Jak dlouho vydrží mucholapka?
Moucha domácí žije 15 až 30 dní, v závislosti na teplotě a okolních podmínkách. V domě přežije moucha déle než venku.Mucholapka je rovněž typický vlhkomilný druh – po celé období vegetace je možno nechát stát květináče v podmisce s vodou. V zimním období pak udržujeme substrát jen mírně vlhký, přičemž je žádoucí snížit teplotu na hodnoty okolo 10°C.“ Příliš mnoho zeminy masožravky nepotřebují. Do rašeliny můžete přimíchat keramzit, aby se zemina provzdušnila. I to je pro masožravé rostliny důležité.

Čím krmit Mucholapku : Nejčastěji se používá vločkové krmivo, které se rozmělní na prášek a následně se rostliny posypou. Můžete použít i třeba gammarus (sušené larvy). Tento způsob hnojení lze použít jen pro rostliny, které nepotřebují hýbající se kořit (tzn. že tím nedokážete hnojit mucholapku podivnou a bublinatky).

Jak se starat o mucholapky

Teplota: Běžná pokojová teplota, rostlinám vyhovuje letnění venku. Na zimu je nutné omezit teplotu na 5-10 °C. Substrát: Čistá vláknitá rašelina s křemičitým pískem nebo perlitem v poměru 2 : 1. Vzdušná vlhkost: Mají rády čerstvý vzduch, není vhodné rostliny dávat do skleněných koulí nebo paludárií.

Jak množit mucholapky : Rostliny můžeme množit buď vegetativně, nebo generativně přes semena. Nejsnadnějšími způsoby vegetativního rozmnožování je dělení trsů a "dopiplávání" drobných rostlinek, které vytvářejí některé dospělé rostliny na květních stvolech.

Mucholapka podivná je vlhkomilný druh a proto ji pěstujte po celé období vegetace tak, že necháte květináče s rostlinami stát ve vodě. Vody by mělo být 1 – 2 cm. V zimě potom substrát udržujte pouze mírně vlhký.

Pasti jsou menší a zpravidla nefunkční. Není dobré rostliny přikrmovat, kořist by nestrávily a ta by spíš zažala plesnivět. A protože rostlina na podzim vymění všechny svoje letní listy za zimní, musí staré listy logicky odumřít, což se projevuje právě zčernáním a uschnutím.

Kam pověsit Mucholapku

Návod na použití: Uchopte červený provázek a pomalu mucholapku vytahujte a zavěste ji do prostoru, kde se zdržují mouchy. Hustota mucholapek závisí na populaci much. Při umísťování dávejte pozor, aby lepivá část nebyla v dosahu domácích zvířat. Mucholapku používáme v bytech, na chatách, v prázdninových přívěsech, atd.Rostliny můžeme množit buď vegetativně, nebo generativně přes semena. Nejsnadnějšími způsoby vegetativního rozmnožování je dělení trsů a "dopiplávání" drobných rostlinek, které vytvářejí některé dospělé rostliny na květních stvolech.Uzavřením čepelí lapacího listu je následně znemožněn únik hmyzu. Po prudkém sevření obou polovin lapacího listu jejich svíravý pohyb pomalu pokračuje dál a rostlina nejprve chemickými receptory zjišťuje, zda ulovila kořist. Pokud ano, okraje pasti hermeticky přilnou k sobě a dovnitř je napuštěna trávicí šťáva.

Mucholapka podivná je pro pěstění jedním z nejméně náročných druhů masožravých rostlin. Má jen málo požadavků. Důležité je zajistit jí dostatečnou zálivku, vysokou vlhkost vzduchu, plné slunce a kyselou půdu. Nejlépe se jim daří v rašeliništích, není potřeba je hnojit.

Jak přezimovat Mucholapku : Teplota by se měla pohybovat mezi 18 a 35 °C a během zimy 0-10 °C. Čím nižší je teplota, tím méně světla mucholapka potřebuje. Při teplotách kolem nuly mohou mucholapky přezimovat téměř v úplné tmě. Při zimování při pokojových teplotách byste měli přidat zdroj umělého světla.

Jak funguje mucholapka : Obsahuje papírový proužek s lepidlem, které je tvořeno přírodními složkami (pryskyřice, oleje a tuky), které jsou pro mouchy vysoce lákavé. Lepidlo je trvale stálé na vzduchu. Kvalitní lep zajišťuje okamžitou lepivost a přilnavost a zaručuje tak zachycení mouchy i při slabém kontaktu.

Jak zazimovat Mucholapku podivnou

Zimování v lednici

V lednici je konstantní teplota do 5°C. Při této teplotě zastavují rostliny veškerý růst, takže nepotřebují světlo a mohou být v úplné tmě. Při malém počtu masožravek lze rostliny umístit zasazené v květináčích přímo do lednice. Substrát musí být stále vlhký, nesmí vyschnout.

Masožravky chytají převážně hmyz a jen v ojedinělých případech můžou velké láčkovky rozložit a strávit i menšího obratlovce (žábu, ptáčka), který jim spíš omylem spadne do láčky. Pokud chcete svým rostlinám přilepšit, můžete jim občas dát nějakou tu mouchu. Stačí jednu mouchu za měsíc pro jednu rostlinu.Rostliny můžeme množit buď vegetativně, nebo generativně přes semena. Nejsnadnějšími způsoby vegetativního rozmnožování je dělení trsů a "dopiplávání" drobných rostlinek, které vytvářejí některé dospělé rostliny na květních stvolech.

Kam umístit mucholapky : Ideální teploty pro Mucholapku se pohybují mezi 15–35 °C v létě. V zimě – v období vegetačního klidu – by neměly klesnout pod 10 °C. Přes zimu je vhodné Mucholapku umístit například do temperovaného skleníku, zimní zahrady nebo nevytápěné chodby.