Jak nastavit primární tiskárnu?
K drátovému připojení standardně používáme USB či Ethernetový kabel, k bezdrátovému zase síť WiFi nebo Bluetooth. Záleží na tom, jak a kam přesně chceme tiskárnu připojit: zda k jedinému zařízení, či do místní sítě. Připojení tiskárny k jednomu počítači je velmi jednoduché: obě zařízení stačí spojit USB kabelem.Chcete-li připojit bezdrátovou tiskárnu, postupujte takto:

 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Zařízení > Tiskárny & skenery > Přidat tiskárnu nebo skener.
 2. Počkejte, než se vyhledají blízké tiskárny, pak zvolte tu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojená k síti a nemá zapnutý off-line režim. Zkuste restartovat tiskárnu i počítač, odinstalovat a opětovně nainstalovat zařízení a ovladače. Pokud je tiskárna připojena přes USB kabel, zkontrolujte, zda je dobře zastrčený.

Jak připojit starou tiskárnu k notebooku : Jednoduše zapojte USB kabel z tiskárny do dostupného portu USB na počítači a tiskárnu zapněte.

 1. Na hlavním panelu vyberte ikonu Hledat , do panelu hledání zadejte Tiskárny a pak ve výsledcích hledání vyberte Tiskárny & skenery.
 2. Vedle přidat tiskárnu nebo skener vyberte Přidat zařízení.

Jak nastavit tiskárnu

Vyberte Start >Nastavení . Přejděte na Zařízení > Tiskárny a skenery > vyberte tiskárnu > Spravovat. Potom vyberte Nastavit jako výchozí. Pokud možnost Nastavit jako výchozí nevidíte, je možné vybrat možnost Povolit Windows spravovat výchozí tiskárnu.

Jak resetovat tiskárnu : Následující postup vám pomůže s resetem do továrního nastavení:

 1. Vypněte tiskárnu a na 30 vteřin odpojte napájecí kabel.
 2. Po zapojení kabelu zapněte tiskárnu a tlačítko 15 vteřin držte.
 3. Měla by se rozsvítit kontrolka tlačítka pozor zastav.
 4. Tlačítko můžete uvolnit.
 5. Počkejte na obnovení tiskárny/kontrolky budou svítit.

Přeinstalujte tiskárnu:

 1. Vyberte spustit > Nastavení > Bluetooth & zařízení > tiskárny & skenery . Otevření nastavení tiskáren & skenerů
 2. Zkontrolujte, že je tiskárna zapnutá a připojená. Vedle možnosti Přidat tiskárnu nebo skener vyberte Přidat zařízení a podle pokynů přidejte tiskárnu.


Následující postup vám pomůže s resetem do továrního nastavení:

 1. Vypněte tiskárnu a na 30 vteřin odpojte napájecí kabel.
 2. Po zapojení kabelu zapněte tiskárnu a tlačítko 15 vteřin držte.
 3. Měla by se rozsvítit kontrolka tlačítka pozor zastav.
 4. Tlačítko můžete uvolnit.
 5. Počkejte na obnovení tiskárny/kontrolky budou svítit.

Co dělat když mi nejde tiskárna

Začněte tedy tím, že se nejprve podíváte, jestli jsou oba konce kabelu správně do zařízení zastrčené. V případě, že máte tiskárnu připojenou bezdrátově, zkuste tiskárnu i počítač restartovat. Pokud nepomůže ani to, bude nutné tiskárnu od wifi odinstalovat a znovu nainstalovat, popřípadě samotné ovladače.Krok za krokem

 1. tiskárna se nejprve připojí přes USB k počítači nebo notebooku.
 2. nainstalují se ovladače.
 3. při instalaci se vás to zeptá, zda chcete USB nebo WiFi připojení
 4. při volbě WiFi připojení začne tiskárna hledat WiFi a vypíše seznam.
 5. pak stačí najít svůj router, zadat heslo.

Jak lze inicializovat a vymazat tiskárnu na výchozí tovární

 1. Stiskněte tlačítko / .
 2. zobrazte položku [Nastavení] a poté stiskněte OK.
 3. zobrazte položku [Resetovat] a poté stiskněte OK.
 4. zobrazte požadovanou možnost resetování a poté stiskněte OK.
 5. Zobrazí se zpráva s výzvou k potvrzení možnosti resetování.


Držte tlačítko stisknuté a stiskněte a podržte tlačítko "Storno". Obě tlačítka na pár sekund podržíte, poté nejprve uvolněte tlačítko „Storno“ a po 3-4 sekundách uvolněte i tlačítko napájení. Potom by se mělo obnovit tovární nastavení.

Jak resetovat nastavení tiskárny HP : HP FutureSmart 4 nebo 5

 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky: Obecné
 3. Vyberte možnost Resetovat. Zobrazí se upozornění, že provedení obnovení může mít za následek ztrátu dat.
 4. Dalším výběrem možnosti Reset (Obnovit) proces dokončete.

Jak zprovoznit tiskárnu : Obsah:

 1. krok: vhodně umístěte tiskárnu.
 2. krok: připojení tiskárny k počítači. Přímé připojení přes kabel. Kabelové zapojení do sítě Bezdrátové připojení přes Wi-Fi síť Bezdrátové připojení: Direct Wi-Fi a Bluetooth.
 3. krok: instalace ovladačů tiskárny.
 4. krok: vložení náplní

Proč mi nefunguje tisknout

Příčin hlášení může být více jako například nesprávně vsazený toner, špatná sypkost toneru, špatné kontakty zapříčiňující chybnou interní komunikaci mezi tiskárnou a tonerem, vadné nastavení čipu z výroby, nekompatibilní toner atd. Jak správně vložit toner do tiskárny můžete nastudovat v našem dřívějším článku.

Možností, co udělat se starou tiskárnou, máte hned několik.

 1. Využijte červené kontejnery na elektroodpad.
 2. Starou tiskárnu zavezte na sběrný dvůr.
 3. Spotřebiče můžete odevzdat i prodejcům elektroniky.
 4. Pro starou tiskárnu si k vám přijedou.
 5. Tonery nevyhazujte, nabídněte je k výkupu.

Vyberte možnost Rozšířená nastavení. Vyberte položku Wi-Fi Direct. Vyberte název zařízení tiskárny a poté se k ní připojte pomocí připojení Wi-Fi Direct. Na ovládacím panelu tiskárny povolte následujícím způsobem žádost opřipojení zchytrého zařízení.

Jak připojit tiskárnu USB do sítě : Připojení a nastavení tiskárny ve Windows

 1. Do vyhledávacího pole ve Windows zadejte „Tiskárny“.
 2. Zvolte odkaz „Tiskárny a skenery“.
 3. V sekci „Přidat tiskárnu nebo skener“ vyberte možnost „Přidat zařízení“.
 4. Počkejte, než se načtou všechna zařízení a pak vyberte vaši tiskárnu.
 5. Vše potvrďte.