Jak naučit dítě odčítat pod sebou?
Na prvním stupni základní školy se děti učí operace sčítání, odčítání, násobení, dělení v oboru přirozených čísel. Pokud tyto operace zvládnou, usnadní jim to zvládnutí učiva matematiky v dalších ročnících ZŠ, ve složitějších matematických tématech.Sčítání, odčítání s přechodem přes základ 10 se provádí pomocí rozkladu druhého sčítance a to tak, že se nejdříve určí, kolik je třeba přičíst k prvnímu sčítanci, aby výsledkem bylo číslo 10. To je např. 8 + 7 = 8 + (2 + 5) = (8 + 2) + 5 = 10 + 5 = 15.Je důležité dítěti opakovat, že při sčítání dáváme věci dohromady, při odčítání dáváme věci pryč. Můžete později danou úlohu i napsat: 2 + 1 = 3; 3 – 1 = 2 Dítě vidí pohyb autíček a skutečný postup, zároveň si nenásilně fixuje znaménka plus a mínus.

Jak naučit dítě do pěti počítat : Jak naučit počítat zpaměti detailněji Můžete začít již v předškolním věku s počítáním do 5. Nejdříve využíváme různé pomůcky, třeba kamínky. Postupně seznamujeme dítě s matematickými operacemi plus a minus, učíme ho postřehem poznat počet kamínků.

Jak naučit odčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Postupujeme z pravé strany. Vždy odečteme dvě čísla pod sebou a výsledek zapíšeme pod ně. Pokud je horní číslo menší než spodní, tak si „půjčíme“ desítku a místo ní v dalším sloupci odečteme o 1 víc.

Jak se počítá pod sebou : Sčítání pod sebou (Písemné sčítání)

Postupujeme z pravé strany. Vždy sečteme dvě čísla pod sebou a výsledek zapíšeme pod ně. Pokud je výsledek větší než 10, zapisujeme pouze číslo na pozici jednotek. Číslo na pozici desítek přenášíme dál doleva – přičteme jej v dalším sloupci.

Ve věku 3 let některé děti dovedou počítat zpaměti do pěti. Víc než tři předměty však nespočítají. Ve věku 4 až 5 let si své logické dovednosti prohlubují a zapamatovávají si další čísla, která umí s postupem času používat téměř bezmyšlenkovitě.

Odčítání pod sebou

Postupujeme z pravé strany. Vždy odečteme dvě čísla pod sebou a výsledek zapíšeme pod ně. Pokud je horní číslo menší než spodní, tak si „půjčíme“ desítku a místo ní v dalším sloupci odečteme o 1 víc.

Kdy se dítě naučí počítat

Již od věku 4 měsíců může začít seznamování vašeho miminka s počítáním a matematikou. Pokud tak učiníte, máte možnost poskytnout mu intuitivní pochopení základní dovednosti, kterou pak bude využívat po celý svůj život.Při písemném odčítání zapisujeme čísla pečlivě pod sebe. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Je nutné napsat znaménko mínus před menšitele a místo znaménka „rovná se“ celý příklad podtrhneme. Začínáme zdola nahoru, nejprve jednotky, potom odčítáme desítky, stovky atd.Při písemném odčítání zapisujeme čísla pečlivě pod sebe. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Je nutné napsat znaménko mínus před menšitele a místo znaménka „rovná se“ celý příklad podtrhneme. Začínáme zdola nahoru, nejprve jednotky, potom odčítáme desítky, stovky atd.

Co by mělo znát

 • jméno a adresu svého bydliště, jména věk a povolání své rodiny.
 • základní barvy, geometrické tvary, řadu čísel od jedné do deseti, části těla, zvířata, rostliny.
 • zná základní znaky ročních období, začíná se orientovat ve dnech týdne.

Co by mělo umět 3 leté dítě : Tříleté děti již umějí navazovat první přátelské vztahy a začínají mít schopnost zlepšovat náladu, je-li někomu v jejich okolí do pláče. Umí nakreslit kružnici, stříhat rovně nůžkami, stát na jedné noze a rozvíjí se i v řadě dalších směrů.

Jak se počítá násobení pod sebou : Při písemném násobení postupujeme následovně:

 1. Čísla si napíšeme pod sebe, zarovnaná doprava.
 2. Postupně jednotlivými ciframi spodního čísla pronásobíme celé horní číslo.
 3. Výsledky dílčích násobení zapisujeme na řádky pod sebe.
 4. Nakonec všechny dílčí výsledky sečteme (viz postup pro sčítání pod sebou).

Kdy dítě umí pocitat do 10

Od 18 m mluvi ve vetach, počítá do 10.

Mělo by si pamatovat jména kamarádů, dětí z mateřské školy a příjmení některých dětí. Dítě v tomto věku by mělo zvládat rozlišovat časové vztahy (ráno, poledne, večer), den a noc (je světlo – je tma), dnes, včera a zítra, mělo by chápat typické znaky ročních období (jaro, léto, podzim, zima).Čísla si napíšeme pod sebe, zarovnaná doprava. Postupujeme z pravé strany. Vždy odečteme dvě čísla pod sebou a výsledek zapíšeme pod ně. Pokud je horní číslo menší než spodní, tak si „půjčíme“ desítku a místo ní v dalším sloupci odečteme o 1 víc.

Jak se sčítá pod sebou : Při písemném sčítání postupujeme následovně:

 1. Čísla si napíšeme pod sebe, zarovnaná doprava.
 2. Postupujeme z pravé strany.
 3. Vždy sečteme dvě čísla pod sebou a výsledek zapíšeme pod ně.
 4. Pokud je výsledek větší než 10, zapisujeme pouze číslo na pozici jednotek.