Jaké jsou kraje ČR?
10) Liberecký kraj – Liberec, Královéhradecký kraj – Hradec Králové, Ústecký kraj – Ústí nad Labem, Pardubický kraj – Pardubice, Hlavní město Praha – Praha, Zlínský kraj – Zlín, Karlovarský kraj – Karlovy Vary, Moravskoslezský kraj – Ostrava, Olomoucký kraj – Olomouc, Jihomoravský kraj – Brno, kraj Vysočina – Jihlava, …Česká republika se dělí na 14 samosprávných krajů (vč. Hlavního města Praha) a 6 253 obcí (tzv. obec 1. stupně) včetně 4 jim na roveň postavených vojenských újezdů.Kraje v Česku jsou vyšší územní samosprávné celky, které jsou územními společenstvími občanů s právem na samosprávu. Vytvořeny byly v roce 2000 ústavním zákonem o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, samosprávné kompetence získaly na základě zákona o krajích.

Kolik máme krajských měst : V roce 2021 žilo ve všech 13 krajských městech celkem přes 2 927 000 obyvatel, tedy asi 27,3 % obyvatel České republiky. Proti roku 2017 je to nárůst o více než 55 000 obyvatel. Ve srovnání s rokem 2020 se počet obyvatel zvýšil ve čtyřech krajských městech – v Praze, Brně, Plzni a Pardubicích.

Jak říkáme 14 územním celkům České republiky

14 územním celkům, na které je rozdělena Česká republika, říkáme kraje.

Který kraj ČR je nejmenší : Nejmenšími kraji podle počtu obyvatel byly Karlovarský (295 tis.) a Liberecký (442 tis.). Nej- hustěji obydleným regionem byla Praha (2,6 ti- síce obyvatel na kilometr čtvereční) a naopak nejméně lidí žilo v průměru na 1 km2 v roce 2018 v Jihočeském kraji (64). Karlovarský kraj.

Největšími regiony Česka jsou kraje Středočeský a Jihočeský, které svojí rozlohou překračují hra- nici 10 tisíc kilometrů čtverečních. Nejlidnatěj- ší byly v roce 2018 kraj Středočeský (1,369 mil.) a hlavní město Praha (1,309 mil.).

Administrativně se dělí na osm územních a zároveň na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem je Praha, která je rovněž i jedním z krajů. V roce 2020 v Česku žilo přibližně 10,7 milionu obyvatel. Výrazná většina obyvatelstva se hlásí k české, případně moravské národnosti.

Na co se dělí ČR

Česko je vnitrozemský stát o rozloze 78 870 km2. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Administrativně se dělí na osm územních a zároveň na 14 samosprávných krajů.Přebuz je městem s nejmenším počtem obyvatel České republiky. K 1.1. 2021 zde dle Českého statistického úřadu žilo 73 obyvatel. Město se nachází poblíž hranic v Krušných horách v Karlovarském kraji.Středočeský kraj je samosprávný celek České republiky ve středních Čechách, který je co do územní rozlohy i počtu obyvatel největším českým krajem.

Kromě 14 krajů se Česká republika dělí ještě na 8 oblastí, tzv. NUTS II. Vychází z potřeb Evropské unie, která pro porovnávání jednotlivých regionů vytvořila soustavu územních statistických jednotek.

Co je větší kraj nebo okres : Kraj je územní jednotka menší než stát (případně země) a obvykle větší než okres.

Kolik má Česká republika : Česká republika je vnitrozemským státem, ležícím uprostřed mírného pásu severní polokoule ve střední části Evropy. Svou rozlohou 78 866 km2 je mezi evropskými státy na 21. místě, počtem obyvatel 10 251 079 na 12.

Kde žije nejvíce lidí v ČR

V průměru nejvíce obyvatel na čtverečním kilometru žije v Praze (2 502 obyv./km2), Havířově (2 447) a Teplicích (2 119). Husté osídlení se týká i všech krajských měst. Po zmíněné Praze dosahují nejvyšších hodnot České Budějovice, Brno a Ostrava. Nejnižší hodnoty náleží Jihlavě, Zlínu a Karlovým Varům.

Seznam

# Město Počet obyvatel
10 Ústí nad Labem 91 963
11 Zlín 74 191
12 Havířov 70 245
13 Kladno 68 436

Každý odhadne, že nejbohatším regionem s nejvyššími mzdami je Praha, ale že nejchudší je Karlovarský kraj, to už tolik lidí neví. Ani to, že jeho obyvatelé pobírají v průměru o jedenáct tisíc korun nižší mzdu než Pražané!

V jakém regionu je ČR : Česká republika je vnitrozemským státem ležícím ve střední části Evropy a její území zahrnuje historická území Čech, Moravy a části Slezska. Hraničí s Polskem (761,8 km), Spolkovou republikou Německo (810,3 km), Rakouskem (466,3 km) a Slovenskem (251,8 km). Hlavním městem České republiky je Praha.