Jak se říká Denis?
Domácky se užívají varianty jména jako Deny, Den, Nis, Deník, Denda, Dendy, zdrobněle pak Denisek nebo Denísek. Jméno Denis se vyskytuje i ve slovenštině, ruštině nebo francouzštině (zde i ve variantě Denys). Anglická verze jména je vedle Denis také Dennis, německá Dionys, italská a španělská Dionisio.Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Pád Otázka Tvar
2. pád Koho, čeho Denise
3. pád Komu, čemu Denisi / Denisovi
4. pád Koho, co Denise
5. pád Oslovení Denisi

Denis je francouzská forma jména Dionysios, česky Diviš. Obvykle se odvozuje od jména řeckého boha vína Dionýsa. Do češtiny bylo přejato zřejmě prostřednictvím francouzštiny. Jedná se o mužský protějšek častějšího ženského jména Denisa v Česku.

Kolik je Denisu v ČR :

Denisa
Původ řecký
Jméno v Česku
Četnost v Česku 26 299
Pořadí podle četnosti 95.

Co znamená jméno Denis

Vychází z řeckého jména Dionýz. Jméno se vyvinulo od řeckého boha vína jménem Dionýsos, významově se tak překládá jako „bůh vína“, „zasvěcený bohu vína“ nebo „božské dítě“.

Jak jinak rikat Davidovi : Domáckými podobami jména jsou Davy, Dava, Dáva, Dóda, Dejv, zdrobněle Davídek.

Všichni si na jméno Denis už zvykli a říkáme mu Denisku,Deny,Deníčku,Denoušku,Déňo,Dendo no všelijak:) Taky gratuluju všem,kteým se narodil v poslední době Denisek a přeju hodně zdravíčka!

Lidovky.cz: Jak ženy s nepřechýleným příjmením správně oslovit To v mnoha případech nelze uspokojivě vyřešit. Vyšší stupeň přijatelnosti je oslovit ženu s evidentně cizím příjmením „paní Schwarz“. U příjmení českého původu se ženy častěji dostávají do úzkých.

Jak jinak rikat Denise

Jméno se domácky užívá jako Deni, Denis, Denča, Deňule, Denuš, Denda, zdrobněle pak Deniska, Denička, Deninka, Desinka, Denuška nebo Deňulka. Jméno se užívá také ve slovenštině, španělštině nebo srbochorvatštině. Anglická, německá, francouzská i holandská verze jména je Denise, ruská Denisija.Výběr konkrétního druhého jména by měl být motivován náboženskými důvody. V katolické církvi se předpokládá, že to bude jméno světce, který je rodičům dítěte (popřípadě křtěnci samotnému) nějak blízký nebo sympatický, nebo který se jim zdá následováníhodný. U evangelíků se někdy jedná o oblíbené biblické jméno.Vítězstvím v pomyslném žebříčku minimálně používaných jmen se pyšní již zmiňovaný Augustýn. Jak vyplývá ze statistiky Ministerstva vnitra, nositelů tohoto jména u nás žije jen 8. Následují Bonifácové (19), Apoleny (27), Havlové (28) a Saskie (39).

Kdy má v kalendáři svátek Denisa

dne v letech
11. září 1972-2024

11. 9. 2023

Co znamená jméno Štefan : Štefan je mužské křestní jméno, slovenská obdoba jména Štěpán. Původ má v řeckém Στεφανος (Stefanos), znamenající věnec, koruna.

Jak říkat Bohumila : Domáckými podobami jména jsou Bohuna, Bohunka, Bohuška, Bobča, Bobina nebo zdrobněle Bohumilka. Jméno Bohumila najdeme mezi českými herečkami, jméno nosila například herečka Bohumila Myslíková, známá jako maminka Šafránková filmového básníka a lékaře Pavla Kříže.

Jak rikat Štěpánovi

Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj.

Pozdrav či závěrečná formule na konci dopisu mohou být povahy: nevětné, např. S pozdravem, S přátelským pozdravem, Se srdečnými pozdravy, v e‑mailu lze také S přáním pěkného dne –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ za těmito pozdravnými formulemi se nepíše žádné interpunkční znaménko, větné s pokračováním na dalším řádku, např.Chceme-li být v češtině zdvořilí, musíme oslovovat pádem. Když budeme psát úřední dopis panu Novákovi, oslovíme ho vážený pane Nováku, nikoli vážený pane Novák. Oslovení prvním pádem, tedy například pane Novák, patří do tzv. běžně mluveného jazyka, tedy do neformální nespisovné komunikace.

Která příjmení se Neskloňují : z příjmení Kníže jsou tři možné přechýlené podoby, a to Knížová, Knížetová a Knížeová. Neplatí to vždy, např. u příjmení Kotě či Káně, kde jsou pouze varianty Koťová a Káňová. Příjmení končící na -ů se až na výjimky (Jankůová, Petrůová, Pavlůová, Bratrůová) neskloňují, pokud nejde o příjmení cizího původu, např.