Jak převést text na křivky Illustrator?
Označíte všechny texty a klávesovou zkratkou CTRL+Q převedete všechny texty na křivky.Postupným výběrem položek nabídky Objekt > Vektorizace obrazu > Vektorizovat spustíte vektorizaci s výchozími parametry. Illustrator ve výchozím nastavení převede obraz na černobílý výsledek vektorizace.Než pošlete data do tisku, je potřeba převést písmo do křivek. V InDesignu stačí text označit a zmáčknout Ctrl+Shift+O. Nepřevedené písmo by mohlo tiskárně zamotat hlavu a výsledek by se mohl lišit od návrhu.

Jak vytvořit křivky : Na kartě Vložení klikněte na Obrazce. V části Čáry klikněte na Křivka. Klikněte na místo, kde má křivka začínat, tažením ji nakreslete a kliknutím umístěte.

Jak umistit text na krivku

Text se obvykle přilepuje na špatnou stranu křivky. Lze to vyřešit pomocí schopnosti Převrátit z menu Křivka. Pokud se text odmítá přesunout, objekt, ke kterému je přichycen, není křivkou (je objektem – čtvercem a pod.).

Jak převést soubor do křivek : Otevřeme PDF soubor v ADOBE Readeru PRO a klikneme na Soubor > Vlastnosti > Písma. V tomto okně nyní buďto vidíme výčet fontu obsažených v PDF, nebo úplné prázdno. Pokud je prázdno, texty jsou v křivkách a můžete posílat do tiskárny.

Otevřeme PDF soubor v ADOBE Readeru PRO a klikneme na Soubor > Vlastnosti > Písma. V tomto okně nyní buďto vidíme výčet fontu obsažených v PDF, nebo úplné prázdno. Pokud je prázdno, texty jsou v křivkách a můžete posílat do tiskárny.

Mezi nejčastěji používané patří Adobe Illustrator a Corel Draw. Oba programy jsou placené, ale existuje i alternativa, která je zdarma a to Inkscape. Dále se bude hodit podkladový soubor v největším možném rozlišení. To oceníte, až budete přibližovat ten nepatrný prvek loga.

Jak udělat křivky v Illustratoru

text označte a zvolte svoje oblíbené písmo. Jakmile máte nápis finálně připravený, klikněte na menu Text – Vytvořit obrysy (použít můžete i pravé tlačítko myši – jako já na obrázku). Tuto funkcí se písmo převedlo do křivek – již nejde upravovat textovým nástrojem a převedlo se na klasický „křivkový“ objekt.Přejděte na Vložit > textové pole a pak vyberte jedno z předformátovaných textových polí ze seznamu, vyberte Další textová pole z Office.com nebo vyberte Nakreslit textové pole. Pokud vyberete Možnost Nakreslit textové pole, klikněte do dokumentu a tažením nakreslete textové pole do požadované velikosti.Vyberte textový nástroj nebo nástroj svislý text . Kliknutím umístěte textový kurzor nebo vyberte text, který chcete formátovat. V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků nebo ikonu formátování odstavce . V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků nebo ikonu formátování odstavce .

Při vektorizaci vytváříme digitální vektorovou reprezentaci vybraných prostorových prvků jako například geologických jednotek, dokumentačních bodů, zlomů, vodních toků, komunikací, měst a obcí a podobně.

Jak vygenerovat obsah textu : Vytvoření obsahu

Word pomocí nadpisů v dokumentu vytváří automatický obsah, který se může aktualizovat, když změníte text nadpisu, jeho posloupnost nebo úroveň. Kliknutím označte místo, kam chcete vložit obsah (obvykle na začátek dokumentu). Klikněte na Odkazy > Obsah a potom v seznamu vyberte styl Automatický obsah.

Jak vložit text do obrazce : Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na Textové pole a potom v dolní části nabídky klikněte na Nakreslit textové pole. Zadejte text, který se má zobrazit v textovém poli, a přetáhněte textové pole na požadované místo nad obrázkem.

Co znamená formátování textu

Formátování textu (popřípadě hypertextu) je postup, při kterém dojde k logickému rozčlenění textu, neboli k jeho zorganizování do logických celků. Formátování textů se provádí v celé řadě oborů, důležitý je ale druh díla, který má vzniknout (např. výpisky, webová stránka, román, báseň).

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte text nebo obrázek (Windows) stisknutím ctrl+X nebo stisknutím kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac). V Prohlížečích Chrome, Firefox a Chromium edge můžete k vložení textu použít také kombinaci kláves Ctrl+Shift+V a ⌘+Shift+V (vloží text bez formátování zdroje).Postup převodu (vektorizace) obrázku do křivek (entit) Nainstalujte si volně dostupný nástroj pro tvorbu a úpravu vektorové grafiky Inkscape a otevřete jej. Ze záložky Soubor vyberte Otevřít. V okně Otevřít vyhledejte soubor (obrázek) pro převod (vektorizaci) do křivek (entit).

Jak převést grafiku do vektoru : Otevřete obrázek v aplikaci Illustrator a ujistěte se, že je vybrán. Přejděte na možnost Live Trace na ovládacím panelu. Vedle klepněte na ikonu nabídky Tracing Presets and Options. Projděte si možnosti stávajících přednastavených funkcí a vyberte obrázek pro vektorizaci.