Jak dát náplň do tiskárny?
Nutné je, inkoust tlačili do kazety pomalu, aby nedošlo k jeho přetečení. Jakmile máte kazetu naplněnou, tak ji opětovně zalepte nálepkou. Nalepte ji tak, aby nebyly přelepeny dírky na kazetě. Pokud dojde k přeplnění inkoustové náplně, tak natáhněte inkoust zpět do stříkačky a poté ho vytlačte do lahvičky s inkoustem.Postup plnění cartridge:

 1. Nejdříve odlepte nálepku na inkoustové náplni.
 2. Vezměte injekční stříkačku a nasajte cca 5ml inkoustu.
 3. Injekční stříkačku vložte do díry (víz obrázek v návodu)
 4. Pomalu tlačte na stříkačku a vpouštějte inkoust do kazety.
 5. Jakmile máte kazetu naplněnou, tak ji opětovně zalepte nálepkou.

Vybalte novou inkoustovou kazetu a opatrně sejměte plastovou pásku, která se na ní nachází. Na některých kazetách najdete i ochranný plastový kryt, který také šetrně odstraňte. V souladu s návodem na obsluhu vaší tiskárny vložte inkoustovou kazetu na správné místo. Zavřete kryt tiskárny.

Jak dát barvy do tiskárny Canon : Ujistěte se, že je zařízení zapnuto, a poté otevřete přední kryt, poté otevřete zásobník papíru. Nyní se přesune tisková hlava do polohy pro výměnu cartridge a kryt hlavy se automaticky otevře. Zatlačte páčku zámku inkoustové kazety, dokud nezapadne. Nyní vyjměte použitou kazetu.

Jak dát toner do tiskárny HP

Standardní inkoustová kazeta Kazeta HP Instant Ink

 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Otevřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík přestane pohybovat.
 4. Slabým stisknutím inkoustovou kazetu uvolněte a poté ji vytáhněte ze slotu.
 5. Vyjměte novou inkoustovou kazetu z obalu.

Proč nechce tisknout tiskárna : Příčin hlášení může být více jako například nesprávně vsazený toner, špatná sypkost toneru, špatné kontakty zapříčiňující chybnou interní komunikaci mezi tiskárnou a tonerem, vadné nastavení čipu z výroby, nekompatibilní toner atd.

Jak doplním razítko

 1. Odstraňte držák razítka.
 2. Do každého plnicího otvoru razítka nakapejte pět kapek inkoustu. Při doplňování inkoustu buďte velmi opatrní.
 3. Vložte držák zpět na razítko. Ihned po doplnění inkoustu držte razítko směrem dolů, dokud nezačne inkoust vytékat z razítka.


Některé tiskárny mají vestavěný displej pro zobrazování úrovně zbývajícího inkoustu a dalších informací. Některé tiskárny hlásí úroveň zbývajícího toneru nebo inkoustu počítači a údaje pak můžete najít v panelu Tiskárny v Nastaveních. Pokud jsou informace dostupné, uvidíte je v podrobnostech o tiskárně.

Jak se plní toner

U většiny cartridgí probíhá plnění pomocí injekční stříkačky. Pokud začínáte s černou náplní, připravte si správnou stříkačku a inkoust do cartridge opatrně vstřikujte příslušným otvorem. Dejte si pozor, ať cartridge inkoustem nepřeplníte. Vždy doplňujte o něco méně inkoustu, než je deklarovaná kapacita zásobníku.Instalace náhradních inkoustových kazet

 1. Ujistěte se, že je do hlavního zásobníku vložen papír, a poté zapněte tiskárnu.
 2. Otevřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
 3. Počkejte, až se vozík kazety zastaví a ztichne.
 4. Inkoustovou kazetu, kterou chcete vyměnit, uvolněte stisknutím dolů a pak ji vyjměte ze slotu.

Jak vyměnit barvu v tiskárně Canon Pixma

Vyjměte prázdnou kazetu (stlačte dolů, až se ozve zaklapnutí, pak ji vyjměte). Vložte do držáku kazety šikmo novou kazetu. Barevná kazeta by se měla instalovat do levé patice a černá kazeta do pravé patice. Zatlačte na kazetu směrem dovnitř a nahoru, dokud nezapadne na místo.

Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status). Otevře se monitor stavu Canon IJ a objeví se obrázek se stavem inkoustu. Informace zobrazené v okně Monitor stavu Canon IJ se mohou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti, kde je tiskárna používána.

Jak vyměnit toner v tiskárně HP Deskjet : Standardní inkoustová kazeta Kazeta HP Instant Ink

 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Otevřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík přestane pohybovat.
 4. Slabým stisknutím inkoustovou kazetu uvolněte a poté ji vytáhněte ze slotu.
 5. Vyjměte novou inkoustovou kazetu z obalu.

Jak kopírovat na tiskárně HP : Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny se dotkněte ikony Kopírovat . Potáhněte prstem na požadovaný počet kopií, nebo se dotkněte ikony klávesnice , poté zadejte číslo. Klepněte na ikonu Nastavení , poté vyberte požadované upřesněné nastavení kopírování.

Co delat kdyz mi netiskne tiskárna

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojená k síti a nemá zapnutý off-line režim. Zkuste restartovat tiskárnu i počítač, odinstalovat a opětovně nainstalovat zařízení a ovladače. Pokud je tiskárna připojena přes USB kabel, zkontrolujte, zda je dobře zastrčený.

Následující postup vám pomůže s resetem do továrního nastavení:

 1. Vypněte tiskárnu a na 30 vteřin odpojte napájecí kabel.
 2. Po zapojení kabelu zapněte tiskárnu a tlačítko 15 vteřin držte.
 3. Měla by se rozsvítit kontrolka tlačítka pozor zastav.
 4. Tlačítko můžete uvolnit.
 5. Počkejte na obnovení tiskárny/kontrolky budou svítit.

Jak doplním razítko

 1. Odstraňte držák razítka.
 2. Do každého plnicího otvoru razítka nakapejte pět kapek inkoustu. Při doplňování inkoustu buďte velmi opatrní.
 3. Vložte držák zpět na razítko. Ihned po doplnění inkoustu držte razítko směrem dolů, dokud nezačne inkoust vytékat z razítka.

Jak vyměnit náplň v razítku : Postup při výměně polštářku

 1. Lehce stisknout razítko.
 2. Aretovat polohu pomocí bočních tlačítek.
 3. Vyjmout starý polštářek a vyměnit jej za nový stejné barvy.