Jak přidat tiskárnu do PDF?
Tisk do souboru PDF (Windows)

 1. V aplikaci v systému Windows otevřete soubor.
 2. Zvolte nabídku ikony tří čar Nabídka > Tisk.
 3. V dialogovém okně Tisk vyberte jako tiskárnu možnost Adobe PDF. Nastavení tiskárny Adobe PDF se dá upravit zvolením tlačítka Vlastnosti (nebo Předvolby).
 4. Zvolte možnost Tisk.

V pravé horní části aplikace Směny zvolte Tisk . Jako tiskárnu vyberte Microsoft Print to PDF (Microsoft Print to PDF ). Zvolte umístění, do které chcete soubor uložit ve formátu PDF, a klikněte na Tisk.Když chcete tisknout do souboru:

Otevřete dialogové okno tisku zmáčknátím Ctrl + P . V Tiskárnách na kartě Obecné vyberte Tisknout do souboru. Abyste mohli změnit výchozí název souboru a místo, kam se má uložit, klikněte na název souboru pod výběrem tiskárny. Po dokončení volby klikněte na Vybrat.

Jak Přidat stránku do PDF souboru : Přidání stránky do PDF souboru: Vyberte stránku, která se má zobrazit před nově přidanou stránkou, vyberte volbu Úpravy > Vložit a pak vyberte volbu Stránka ze souboru nebo Prázdná stránka. Nová stránka se vloží za aktuálně zobrazenou stránku.

Jak převést do PDF

Vyberte Soubor > Tisk > Tisk (v PowerPointu vyberete jeden ze tří formátů). V rozevírací nabídce v části Tiskárna vyberte Uložit jako PDF a pak vyberte Uložit. Pak v nabídce Průzkumníka, která se otevře, můžete soubor PDF pojmenovat, zvolit, kam ho chcete uložit, a pak vybrat Uložit.

Proč mi nejde tisknout PDF : Pokud se tisk nezdaří, zkontrolujte připojení k tiskárně podle následujícího postupu: Zkontrolujte, zda je kabel mezi tiskárnou a počítačem řádně zapojen. Pokud je tiskárna připojena k rozbočovači USB, odpojte kabel tiskárny od rozbočovače. Poté připojte kabel tiskárny přímo k portu USB v počítači.

Přidání tiskárny nebo skeneru do Windows

 1. Vyberte spustit > Nastavení > Bluetooth & zařízení > tiskárny & skenery .
 2. Vedle možnosti Přidat tiskárnu nebo skener vyberte Přidat zařízení.
 3. Počkejte, až najde blízké tiskárny, vyhledejte tiskárnu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.


Dokument můžete převést do PDF pomocí Word, PowerPointu a OneNotu pro web.

 1. Vyberte Soubor > Tisk > Tisk (v PowerPointu vyberete jeden ze tří formátů).
 2. V rozevírací nabídce v části Tiskárna vyberte Uložit jako PDF a pak vyberte Uložit.

Jak tisknout do PDF a

Na kartě Soubor vyberte volbu Uložit jako… a následně vyberte Procházet. Soubor PDF/A ale můžete uložit i do cloudových úložišť (OneDrive, Google Drive apod.) V otevřeném dialogovém okně Uložit soubor jako zvolte cílovou složku, název souboru a položku Uložit jako typ vyberte PDF/A Document.Na panelu nástrojů Uspořádat stránky vyberte možnost Vložit > Ze souboru. Případně můžete na stránku kliknout pravým tlačítkem a výběrem možnosti Vložit stránky si zobrazit možnosti vložení. Vyberte PDF, který chcete vložit a poté vyberte položku Vybrat.Ve zdrojovém dokumentu vyberte možnost Upravit > Odkaz > Přidat nebo upravit odkaz a tažením obdélníku určete umístění odkazu. V dialogovém okně Vytvořit odkaz nastavte vzhled odkazu, vyberte Přejít na zobrazení stránky a poté vyberte možnost Další. V cílovém dokumentu otevřete v panelu Cílová místa dané cílové místo.

Vyberte Soubor. Zvolte Uložit jako. V dolní části okna vyberte Formát souboru . V seznamu dostupných formátů souborů zvolte PDF .

Jak přeložit soubor v PDF : Překlad dokumentů

 1. V prohlížeči přejděte na Překladač Google.
 2. Nahoře klikněte na Dokumenty.
 3. Vyberte zdrojový a cílový jazyk.
 4. Klikněte na Procházet počítač.
 5. Najděte soubor, který chcete přeložit.
 6. Klikněte na Zobrazit překlad nebo Stáhnout překlad.

Jak vytvořit tiskové PDF : Otevřete si v IND dokument, který chcete tisknout. Volba CRTL + P, objeví se klasické dialogové okno pro tisk: Nyní stačí vybrat správné přednastavení tisku (v našem případě Tiskove PDF bez spravy barev) a je hotovo. Všechna potřebná nastavení máme uložena.

Jak stáhnout tiskárnu

Stáhněte si a nainstalujte ovladač z webu výrobce tiskárny.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na Start a pak vyberte Nastavení > zařízení Bluetooth & > Tiskárny & skenery. Otevření tiskáren & skenerů
 2. Vyhledejte tiskárnu, vyberte ji a pak vyberte Odebrat.
 3. Po odebrání tiskárny ji znovu přidejte tak, že vyberete Přidat zařízení.


Přeinstalujte tiskárnu:

 1. Vyberte spustit > Nastavení > Bluetooth & zařízení > tiskárny & skenery . Otevření nastavení tiskáren & skenerů
 2. Zkontrolujte, že je tiskárna zapnutá a připojená. Vedle možnosti Přidat tiskárnu nebo skener vyberte Přidat zařízení a podle pokynů přidejte tiskárnu.

Jednoduše zapojte USB kabel z tiskárny do dostupného portu USB na počítači a tiskárnu zapněte.

 1. Na hlavním panelu vyberte ikonu Hledat , do panelu hledání zadejte Tiskárny a pak ve výsledcích hledání vyberte Tiskárny & skenery.
 2. Vedle přidat tiskárnu nebo skener vyberte Přidat zařízení.

Jak udělat ze souboru PDF : Spusťte aplikaci Acrobat a zvolte Nástroje > Vytvořit PDF. Vyberte typ souboru, ze kterého chcete vytvořit PDF: jeden soubor, více souborů, skener nebo jinou možnost. V závislosti na typu souboru klikněte na Vytvořit nebo Další. Podle zobrazených pokynů vytvořte dokument PDF a uložte ho do požadovaného umístění.