Jak se operuje arytmie srdce?
po operaci srdce začíná už na pooperačním lůžku. Délka celkové rekonvalescence je individuální a pohybuje se v rozmezí od několika týdnů do několika měsíců. nejvýhodnější je trénink vytrvalostního charakteru. Je organizován jako lázeňský pobyt, ambulantně řízený program kardiorehabilitace a individuální domácí trénink.Pokud pro katetrizaci použil žílu, pak by měl pacient s bandáží žíly strávit v klidu na lůžku minimálně šest hodin, u katetrizace tepny se doba klidu na lůžku protahuje na 24 hodin. Celková doba hospitalizace se pohybuje od dvou do pěti dní. Zhruba týden po zákroku se pacient může vrátit do práce.Většina srdečních arytmií se dnes dá odstranit katetrizační ablací bez operace. Jde o metodu, která umožňuje trvalé zničení srdeční tkáně vyvolávající poruchu rytmu. Do srdce se zavede z třísla tenká, řiditelná trubička, takzvaný katétr, kterým se provádí ošetření – obvykle "spálením" pomocí radiofrekvenčního proudu.

Jak je nebezpecna arytmie : Arytmie srdce mohou být benigní povahy, ale také mohou sloužit jako indikátor jiného zdravotního stavu. V případě vážných forem arytmie, jestliže zůstanou neléčeny, existuje riziko vzniku nebo prohloubení srdečního selhání, což zvyšuje pravděpodobnost cévní mozkové příhody a zástavy srdce.

Jak se operuje arytmie

Při výkonu se zavede se katétr přes žílu nebo tepnu v třísle do srdce a jeho hrot se umístí co nejblíže místa vzniku poruchy srdečního rytmu. Díky průchodu vysokofrekvenčního proudu z hrotu katétru se toto místo zahřeje na teplotu okolo 60-70 C a tak dojde k jeho "spálení".

Jak dlouho je clovek na JIP po operaci : Po skončení operace budete převezeni na jednotku intenzivní péče (JIP 1), kde strávíte zpravidla jeden až tři dny. Budete pod neustálým dohledem lékaře a všeobecné sestry a vaše životní funkce budou nepřetržitě sledovány pomocí přístrojové techniky.

Katetrizační ablace je u dětí prováděna v celkové anestezii, a je tedy nebolestivá. Výkony trvají typicky kolem 2–3 hodin, přičemž část tohoto času je věnována přípravě pacienta na začátku výkonu a jeho probuzení na konci ablace.

Příčiny arytmie

Poruchy elektrolytů: Nerovnováha minerálů, jako je draslík, sodík a vápník, může ovlivnit elektrickou aktivitu srdce. Léky: Některé léky mohou způsobit arytmii jako vedlejší účinek. Kofein, alkohol a nikotin: Mohou způsobit zvýšení srdeční frekvence a výskyt arytmie.

Co spouští arytmií

Příčiny arytmie

Poruchy elektrolytů: Nerovnováha minerálů, jako je draslík, sodík a vápník, může ovlivnit elektrickou aktivitu srdce. Léky: Některé léky mohou způsobit arytmii jako vedlejší účinek. Kofein, alkohol a nikotin: Mohou způsobit zvýšení srdeční frekvence a výskyt arytmie.Arytmie lze naprosto bezbolestně zachytit monitorováním elektrokardiogramu – EKG. Při jednorázovém natočení EKG však může být nález normální. Až delší monitorace nebo přímé zachycení obtíží speciálním monitorovacím zařízením arytmii odhalí.Návrat do práce a jeho načasování je nutné konzultovat s vaším ošetřujícím lékařem. Závisí na vašem zdravotním stavu a druhu práce, kterou vykonáváte. Duševní práci je možné začít již po 4-6 týdnech od operace. Pokud pracujete fyzicky, je vhodné počkat dokud se nezhojí hrudní kost (minimálně 8 týdnů).

Celková délka pobytu v nemocnici se tak v průměru pohybuje okolo sedmi dnů. Návštěvy nemocných jsou na oddělení neomezeně.

Jak dlouho trvá hospitalizace po operaci : Pokud bude průběh bez komplikací, budete moci opustit nemocnici přibližně za 7-10 dnů po operaci. Postupně by se měla zlepšovat vaše fyzická výkonnost, měly by ustupovat bolesti v operačních ranách. V prvních třech měsících je třeba se vyvarovat velké fyzické zátěže, nezvedat těžká břemena.

Co po ablaci : Po ablaci zůstává pacient přes noc na lůžku na standardním oddělení s EKG monitorem. Po propuštění (normálně 24 hodin po výkonu) doporučujeme 3 dny klidový režim, poté mohou pacienti absolvovat běžnou denní aktivitu a mohou do školy. Doporučujeme vynechání sportu a škol- ního tělocviku po dobu 1 měsíce.

Jak dlouho může trvat srdeční arytmie

Perzistující fibrilace síní – arytmie trvá více než 7 dní, ale méně než jeden rok, Dlouhodobě perzistující fibrilace síní – arytmie trvá déle než 1 rok.

Arytmie je stav, kdy srdce bije příliš rychle, příliš pomalu nebo nepravidelně. Ačkoli mnoho arytmii je neškodných, některé mohou být život ohrožující. Důležité je pravidelná lékařská kontrola a dodržování léčebných doporučení.Co se týká arytmií je to spíčše orientační. V podstatě se na tlakoměru jen krátce rozsvítí kontrolka. Jednorázově to není nic mimořádného, pokud by se to opakovalo častěji, je to na návštěvu lékaře.

Jak dlouho trva vyšetření srdce : Díky blízkosti jícnu a zadní stěny srdce je možné vyšetřit srdce mnohem přesněji než ze stěny hrudníku. Během celého vyšetření je pacient napojen na EKG a pod dozorem vyšetřujícího lékaře a vyškolené zdravotní sestry. Vlastní vyšetření trvá 20-40 minut, v závislosti na složitosti nálezu.