Jak poznat Koma?
Jak dlouho trvá kóma: pár minut i navždy

„Kóma může trvat minuty, jako v případě snížení hladiny cukru v krvi, ale může být i nevratné, v případě strukturálního poškození mozku,“ říká docent František Duška z Kliniky anesteziologie a resuscitace 3.Člověk nereaguje na žádné podněty

Pokud člověk nereaguje na žádný z těchto podnětů (oslovení, zatřesení, štípnutí), znamená to, že je v bezvědomí. Po zhodnocení stavu vědomí následuje kontrola dýchání.Bezvědomí zahrnuje kompletní nebo částečnou ztrátu schopnosti vnímat a reagovat na vnější podněty. Hluboké déledobé bezvědomí se nazývá kóma. Omdlení následkem poklesu krevního tlaku a snížení přísunu kyslíku do mozku je příkladem dočasné ztráty vědomí.

Jak dlouho byl clovek nejdele v kómatu : Lidé v kómatu přežívají čtyři až šest let.

Jaký je rozdíl mezi umělým spánkem a komatem

Tomuto hlubokému bezvědomí se říká kóma. V závislosti na tom, jak moc je mozek poškozený, se všechny tyto poruchy vědomí mohou někdy v průběhu času zcela upravit. Někdy je poškození mozku nevratné. “Umělý spánek” je označení po stav, kdy zdravotníci uměle navodí spánek — utlumí vědomí pomocí léků.

Co cítí lidé v kómatu : Kóma (z řeckého κῶμα, výslovnost kóma, znamená hluboký spánek) je pojem z oboru lékařství a znamená těžký stav bezvědomí. Postižený v kómatu nereaguje na oslovení, ani na bolestivé podněty.

Mezi nejčastější známky možné mdloby patří „motání" hlavy, zatmění či mžitky před očima, slabost celková či slabost dolních končetin, bušení srdce, apod.

Pokud postižený dýchá, otočte jej na záda a zakloňte mu hlavu, aby se uvolnily dýchací cesty. Otočte jej na bok pouze tehdy, když mu něco vytéká z úst (např. zvratky), nebo krvácí z nosu, úst či uší. V těchto případech zotavovací poloha na boku zabrání případnému dušení.

Co způsobuje kóma

Zvláště krátkodobé křeče mohou provázet běžnou mdlobu i náhlou zástavu oběhu (NZO). Příčinou celotělových křečí nadto zahrnují i abstinenční příznaky (u alkoholu – delirium tremens, benzodiazepinů a barbiturátů) a eklampsii.Koma – plynný kulový obal, který vznikne v důsledku ohřátí povrchu komety s jejím přiblížením ke Slunci. Ohon – vzniká v důsledku slunečního větru (proudu částic ze Slunce o rychlosti přibližně 450 km/s).Podle těchto výzkumů si pacienti nejvíce pamatují dráždění způsobené rourkou zavedenou do dýchacích cest a z toho plynoucí neschopnost mluvit, dále pak omezení v pohybu způsobené dráty a hadicemi nebo bolest. Menší, ale stále ještě významné množství pacientů trápí halucinace a noční můry.

"U těžších poranění lze pacienty udržovat v umělém spánku až měsíce, pokud je dobře zajištěna péče o všechny životní funkce," řekl iDNES.cz primář Pavel Bočan z pražské Polikliniky Budějovická. Ale není umělý spánek jen udržování pacienta ve stejném kritickém stavu

Jak se clovek cítí před Omdlenim : Omdlévání je velmi časté v horkém a dusném prostředí a v uzavřených prostorách, kde je vydýchaný vzduch. Obecně se před samotným omdlením objevuje bledost v obličeji, studený pot na čele, krku a zádech, zrychlený a povrchový dech, nevolnost, zatmění či mžitky před očima, šelest v uších a malátnost.

Co se stane když omdlím : Pokud omdlíte, ztrácíte kontrolu nad svaly a můžete spadnout. Většina lidí se z omdlení rychle a zcela vzpamatuje. Obvykle k tomu dochází, když vám náhle klesne krevní tlak, v důsledku čehož se zmenší proudění krve do mozku. Omdlít můžete také v případě, že se do mozku s krví nedostává dostatek kyslíku.

Kdy se Neresuscituje

Rozhodnutí neresuscitovat vydávají lékaři v případech těžce nemocných pacientů, kdy by resuscitace vedla pouze k prodloužení jejich kritického stavu či vedla k významnému zhoršení stavu pacienta a de facto tak prodlužovala jeho utrpení.

– náhle vzniklý tlak na prsou (v zádech nebo nad pupkem), často ve spojení s opocením, pocitem bušení srdce, horšího dechu; – náhlé ochrnutí části těla, ztráta schopnosti (srozumitelně) mluvit, pokleslý koutek úst, omezení zorného pole; – úraz s působením velké síly (srovnatelné např.Kóma (z řeckého κῶμα, výslovnost kóma, znamená hluboký spánek) je pojem z oboru lékařství a znamená těžký stav bezvědomí. Postižený v kómatu nereaguje na oslovení, ani na bolestivé podněty.

Jak dlouho muze být clovek v bezvědomí : Bezvědomí může trvat již od několika sekund až po velmi dlouhou dobu a nastává v důsledku nedostatku kyslíku v mozku, k čemuž může dojít z různých důvodů. Krátké bezvědomí je často vyvoláno dehydratací, nízkou hladinou cukru v krvi (viz glykemie) nebo nízkým krevním tlakem (hypotenzí).