Jak poznat zákal?
U katarakty je zakalena oční čočka, odtud pochází i název „šedý zákal“. Jednou z nejčastějších příčin katarakty je pokročilý věk. Člověk postižený šedým zákalem vidí čím dál rozmazaněji a méně ostře, jako kdyby měl před očima závoj.Příznaky a projevy katarakty u dospělých

Zkalení čočky se v průběhu času zvyšuje, rychlost rozvoje onemocnění je však individuální, trvá měsíce i roky a může vést až k úplné slepotě. K tomu ale dochází jen v rozvojových zemích. V České republice je šedý zákal operačně odstraněn mnohem dříve, než slepotu způsobí.Reálná možnost prevence je sporná, přičemž brzkému nástupu šedého zákalu nelze zcela zabránit. Studie však ukazují, že je možné mu alespoň částečně předcházet – chránit zrak před UV zářením a dbát na vyváženou stravu bohatou na antioxidanty.

Co je horší šedý nebo zelený zákal : Zatímco šedý zákal postihuje čočku oka, zelený zákal ovlivňuje zrakový nerv. Pokud jde o důsledky, zelený zákal může být mnohem závažnější než šedý zákal, protože pokud není léčen včas, může vést k trvalé slepotě.

Jak začíná šedý zákal

Mezi první příznaky šedého zákalu patří zhoršené vidění při intenzivním osvětlení a naopak – v šeru. „Pacienti si problému se zhoršením vidění často všimnou při řízení nebo například při čtení či luštění křížovek,” říká primář SOMICH MUDr. Martin Kacerovský.

Jak vzniká zákal : Šedý zákal vzniká při zakalení čočky. To pak zhoršuje kvalitu a jasnost obrazu, který se promítá na sítnici. Zhoršení zraku pak způsobuje obtíže při čtení či řízení, a dokonce i při sledování výrazu obličeje jiných lidí. V časném stádiu není mnohdy šedý zákal zjevný a onemocnění se proto vyvíjí postupně.

Šedý zákal nelze léčit žádnými léky ani zlepšit nošením dioptrických brýlí či kontaktních čoček. Jediným úspěšným řešením je operace. Odstranění šedého zákalu probíhá pomocí ultrazvuku či laseru a je naprosto bezbolestné.

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že si šedý zákal mohou vyléčit i jinak – např. kapkami či vitamíny. Bohužel tomu tak není. Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby.

Který zákal se nedá operovat

Šedý zákal je zkalení oční čočky, zelený zákal (glaukom) je zvýšený oční tlak, který poškozuje oční nerv. Zatímco šedý zákal lze léčit jen operací, zelený zákal se většinou léčí očními kapkami, antiglaukomatiky, či jejich kombinacemi.Šedý zákal neboli katarakta je oční onemocnění, jehož hlavní charakteristikou je zakalení oční čočky, která je v případě zdravého oka zcela čirá. Nemocný vidí zastřeně, jelikož zakalená čočka má sníženou průhlednost a světelné paprsky se tak nedostávají až k sítnici.Většina pacientů již druhý den pozoruje výrazné zlepšení vidění a zrak se obvykle během 2 – 4 dnů ustálí a během 4 – 6 týdnů zcela zahojí.

Symptomy šedého zákalu

Změna vnímání barev: Barvy mohou vypadat méně živě nebo mohou být zkresleny. Zvýšená citlivost na světlo: Lidé s šedým zákalem často zjišťují, že jsou oslněni světlem, zejména v noci. Dvojité vidění: V některých případech může šedý zákal způsobit dojem dvojitého vidění v jednom oku.

Jak zpomalit šedý zákal : Šedý zákal neboli katarakta je onemocnění oka, při kterém se lidská čočka zakalí a pacient má pocit, jako by se díval přes špinavé sklo. S postupem času je toto onemocnění vážnější a vidění zakalenější, není totiž možné nemoc zastavit ani zpomalit žádnými léky.

Jak odstranit Zákalky : Tento zákrok se většinou provádí v lokální anestezii. U trhliny sítnice se k řešení někdy dá využít i terapie laserem či terapie mrazem (kryoterapie). Při odchlípení sítnice lékař pravděpodobně odstraní sklivec z oční bulvy (vitrektomie) a nahradí jej plynem nebo silikonovým olejem.

Jak se vidí s šedým zákalem

Šedý zákal neboli katarakta je oční onemocnění, jehož hlavní charakteristikou je zakalení oční čočky, která je v případě zdravého oka zcela čirá. Nemocný vidí zastřeně, jelikož zakalená čočka má sníženou průhlednost a světelné paprsky se tak nedostávají až k sítnici.

Jediný způsob, kterým se pacient může šedého zákalu zbavit, je operace, kdy je zakalená lidská čočka nahrazena umělou čirou čočkou. Zákrok v počáteční fázi onemocnění je snazší a celkově ke zraku šetrnější. Operace šedého zákalu je celosvětově vůbec nejčastějším chirurgickým zákrokem.Rizikové faktory šedého zákalu

Dědičnost: Pokud měl někdo v rodině šedý zákal, můžete mít vyšší riziko jeho vývoje. Onemocnění: Cukrovka, hypertenze a jiné onemocnění mohou zvýšit riziko šedého zákalu. Kouření a alkohol: Kouření a nadměrná konzumace alkoholu jsou spojeny s vyšším rizikem vývoje šedého zákalu.

Jak vypadaji Zakalky : Mohou mít různé tvary, kromě obvyklých teček a čar někdy vypadají jako prsteny, vlákna, pavoučí nohy nebo pavučiny. Pohybují se s tím, jak se pohybují oči, takže je velmi obtížné se na ně dívat přímo. Často mají podobu klikatých čár v periferním vidění (tedy na okrajích našeho zorného pole).