Jak nahradit slovo případně?
Dříve bylo příslovce případně spojováno také s významem ‚vhodně, výstižně, přiměřeně' (případná poznámka –⁠ případně poznamenat). Dnes je však slovo případně chápáno výlučně jako spojovací výraz s významem ‚popřípadě, eventuálně', a proto má stejné interpunkční řešení: Napiš, případně zatelefonuj.

jestliže
1. – li , když , v případě že , za podmínky že , pokud , jak , ( kniž .) pakliže
2. kdežto , zatímco
říct
1. povědět , sdělit ( fakta ), vyslovit , pronést , vyjádřit ( názor ), ( kniž .) pravit
2. sdělit ( pohledem ), naznačit , prozradit ( tvář pocity )
3. vyjádřit se k čemu , myslet si co
4. nařídit ( udělat ), poručit , přikázat , rozkázat , uložit

Jak nahradit slovo právě : synonyma

 • zrovna, přesně
 • zrovna.
 • zrovna, teď, nyní

Co je to synonymum příklad

Synonyma (slova souznačná) jsou slova, která mají stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Příklad: chlapec a hoch. Antonyma (slova protikladná) jsou slova opačného, protikladného významu. Příklad: studený a teplý.

Co je popřípadě : eventuálně, případně, (zkratkou) popř.

Klikněte na Domů > Nahradit. Do části Najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete nahradit. Do částiNahradit čím zadejte nový text. Abyste změnili se všechny výskyty slova nebo fráze, vyberete Nahradit vše.

synonyma

 1. viď, viďte, ne.

Jak nahradit slovo bohužel

slovo "bohužel" je příslovce, patří k mnoha složeným slovům, kde první část tvoří bohu-. Příslovce "bohužel" vyjadřuje lítost, politování mluvčího. Místo "bohužel" můžeme říci "na neštěstí".synonyma

 • jednoduše, nekomplikovaně
 • zkrátka, krátce.

synonyma

 • vlastnit.
 • čítat, zahrnovat.
 • pociťovat, zakoušet.
 • být někomu kolik; (expresivně, zhruběle) smrdět tady už (jak dlouho)
 • pojmout; dostat; (vulgárně) ošukat, oprcat.


Slovo je nositelem informace s určitým obsahem, vnímané ve formě zvuku (mluvený projev), vizuálně v případě písma (též tisku) i hmatově (tzv. Braillovo písmo) a to ve významu věcném neboli lexikálním, uváděném ve slovníku a/nebo mluvnickém (gramatickém) v případě spojení s dalšími slovy.

Co znamená slovo resp : Respektive je nestupňovatelné příslovce způsobu, které znamená „lépe řečeno“ či „vlastně“. V písemném projevu se často používá zkratka resp.

Jak se píše zkrátka respektive : Slovo respektive lze nahradit zkratkou resp. Psaní slova respektive může člověku pěkně zamotat hlavu.

Jak nahradit slovo malý

synonyma

 • drobný, nevelký, nicotný, nevalný, mizivý, nepatrný, skromný, skrovný, miniaturní
 • omezený, bezvýznamný, nevýznamný
 • mladší


protože – proto, že; takže – tak, že.Zaměnit lze jen spojky nebo a anebo (psáno dohromady). Obě se totiž používají ve větách uvádějících alternativy. Mohu tedy říci přijedu ve středu nebo ve čtvrtek a také přijedu ve středu anebo ve čtvrtek.

Jak nahradit slovo která : synonyma

 • jaký
 • jenž, (knižně, zastarale) an.