Jak nahradit slovo vždy?
synonyma

 1. nežli, (v obecném jazyce) jak.
 2. dokud.

synonyma

 • jaký
 • jenž, (knižně, zastarale) an.
říct
1. povědět , sdělit ( fakta ), vyslovit , pronést , vyjádřit ( názor ), ( kniž .) pravit
2. sdělit ( pohledem ), naznačit , prozradit ( tvář pocity )
3. vyjádřit se k čemu , myslet si co
4. nařídit ( udělat ), poručit , přikázat , rozkázat , uložit

Čím nahradit slovo prostě : synonyma

 • jednoduše, nekomplikovaně
 • zkrátka, krátce.

Jak jinak vyjadrit slovo dobře

subjektivní dobro – to, co těší; objektivní dobro – to, co prospívá; mravní dobro – to, co slouží ke cti.

Jak nahradit slovo bohužel : slovo "bohužel" je příslovce, patří k mnoha složeným slovům, kde první část tvoří bohu-. Příslovce "bohužel" vyjadřuje lítost, politování mluvčího. Místo "bohužel" můžeme říci "na neštěstí".

synonyma

 • drobný, nevelký, nicotný, nevalný, mizivý, nepatrný, skromný, skrovný, miniaturní
 • omezený, bezvýznamný, nevýznamný
 • mladší


synonyma

 • mimo, vyjma, až na.

Jak se řekne jiným slovem

Synonyma, též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení.

 • ale , avšak , jenže , ( kniž .) leč
 • přece však , přesto však přece , přesto.
 • zato však ale.

Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva.

kulový (hovno) lóve (peníze) kérovat (vměšovat se, tetovat)

Jak nahradit díky tomu : Předložky kvůli a díky mají hodně podobný význam. Obě používáme, pokud chceme vysvětlit důvod nebo příčinu nějaké události, lidského chování nebo třeba našeho pocitu.

Co znamená Zec mi kár : – abys snědl/a tátův kokot! te chas miro kar! – abys snědl/a můj kokot! tu cikno, bango kar!

Jak flexit

Flexit pravděpodobně pochází z amerického slangového výrazu to flex s významem okázalé předvádění, my starší bychom asi řekli machrování nebo frajeřina. V češtině zatím žije především na sociálních sítích nebo ve slovnících mluvy mládeže na internetu.

Předložku díky použijeme, pokud mluvíme o něčem kladném, pozitivním.Díky → spojení s pozitivní skutečností

Své díky přece někomu vyjadřujeme za něco, co je pro nás dobré, přínosné či žádoucí. A přesně v takových významech bychom měli používat i předložkové slovo díky. Např.: „Tu zkoušku jsem udělal jen díky tvým dobrým radám.

Co znamená slovensky Ľúbim ťa : Milujem ťa ., Ľúbim ťa . Ľúbim ťa . Miluji tě ., Mám tě rád . Milujem ťa .