Jak nahradit slovo což?

říct
1. povědět , sdělit ( fakta ), vyslovit , pronést , vyjádřit ( názor ), ( kniž .) pravit
2. sdělit ( pohledem ), naznačit , prozradit ( tvář pocity )
3. vyjádřit se k čemu , myslet si co
4. nařídit ( udělat ), poručit , přikázat , rozkázat , uložit

subjektivní dobro – to, co těší; objektivní dobro – to, co prospívá; mravní dobro – to, co slouží ke cti.synonyma

 • jaký
 • jenž, (knižně, zastarale) an.

Jak nahradit slovo že : synonyma

 • viď, viďte, ne.

Jak nahradit slovo prostě

synonyma

 • jednoduše, nekomplikovaně
 • zkrátka, krátce.

Jak nahradit slovo však :

 • ale , avšak , jenže , ( kniž .) leč
 • přece však , přesto však přece , přesto.
 • zato však ale.

synonyma. nevyjímaje, i s, (zkratkou) vč.

1. vyjadřuje hodnocení míry děje, stavu nebo vlastnosti jako značné, ale nikoli maximální syn. poměrně, vcelku II, celkem II/1: Za domovními dveřmi bylo docela teplo.

Jak nahradit slovo eliminovat

synonyma

 • vylučovat, odstraňovat, vyloučit, odstranit.
 • vylučovat, vyloučit, vyměšovat.

synonyma

 • znalosti, fortel.
 • prožitek, zážitek.

Díže: Díže je dřevěná nádoba na zadělávání chleba. Tím zadělávání nemyslím, že se jí chleba přiklopí, ale že se do něj nasype mouka, voda, sůl , droždí… prostě všechno, co je potřeba k uhnětení těsta na chleba. Tomu se říká zadělávání.

mean = myslet něco vážně

Sloveso mean/'mi:n/ může mít i význam myslet to tak, myslet něco vážně.

Co je to chill : Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.

Co je to Diblík : slovo diblík vysvětlují slovníky českého jazyka jako čertík, šotek. Zvláště u dětí se používá tento výraz ve smyslu čtverák, čipera, šibal či neposeda.

Co to je dřík

Popis: Tento svidřík (nazývaný také vrták či dřík) lze využít pro rozdělávání ohně pomocí luku. Je vyroben z lískového dřeva, které je tvrdé a k tomuto účelu se nejlépe hodí.

sth ( hovor .) zničit , rozdrtit , rozbít co ( skupinu , systém ap .)etymologie. Přes staroanglické slēan — „úder, udeřit“, také „zabít“ z předpokládaného pragermánského *slahaną — „uhodit“. Srovnej zejména slaughter, dále pak německé schlagen, skandinávské slå nebo nizozemské slaan, v češtině hovorové šlágr.

Co je to flexit : Flexit pravděpodobně pochází z amerického slangového výrazu to flex s významem okázalé předvádění, my starší bychom asi řekli machrování nebo frajeřina. V češtině zatím žije především na sociálních sítích nebo ve slovnících mluvy mládeže na internetu.