Jak nahradit slovo poté?
synonyma

 • jestli, když, jestliže, pakliže.

Musíme o nich přemýšlet. Okamžitě můžeme použít slovíčka též, taktéž, rovněž.synonyma

 • zrovna, přesně
 • zrovna.
 • zrovna, teď, nyní

Jak nahradit slovo dále : synonyma

 • níže.
 • navíc, mimoto, nadto.

Jak nahradit slovo potom

Při váhání, zda užít spojení předložky a ukazovacího zájmena (po tom, po té), či zda je správné jedině psaní dohromady, a tedy užití příslovce (potom, poté), se můžeme řídit jednoduchým pravidlem: je‑li možné nahradit výrazy potom a poté příslovcem pak, je namístě pouze psaní dohromady: Hrál a potom (pak) zpíval.

Jak nahradit slovo říct :

říct
1. povědět , sdělit ( fakta ), vyslovit , pronést , vyjádřit ( názor ), ( kniž .) pravit
2. sdělit ( pohledem ), naznačit , prozradit ( tvář pocity )
3. vyjádřit se k čemu , myslet si co
4. nařídit ( udělat ), poručit , přikázat , rozkázat , uložit

Klikněte na Domů > Nahradit. Do části Najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete nahradit. Do částiNahradit čím zadejte nový text. Abyste změnili se všechny výskyty slova nebo fráze, vyberete Nahradit vše.

synonyma

 • tady, tu.
 • tuhle, tady.
 • tady, v tomto případě

Jak nahradit slovo prostě

synonyma

 • jednoduše, nekomplikovaně
 • zkrátka, krátce.
 • povědět , sdělit ( fakta ), vyslovit , pronést , vyjádřit ( názor ), ( kniž .) pravit.
 • sdělit ( pohledem ), naznačit , prozradit ( tvář pocity )
 • vyjádřit se k čemu , myslet si co.
 • nařídit ( udělat ), poručit , přikázat , rozkázat , uložit.
 • prozradit , vyzradit , ( expr .)
 • ( při ) slíbit , zavázat se.

Klikněte na Domů > Nahradit. Do části Najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete nahradit. Do částiNahradit čím zadejte nový text. Abyste změnili se všechny výskyty slova nebo fráze, vyberete Nahradit vše.

slovo "bohužel" je příslovce, patří k mnoha složeným slovům, kde první část tvoří bohu-. Příslovce "bohužel" vyjadřuje lítost, politování mluvčího. Místo "bohužel" můžeme říci "na neštěstí".

Jak nahradit slovo toto : Čeština pro cizine online: Tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I. (úroveň B2)

pád M živ. N
3. tomuto tomuto
4. tohoto toto
6. o tomto o tomto
7. tímto tímto

Jak nahradit slovo která : synonyma

 • jaký
 • jenž, (knižně, zastarale) an.