Jak se dá nahradit slovo má?
synonyma

  • vlastnit.
  • čítat, zahrnovat.
  • pociťovat, zakoušet.
  • být někomu kolik; (expresivně, zhruběle) smrdět tady už (jak dlouho)
  • pojmout; dostat; (vulgárně) ošukat, oprcat.

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).Obecná zásada při volbě správného zájmena můj/svůj zní: Jestliže se dané zájmeno týká podmětu věty, který je současně také vlastníkem, musíme můj nahradit zvratným přivlastňovacím zájmenem svůj. To stejné platí, jedná-li se o zájmena jeho a náš. Já vítám (kdo, co – podmět nevyjádřený) a já jsem vlastníkem domu.

Jak se dá nahradit že : synonyma

  • viď, viďte, ne.

Co je slovo má

Slovo má je podcast o inspiraci. Každý týden si Petr Schwank zve na rozhovor přední české osobnosti z byznysu i veřejného života a probírá s nimi jejich cestu. Častokrát zazní příběhy, které jinde neuslyšíte.

Co je to mít : Naproti tomu slovo mít znamená, že něco vlastníme, je to naše. Pokud vyjadřujeme, že něco máme, nejedná se o vyjmenované ani příbuzné slovo a mít píšeme s měkkým I. Chtěla bych mít dlouhé vlasy.

synonyma

  • kupříkladu, třeba, příkladmo, dejme tomu.
  • zejména.


synonyma

  • jednoduše, nekomplikovaně
  • zkrátka, krátce.

Co pouzit místo spojky a

Zaměnit lze jen spojky nebo a anebo (psáno dohromady). Obě se totiž používají ve větách uvádějících alternativy. Mohu tedy říci přijedu ve středu nebo ve čtvrtek a také přijedu ve středu anebo ve čtvrtek.Mezi nejčastější spojky patří: a, aby, ačkoli, ale, anebo, ani, avšak, či, i, jelikož, kdyby, když, nebo, proto, protože, přestože, že. Spojky patří mezi neohebné slovní druhy, nemění totiž svůj tvar, neohýbají se. Označujeme je číslem 8.Zájmena osobní zastupují jména osob/zvířat (např.

To (částice) máš pravdu.

Jak se píše mít : Naproti tomu slovo mít znamená, že něco vlastníme, je to naše. Pokud vyjadřujeme, že něco máme, nejedná se o vyjmenované ani příbuzné slovo a mít píšeme s měkkým I.

Co to je synonymum : Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).

Jak nahradit slovo využít

Užít (si), použít, využít co/čeho.

slovo "bohužel" je příslovce, patří k mnoha složeným slovům, kde první část tvoří bohu-. Příslovce "bohužel" vyjadřuje lítost, politování mluvčího. Místo "bohužel" můžeme říci "na neštěstí".Pokud bychom místo anebo použili spojky a a nebo, vlastně bychom stavěli vedle sebe významově neslučitelné spojky. Zaměnit lze jen spojky nebo a anebo (psáno dohromady). Obě se totiž používají ve větách uvádějících alternativy. Mohu tedy říci přijedu ve středu nebo ve čtvrtek a také přijedu ve středu anebo ve čtvrtek.

Jak se píše anebo : Spojka anebo je podle SSČ spojkou vylučovací, proto před ní píšeme čárku, jestliže uvádí alternativy, které se navzájem vylučují. Vylučovací vztah je často podpořen užitím buď u prvního členu spojení: Je odpočinek právem, anebo povinností člověka