří a změny hlasu.Bolest většinou přechází z jednoho prsa na druhé. Často je bolest poměrně krátká, ale intenzivní. Bolest může být také jedním ze symptomům karcinomu prsu v počátečním stádiu. Často se ale také pojí s hormonálními změnami nebo třeba stresem.Na vzniku zhoubných nádorů prsu se podílí řada různých faktorů. Mezi vědecky dobře podložené rizikové faktory patří věk, vliv některých hormonů, dále strava, pohyb a genetická predispozice (rodinná zátěž).

Medián přežití u pacientů s mozkovými metastázami je bez léčby 1 měsíc, terapie kortikosteroidy může prodloužit medián z jednoho měsíce na 2 měsíce a radioterapie až na 3–6 měsíců.

Co se nesmi po biopsii : Po biopsii můžete v klidu odejít domů. Ten den nic těžkého nenoste, snažte se být spíše v klidu. Večer se můžete osprchovat. Místo odběru by však nemělo být namočené vodou.

Jak dlouho se čeká na výsledky biopsie : Lékař, který Vás vyšetřoval, zajistí odeslání získaných vzorků na další vyšetření (patologie, biochemie, mikrobiologie). Definitivní nález bude mít Váš lékař k dispozici většinou až za několik dnů od provedení odběru – zpravidla maximálně do 2 týdnů (zpracování a vyhodnocení vzorků na patologii trvá déle).

Jak poznam že mám metastázy

Metastatické postižení kostí se může projevit bolestmi nebo až zlomeninou narušené kosti. Metastatické postižení plic a pohrudnice je často provázeno dušností, kašlem nebo bolestmi na hrudi. Tlak a bolest v pravém podžebří nebo zežloutnutí kůže mohou být příznaky nádorového postižení jater.

Rakovina jícnu dlouho nezpůsobuje žádné příznaky, nebo jen velmi nenápadné. Z tohoto důvodu je zhoubný nádor často odhalen pozdě. Mezi první příznaky často patří potíže s polykáním, bolest při polykání a také nevysvětlený úbytek tělesné hmotnosti. Tyto příznaky se však obvykle objeví až v pokročilém stadiu.Mezi možné hlavní příznaky zde patří ztráta energie, rychlá únavnost, bledost, časté infekce a krvácivost z nosu a dásní, nadměrná tvorba modřin a červených teček na kůži, zvětšené mízní uzliny, bolesti břicha, bolesti kostí a kloubů, případně horečka, noční pocení, bolesti hlavy, nechutenství a úbytek na váze.

Jak zacina rakovina prsu : Mezi nejčastější pozorovatelné příznaky rakoviny prsu patří: Bulka v prsu – jakákoliv (většinou nebolestivá) bulka či tvrdý útvar v prsu. Viditelné změny na prsu – změna tvaru nebo velikosti prsu. Výtok z bradavky – zejména pak krvavý výtok či dlouhodobé mokvání bradavky.