Jak se jmenujete německy?
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš" Jak se jmenuješ Wie heißt duWie heißt du Jak se jmenuješ Wie heißt du, kleiner Mann

heißt tvar slova #heißen (jmenovat se; nazývat se)(314)
heißen tvar slova #heiß (horký); tvar slova #heißen (jmenovat se; nazývat se)(876)
heiße tvar slova #heiß (horký); tvar slova #heißen (jmenovat se; nazývat se)(1089)
nennt nazývá se; nazýváte se; tvar slova #nennen (nazývat; jmenovat se)(1095)

Jak se řekne německy příjmení : der Familienname , der Zuname , der Nachname rodné příjmení der Geburtsname Jak se jmenuje příjmením Wie heißt er mit Familiennamen

Jak to dopadlo německy

Wie ist die Sache ausgegangen Jak to dopadlo

Jak se řekne německy Není zač : Bitte / Danke sehr ! Děkuji / Prosím pěkně ! Nichts zu danken . Není zač ., Neděkujte .

Názvy koření německy

česky německy
skořice Ceylon-Zimt
sladká paprika Paprika süß
sůl himalájská Himalaya-Salz
Sůl kampotská Kampot Salzblume


děkovat

mockrát Mockrát děkuji . Danke vielmals ., Vielen Dank .
sehr Bitte / Danke sehr ! Děkuji / Prosím pěkně !
Voraus besten / vielen Dank im Voraus předem mnohokrát děkuji
danken im Voraus danken děkovat předem
danken Nichts zu danken . Není zač ., Neděkujte .

Jak se řekne německy děleno

dividieren , teilen Šest děleno dvěma jsou tři . Sechs dividiert durch zwei ist drei .

reden mluvit(202)
redest mluvíš; tvar slova #reden (mluvit)(859)
gesprochen tvar slova #sprechen (mluvit); mluvený(994)
redet mluví; mluvíte; tvar slova #reden (mluvit)(1205)
sprach mluvil jsem; mluvil; tvar slova #sprechen (mluvit)(1366)
heute dnes(136)
tonight dnes večer(AT:16483)
today dnes(AT:16529)
heutiger dnes(AT:30760)
nowadays dnes(AT:42758)


Praha je hlavní město ČR . Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik .

Jak se řekne německy těle :

télé televize
tele televize

Jak se německy řekne děkuji : Vielen Dank ! Děkuji mnohokrát ! Ich danke Ihnen vielmals ! Mnohokrát vám děkuji !

Jak říct datum německy

Datum: Welches Datum haben wir heute – Den vierten (März). Kolikátého je dnes – Čtvrtého (března).

Salz sůl(4039)
salt sůl(AT:5402)
riechsalz čichací sůl(AT:29270)
salzen sůl(AT:55065)
schmalz sádlo(AT:30521)
schweinebucht sádlo(AT:32472)
spicken sádlo(AT:57214)
schweinefett sádlo(AT:61623)

Jak se řekne německy Česká republika : Proč se vlastně neříká v němčině zkráceně „Tschechei“ ale „Tschechien“ Oficiální název země je Česká republika.