Jak napsat abstrakt k prezentaci?
Základní pravidla při psaní abstraktu

Abstrakt je zpravidla psán stručně, ale měl by čtenáři více do hloubky nastínit téma navazující práce a seznámit jej tak i s použitými metodami, výsledky a závěrem. Abstrakt je stejně jako anotace vždy na začátku práce ještě před úvodem a je pro něj vyhrazena celá jedna strana.Je třeba stručně popsat metodiku, včetně počtu a výběru subjektů a statistických metod. Výsledky je vhodné popsat slovní formou, včetně nejdůležitějších výstupů statistických analýz. Abstrakt by měl být zakončen závěry a důsledky. Abstrakt by měl být psán v minulém čase.Jak napsat abstrakt bakalářské práce

 1. Určete cíl své práce, proč jste si vybrali právě toho téma,
 2. sepište hypotézu celé práce,
 3. popište hlavní téma práce, naznačte, jak se vaše práce liší od ostatních,
 4. vysvětlete metody, které jste použili v praktické části pro sběr dat a jejich případné zpracování,

Jak dlouhy by měl být Abstrakt : Abstrakt je však rozsáhlejší – při dodržení normy ČSN ISO 214 by měl obsahovat až 500 slov u BP / DP. V případě článků nebo částí práce by se mělo jednat o 250 slov a u krátkých zpráv pouze o 100 slov. Tip: Naformátování a korektní umístění abstraktu je součástí služby formátování prací.

Co by měl obsahovat abstrakt

Co má obsahovat abstrakt v bakalářské práci Jak už bylo řečeno, abstraktem se rozumí stručný popis obsahu bakalářské práce. Jeho cílem je především zaujmout čtenáře natolik, aby si bakalářskou práci přečetl. Autor by se měl v první části abstraktu zaměřit především na řešený problém, téma a cíl celé práce.

Jak vypadá anotace : Anotace je v podstatě něco jako stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce, a měla by tak seznámit čtenáře s problematikou, které se ve své práci věnujete. Zpravidla je tvořena několika větami (6 až 10 řádků), pro které je vyhrazena celá jedna strana.

Zásady správně napsaného poděkování

 • Poděkování musí být osobní, tzn.
 • Poděkování musí být napsáno bez gramatických i pravopisných chyb, bez chyb ve jméně a vulgarismů.
 • Poděkování pište a odesílejte včas, bez velké časové prodlevy.
 • V děkovném dopise vyjadřujte své pocity.
 • Nepleťte do něj jiné záležitosti.


Základní rozdíl mezi anotací a abstraktem spočívá v tom, že abstrakt v sobě zahrnuje popis způsobu řešení zkoumané problematiky, užité metody výzkumu nebo také výsledky výzkumného šetření, zatímco anotace tyto údaje neobsahuje. Anotací rozumíme pouze krátký popis práce o několika větách.

Co má být v abstraktu

Jak už bylo řečeno, abstraktem se rozumí stručný popis obsahu bakalářské práce. Jeho cílem je především zaujmout čtenáře natolik, aby si bakalářskou práci přečetl. Autor by se měl v první části abstraktu zaměřit především na řešený problém, téma a cíl celé práce.Anotace vs abstrakt

Základní rozdíl mezi anotací a abstraktem spočívá v tom, že abstrakt v sobě zahrnuje popis způsobu řešení zkoumané problematiky, užité metody výzkumu nebo také výsledky výzkumného šetření, zatímco anotace tyto údaje neobsahuje. Anotací rozumíme pouze krátký popis práce o několika větách.V rámci formální úpravy má poděkování jednoduchý nadpis „Poděkování“. Tento nadpis však není součástí automatického generovaného obsahu práce. Nadpis „poděkování“ je zpravidla tučný text s písmem např. o 2 nebo 4 body větším, než je normální text práce.

Poděkování s dárkem

Může to být třeba velká tabulka čokolády, poukaz na masáž… Nebo poděkujte s Florea. Poslat květiny se vzkazem jako poděkování je čím dál oblíbenější forma vyjádření vděčnosti za pomoc či radu. Počet růží nebo jiných květin do děkovné kytice by měl být úměrný velikosti pomoci.

Jak má vypadat anotace : Anotace je typicky kratší a jejím cílem je říci, co bude obsahem článku, nalákat, zaujmout (v novinářském prostředí se často označuje jako perex). Neprozrazuje výsledky ani metody, ale upozorňuje na to, že by si dílo měl člověk přečíst. Má vysvětlující nebo doporučující ráz.

Co říct na Děkuji : Všichni Vám řeknou – bylo mi ctí, rádo se stalo, udělal jsem to rád, jsem rád, jsem poctěn, OK, já díky a další a další.

Jak jinak říct Není zač

Co tedy říkat místo "Není zač" Zkuste třeba "Rádo se stalo." nebo dokonce "Rádo se děje." nebo "Bylo mi potěšením." Když jsem nad tím přemýšlela, uvědomila jsem si, co děláme, když říkáme "není zač". Snižujeme tím hodnotu toho, co pro druhé děláme.

Mnohokrát / mockrát díky. Neuvěřitelně / strašně / převelice díky. Fakt díky. Nevím, jak ti poděkovat.Rádo se stalo, mami. Rado sa stalo. Žádný problém.

Jak nejlépe ukončit prezentaci :

 1. Shrnutí Stručně shrňte hlavní myšlenku své řeči. Snažte se nemluvit příliš nudně, neopakovat stejnými slovy.
 2. Výzva k akci. Cílem výzvy k akci je přimět posluchače k tomu, aby něco udělali – jednu konkrétní věc teď, nebo nikdy.
 3. Zajímavý tip. Nabízet konkrétní produkty můžete v rámci výzvy k akci.