Jak oslovit člověka s titulem?
Pokud má někdo u jména více titulů oslovujeme ho vždy tím nejvyšším dosaženým. Pro ukázku: profesor>docent>doktor>magistr. U žen pak před titul vždy dáváme paní, ať už je dotyčná vdaná či nikoliv.Vážený pane plukovníku, majore, kapitáne, poručíku, zpravidla přednost před akademickým titulem, např. Vážený pane profesore, docente, doktore, inženýre, magistře (viz kap. Zkratky titulů a hodností a Pořadí titulů).Akademické (vědecko-pedagogické) hodnosti a tituly

Titul Název Oslovení
CSc. kandidát věd pane Zelený; paní magistro
DrSc. doktor věd pane doktore; paní doktorko
D.Sc. doktor věd pane doktore; paní doktorko
Doc. docent pane docente; paní docentko

Jak oslovit zenu s titulem Bc : Titul Bc. (bakalář) získávají absolventi bakalářských studijních programů a BcA. (bakalář umění) mají absolvento bakalářského studia v oblasti umění. V obou případech oslovujeme paní bakalářko, pane bakaláři.

Jak jdou po sobě tituly

Jednotlivé tituly jdou za sebou podle zvyku takto:

 • prof. (profesor/ka), doc.
 • MUDr. (doktor/ka medicíny), MVDr.
 • Ph. D.
 • Ing. (inženýr/ka), Ing.
 • Bc. (bakalář/ka), BcA.
 • DiS. (diplomovaný/á specialista/ka) – titul se píše za jménem, při oslovování se moc nepoužívá.

Co je víc Mgr nebo ING : (inženýr) – Titul inženýr má stejnou hodnotu jako magistr, ale uděluje se absolventům přírodovědných, technických a ekonomických oborů. Architekti mají titul inženýr trochu vylepšený: Ing. arch.

Nezapomeňte e-mail zahájit oslovením. V oficiální komunikaci není zahájení e-mailu pozdravem považované za vhodné. Obvykle je oslovení ve formě Vážený pane/Vážená paní a následuje oslovení akademickým titulem, funkcí nebo příjmením. Za oslovením se vždy píše čárka a další řádek by měl začínat malým písmenem.

Oslovování na univerzitě

 1. Bc., BcA. – bakaláře neoslovujeme! (
 2. Mgr., MgA. – oslovujeme „pane magistře“ nebo „paní magistro“
 3. Ing., Ing. arch. –
 4. MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., JUDr., RNDr., PharmDr., ThDr., PaedDr. – oslovujeme „pane doktore“ nebo „paní doktorko“
 5. Ph. D., Th.
 6. doc. –
 7. prof. –
 8. Bc. =

Jak oslovit Mgr a Ing

OSLOVENÍ

 • bakalář magistr. inženýr. doktor. doktor přírodních věd. docent.
 • Bc. Mgr. Ing. Ph. D. RNDr.
 • před jménem. před jménem. před jménem. za jménem. před jménem. před jménem.
 • většinou nepoužíváme. pane magistře, paní magistro. pane inženýre, paní inženýrko. pane doktore, paní doktorko. pane doktore, paní doktorko.

Pokud chceme oslovit osobu s titulem doc. Ing. ………., Ph. D., tak jej oslovíme „pane docente“. Oslovení „pane inženýre či „pane doktore“ je v tomto případě chybné.Ženy, ať jsou vdané či nikoli, oslovujeme paní. Jde o projev úcty, nikoli o její rodinný stav. Pokud nejde o mladou dívku, nebo pokud si to žena vysloveně nepřeje, ponecháme titul „slečna″. Někdy se jedná i o starší paní, která nebyla provdána, ale na oslovení „slečna“ trvá.

Mnoho práva neznalých osob se domnívá, že titul JUDr. znamená něco víc, než titul Mgr. Není tomu tak. V praxi rozdíl mezi těmito tituly neexistuje.

Jaký je nejvyšší titul v ČR : Nejvyšším možným akademickým titulem (dosaženým vzděláním) je v rámci Boloňského procesu, tedy i dle českého vysokoškolského zákona, titul získaný v doktorském studijním programu, tedy doktor – Ph. D. (blíže ISCED).

Jaké tituly jsou nejvyšší : Nejvyšším možným akademickým titulem (dosaženým vzděláním) je v rámci Boloňského procesu, tedy i dle českého vysokoškolského zákona, titul získaný v doktorském studijním programu, tedy doktor – Ph. D.

Kdy oslovovat titulem

Titulem oslovujeme tehdy, uvede-li jej dotyčný při představování nebo předá vizitku, kde je titul uveden.

Nejvhodnějším zakončením formálního e-mailu jsou formulace jako: „S pozdravem“, „S úctou“, „S přáním hezkého dne“ apod. Na konci e-mailu pak samozřejmě nesmí chybět Vaše jméno a přímení. V nastavení e-mailu si rovněž můžete nastavit automatický podpis, což působí více profesionálně.Mnoho práva neznalých osob se domnívá, že titul JUDr. znamená něco víc, než titul Mgr. Není tomu tak. V praxi rozdíl mezi těmito tituly neexistuje.

Co je lepší ING nebo Mgr : Ing. (inženýr) – Titul inženýr má stejnou hodnotu jako magistr, ale uděluje se absolventům přírodovědných, technických a ekonomických oborů. Architekti mají titul inženýr trochu vylepšený: Ing.