Jak se chránit před smogem?
Omezte pobyt venku, zejména v době mezi 6 – 10 a od 16 – 20 hodinou. Při pobytu venku nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport). Omezte větrání.Transkript infografiky

 • Větrejte! Opatření, které je jedno z vůbec nejdůležitějších je pravidelně větrat.
 • Používejte digestoř
 • Minimalizujte jakékoliv hoření v domácnosti.
 • Hladké povrchy jsou lepší než koberce.
 • Nekuřte (alespoň uvnitř)
 • Minimalizujte spreje.
 • Krb a kamna.
 • Pravidelně vyměňujte filtry.

Existuje však několik jednoduchých způsobů, jak snížit znečištění ovzduší, např.:

 1. nakupujte domácí rostliny;
 2. pěstujte stromy a rostliny na své zahradě či jen na svém dvoře;
 3. hledejte způsoby alternativní dopravy, které snižují znečištění;
 4. přejděte na úsporné elektrické spotřebiče;

Co je součástí smogu : Jde o znečištění vzduchu, které vzniká v městských oblastech vlivem působení slunečních paprsků na některé složky dopravních exhalací. Jeho součástí jsou převážně vysoké koncentrace přízemního ozónu, díky kterému může být pozorován jako namodralý opar, a směs uhlovodíků, oxidů dusíku (NOx) a uhlíku (CO, CO2).

Co je to světelné znečištění

Světelné znečištění – anglicky light pollution, či hovorově světelný smog – lze chápat jako souhrnné označení všech negativních jevů, které s sebou umělé osvětlení přináší, a je stále významnějším celosvětovým problémem.

Jak omezit světelný smog : Snížení světelného znečištění se dá provést několika způsoby, jako například snížení jasu světel, snížení oslnění od světla a jeho intenzity či zrušení zbytečného osvětlení. Příkladem řešení je vhodné nastavení systému veřejného osvětlení.

Na znečišťování ovzduší se podílí jak antropogenní (způsobované činností člověka), tak přírodní zdroje. Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje pak patří především lokální topeniště (zejména spalování pevných paliv), silniční doprava, průmysl a energetika a zemědělství.

Nespalujte plasty v domovních krbech a kotlech – zabráníte poškození svého zdraví a přispějete ke zlepšení životního prostředí Spalování výhradně ekologických paliv, jako je například zemní plyn nebo suché dřevo, je základním předpokladem udržení čistoty životního prostředí, zejména čistoty ovzduší.

Co skodi atmosféře

Znečištěné ovzduší je příčinou mnoha úmrtí a nemocí, např. dýchacích cest, výskytu rakoviny a srdečních onemocnění. Mezi největší zdroje nečistot patří tepelné elektrárny a průmysl, automobilová doprava, lokální vytápění uhlím nebo spalování odpadu.Žebříček: Pořadí míst najdete ZDE

Pořadí Lokalita Počet překročení limitů
1. Český Těšín 107
2. Bohumín 102
3. Věrnovice 94
4. Karviná-ZÚ 88

Na znečišťování ovzduší se podílí jak antropogenní (způsobované činností člověka), tak přírodní zdroje. Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje pak patří především lokální topeniště (zejména spalování pevných paliv), silniční doprava, průmysl a energetika a zemědělství.

Doporučuje se používat zdroje světla o teplotě max. 2700 K (odpovídá běžné žárovce), ideálně okolo 1800 K. Nejčastějším a zároveň nejsnáze řešitelným problémem je nevhodné umístění a nasměrování zdrojů veřejného osvětlení – veřejné osvětlení by nemělo svítit lidem do oken, ani zbytečně „do oblak“.

Co skodi atmosfere : Znečištěné ovzduší je příčinou mnoha úmrtí a nemocí, např. dýchacích cest, výskytu rakoviny a srdečních onemocnění. Mezi největší zdroje nečistot patří tepelné elektrárny a průmysl, automobilová doprava, lokální vytápění uhlím nebo spalování odpadu.

CO v ovzduší : Hlavní znečišťující látky

 • částice.
 • amoniak.
 • methan.
 • ozon.
 • oxidy dusíku.
 • oxid siřičitý
 • nemethanové těkavé organické sloučeniny.

Proč chránit oceány

Oceány jsou největším a nejbohatším ekosystémem naší planety. Žijí v nich desítky tisíc druhů a produkují polovinu kyslíku, který dýcháme. Bohužel jsou také tím nejohroženějším ekosystémem na světě. Znečišťujeme je plastovým odpadem, který ohrožuje nejen život v mořích, ale i život na souši.

Na znečišťování ovzduší se podílí jak antropogenní (způsobované činností člověka), tak přírodní zdroje. Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje pak patří především lokální topeniště (zejména spalování pevných paliv), silniční doprava, průmysl a energetika a zemědělství.K nejzávažnějšímu znečištění ovzduší dochází po jaderném výbuchu, jehož radiační účinky pronikají do ovzduší. Na stav ovzduší a děje v atmosféře působí také meziplanetární vlivy a energie ze sluneční soustavy, zejména sluneční záření, které nelze lidskou vůlí ovládat a regulovat.

Kde je nejhorsi vzduch v ČR : Jak jsme na tom v rámci ČR Území s nejhorší kvalitou ovzduší v České republice je územím aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Největším problémem této lokality jsou vysoké koncentrace jemných prachových částic a na nich navázaného rakovinotvorného benzo[a]pyrenu.