Jak nastavit barevný tisk HP?
Vyberte svou tiskárnu a pokud se tlačítko zobrazí, klikněte na Možnost Zobrazit podrobnosti . Kliknutím na názvy nastavení nebo nabídku možností tisku uprostřed okna otevřete všechna nastavení podle kategorií. Barevný nebo černobílý: Povolte nebo vypněte možnost Tisk v režimu Barevně nebo černobíle.Nesprávně zvolený papír může vyžadovat vyšší teplotu na zatavení toneru a nedostatečná teplota může způsobit nedostatečné zažehlení barvy. V případě, že máte správně nastavený barevný tisk, mohlo dojít k nesprávnému namíchání barevné palety v důsledku špatné funkčnosti jedné z kazet.Přejděte na Soubor > Možnosti. Vyberte Zobrazit. V části Možnosti tisku vyberte Tisk barev a obrázků pozadí.

Jak nastavit tiskárnu HP : Pomocí Průvodce instalací bezdrátové sítě z ovládacího panelu tiskárny připojte tiskárnu k síti Wi-Fi.

 1. Umístěte tiskárnu do blízkosti směrovače Wi-Fi.
 2. Otevřete nabídku nastavení, síť nebo bezdrátové připojení a vyberte Průvodce instalací bezdrátové sítě.
 3. Vyberte název sítě a poté zadejte heslo pro dokončení připojení.

Jak funguje barevný tisk

Světlo prochází jednotlivými barevnými vrstvami a je stále více pohlcováno. Výsledná barva se skládá z vlnových délek, které zbudou po odrazu nebo průchodu filtrem. Smícháním modrozelené (azurové) a žluté barvy vznikne barva zelená, žluté a purpurové barva červená a purpurové a modrozelené barva modrá.

Jak aktivovat tiskárnu : Přeinstalujte tiskárnu:

 1. Vyberte spustit > Nastavení > Bluetooth & zařízení > tiskárny & skenery . Otevření nastavení tiskáren & skenerů
 2. Zkontrolujte, že je tiskárna zapnutá a připojená. Vedle možnosti Přidat tiskárnu nebo skener vyberte Přidat zařízení a podle pokynů přidejte tiskárnu.

Nejjednodušším způsobem je umístit tiskovou hlavu (popřípadě celou cartridge, jestliže je hlava její součástí) na kapesník navlhčený teplou vodou. Postupně by se měl začít uvolňovat zaschlý inkoust, který vytvoří výraznou skvrnu. Umístěte proto kapesník s hlavou na snadno omyvatelnou plochu.

Pokud je samolepka řádně odstraněna a náplň přesto netiskne, ponechejte náplň v tiskárně minimálně 4 hodiny a pak znovu zkuste tisk. Inkoust může být uvnitř náplně shromážděn na špatném místě (náplň ležela na boku, na horní straně a podobně) a až umístěním do tiskárny se náplň dostane do správné polohy.

Jak udělat barevný podklad ve Wordu

Změna barvy pozadí

Přejděte na Návrh > Barva stránky. Zvolte požadovanou barvu. Pokud požadovanou barvu nevidíte, vyberte Další barvy a pak vyberte barvu z některé z možností v poli Barva .Tisk diagramu

 1. Vyberte tiskárnu.
 2. Vyberte počet kopií.
 3. Vyberte stránky, které chcete vytisknout.
 4. Vyberte Collated (Kompletováno) nebo Uncollated (Nebalené).
 5. Vyberte Barva nebo Černobíle.
 6. Vyberte Tisk.

Přidání tiskárny nebo skeneru do Windows

 1. Vyberte spustit > Nastavení > Bluetooth & zařízení > tiskárny & skenery .
 2. Vedle možnosti Přidat tiskárnu nebo skener vyberte Přidat zařízení.
 3. Počkejte, až najde blízké tiskárny, vyhledejte tiskárnu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.


K instalaci tiskárny většinou stačí, když ji připojíte k počítači. Jednoduše zapojte USB kabel z tiskárny do dostupného portu USB na počítači a tiskárnu zapněte. Na hlavním panelu vyberte ikonu Hledat , do panelu hledání zadejte Tiskárny a pak ve výsledcích hledání vyberte Tiskárny & skenery.

Co to je barevný model : Barevný model je barevný prostor, který používá základní barvy a jejich mísení do výsledné barvy. Pro reprodukci barev v monitorech či projektorech se používá způsob RGB, který využívá spojování červené, zelené a modré (s vlnovými délkami 630, 530 a 450 nm) pro zobrazení obsáhlého pole barev.

Proč je tiskárna HP offline : Stav „Offline“ obvykle označuje, že počítač nemůže komunikovat s tiskárnou, protože je vypnutá, je odpojen kabel USB nebo je v tiskárně zapnutý režim Používat tiskárnu offline. Může také docházet k následujícím stavům: Tiskárna se zasekne nebo zamrzne.

Jak vyměnit barvu v tiskárně

Pro výměnu toneru v tiskárně doporučujeme následující postup:

 1. Vypněte tiskárnu.
 2. Vyjměte prázdnou tonerovou kazetu.
 3. Plastová kazeta nepatří do koše.
 4. Zkontrolujte nový toner.
 5. Protřepat, nemíchat.
 6. Pryč s ochrannými prvky.
 7. Připravit návod a vložit.
 8. Tiskárnu zavřete, zapněte, a máte hotovo.


Některé tiskárny mají vestavěný displej pro zobrazování úrovně zbývajícího inkoustu a dalších informací. Některé tiskárny hlásí úroveň zbývajícího toneru nebo inkoustu počítači a údaje pak můžete najít v panelu Tiskárny v Nastaveních. Pokud jsou informace dostupné, uvidíte je v podrobnostech o tiskárně.Následující postup vám pomůže s resetem do továrního nastavení:

 1. Vypněte tiskárnu a na 30 vteřin odpojte napájecí kabel.
 2. Po zapojení kabelu zapněte tiskárnu a tlačítko 15 vteřin držte.
 3. Měla by se rozsvítit kontrolka tlačítka pozor zastav.
 4. Tlačítko můžete uvolnit.
 5. Počkejte na obnovení tiskárny/kontrolky budou svítit.

Jak restartovat tiskárnu HP Deskjet : Reset tiskárny HP:

 1. Vypněte tiskárnu a na 30 vteřin odpojte napájecí kabel.
 2. Kabel opět zapojte, zmáčkněte tlačítko napájení a 15 vteřin jej držte.
 3. Rozsvítí se kontrolka “pozor”.
 4. Uvolněte tlačítko.
 5. Počkejte, až se tiskárna obnoví.