Jak má být Nopová fólie?
Při montáži nopových fólií věnujte pozornost pečlivému napojování jednotlivých pásů. Přesah dvou fólií musí být minimálně 20 cm, k napojování nesmí docházet na rohu budovy. Výkop u základů se po montáží zasype zeminou či kamenivem. Ve vrchní části se nopová fólie neutěsňuje, aby mohla konstrukce dýchat.Nopová fólie se instaluje nopy (výstupky) směrem ke dřevu, aby se vytvořila větraná vrstva.Nopová fólie se na stěnu klade nopy směrem ke stěně tak, aby mezi nopy a stěnou vznikla mikroventilační mezera. Pokud je potřeba po obvodu budovy použít více nopových fólií, jejich spoj nesmí být na rohu budovy. Spoj je vždy proveden minimálně 50 cm od rohu stěny.

Jak Pridelat listu Nopove fólie : Ukončovací lišta se používá pro ukončení nopové fólie, která je vytažena na úroveň terénu. Lišta se připevňuje do každého otvoru (o průměru 4 mm po 15 cm) pomocí vhodných vrutů nebo hmoždinek podle vlastností materiálu podkladu. Napojení jednotlivých lišt se provádí překrytím o 10-15 cm (obvykle 1x rozteč mezi otvory).

Jak zasypat Nopovou fólií

Zasypání nopové fólie

Když je fólie nainstalována po celém obvodu budovy a dokončena drenáž, provede se zasypání výkopu štěrkem frakce 16/32 a následně zeminou. Při zasypávání je třeba opatrnosti, aby se předešlo poškození nopové fólie. Alternativou může být zasypání kačírkem.

Čím uchytit Nopovou fólií : Kotva nopové fólie do polystyrenu slouží k pevnému uchycení nopové fólie do extrudovaného či expandovaného polystyrenu. Kotva disponuje ostrou špičkou a 4 zuby, díky čemuž jednoduše projde nopovou fólií a pevně se uchytí do polystyrenu.

Ukončovací lišta se používá pro ukončení nopové fólie, která je vytažena nad úroveň terénu. Zakončovací profil zabraňuje zatékání za nopovou folii. Spolu s folií vytváří izolační systém proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkci.

Záleží, na jaký typ stavby chcete nopovou fólii použít. Nopová fólie se často používá u starých staveb, kde chcete vyřešit vlhnutí stěn ve sklepě, nebo když chcete obnovit nebo vylepšit izolaci u domů se stěnou přiléhající ke svahu. V tomto případě je jediné správné řešení – nopky ke stěně.

Kdy se dává Nopová fólie

Záleží, na jaký typ stavby chcete nopovou fólii použít. Nopová fólie se často používá u starých staveb, kde chcete vyřešit vlhnutí stěn ve sklepě, nebo když chcete obnovit nebo vylepšit izolaci u domů se stěnou přiléhající ke svahu. V tomto případě je jediné správné řešení – nopky ke stěně.Kotvení nopové fólie

Fólii na stěnu připevněte pomocí speciálních hřebíků s plastovou podložkou nebo hřebů s kotvící podložkou a hmoždíky. Fólii upevňujte nopy směrem ke zdivu, aby mezi nopy dobře proudil vzduch. To je klíčové pro odvětrávání zdiva.Zasypání nopové fólie

Když je fólie nainstalována po celém obvodu budovy a dokončena drenáž, provede se zasypání výkopu štěrkem frakce 16/32 a následně zeminou. Při zasypávání je třeba opatrnosti, aby se předešlo poškození nopové fólie. Alternativou může být zasypání kačírkem.

Záleží, na jaký typ stavby chcete nopovou fólii použít. Nopová fólie se často používá u starých staveb, kde chcete vyřešit vlhnutí stěn ve sklepě, nebo když chcete obnovit nebo vylepšit izolaci u domů se stěnou přiléhající ke svahu. V tomto případě je jediné správné řešení – nopky ke stěně.

Na co je Nopová fólie : Nopová fólie (nopovka) se používá jako izolace spodní stavby – ochrana proti vlhkosti základového a suterénního zdiva, při stavbě tepelně izolačních systémů, v odvodňovacích systémech a jako vodotěsná ochrana podzemních prvků s funkcí větrání (doplňková ochrana před radonem při odvětrávání).

Čím uchytit Nopovou fólii : Kotva nopové fólie do polystyrenu slouží k pevnému uchycení nopové fólie do extrudovaného či expandovaného polystyrenu. Kotva disponuje ostrou špičkou a 4 zuby, díky čemuž jednoduše projde nopovou fólií a pevně se uchytí do polystyrenu.

Jak zakončit Nopovku

Jak tedy správně ukončit nopovou fólii nad terénem Nopovku byste hlavně měli ukončit minimálně 300 mm nad upraveným terénem a opatřit ji speciální zakončovací „Z“ lištou, která zároveň pomáhá správné cirkulaci vzduchu.